English-Polish translation for "pugh"

EN pugh Polish translation

pugh {interj.}
PL

EN pugh
play_circle_outline
{interjection}

pugh (also: pish, pshaw, poof)

Context sentences for "pugh" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubjects with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C) were not evaluated.
Nie badano pacjentek z ciężkimi zaburzeniami wątroby (grupa C według skali Child- Pugh).
EnglishSevere hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/ l or Child-Pugh score ≥ 10).
Ciężkie zaburzenie czynności wątroby (stężenie albumin w surowicy < 25 g/ l lub > 10 w skali Child - Pugh).
EnglishThere is no experience in subjects with Child-Pugh scores above 9.
Nie ma danych dotyczących pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child- Pugh.
EnglishPatients with severe (Child-Pugh Class C) hepatic impairment.
Pacjenci z ciężkimi (Klasa C wg skali Child- Pugh) zaburzeniami czynności wątroby.
EnglishInitiation of PegIntron is contraindicated in HCV/HIV patients with cirrhosis and a Child-Pugh
Rozpoczęcie leczenia preparatem PegIntron jest przeciwwskazane u pacjentów jednocześnie
EnglishSevere hepatic dysfunction (serum albumin < 25 g/ l or Child-Pugh score ≥ 10).
Ciężka niewydolność wątroby (albumina w surowicy < 25 g/ l lub ≥ 10 punktów wg skali Child i Pugh).
EnglishInitiation of PegIntron is contraindicated in HCV/ HIV patients with cirrhosis and a Child-Pugh
Rozpoczęcie leczenia preparatem PegIntron jest przeciwwskazane u pacjentów jednocześnie
EnglishVFEND has not been studied in patients with severe chronic hepatic cirrhosis (Child-Pugh C).
Nie badano preparatu Vfend u pacjentów z ciężką przewlekłą marskością wątroby (Child- Pugh C).
EnglishFor adults with severe hepatic impairment (Child-Pugh score:
Dorośli z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (punktacja Child- Pugh:
EnglishPatients with moderate or severe (Child-Pugh B or C) hepatic impairment.
Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (klasa B lub C w skali Child - Pugh).
EnglishInitiation of ViraferonPeg is contraindicated in HCV/ HIV patients with cirrhosis and a Child-Pugh
zakażonych wirusem HCV i HIV z marskością wątroby i liczbą ≥ 6 punktów wg skali Child - Pugh.
EnglishNo studies have been conducted in patients with severe hepatic impairment (Child- Pugh Class C).
Nie przeprowadzono badań wśród pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C wg Childa- Pugha).
EnglishNo pharmacokinetic data are available for patients with severe hepatic cirrhosis (Child-Pugh C).
Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z ciężką marskością wątroby (Child - PughC).
EnglishNo pharmacokinetic data are available for patients with severe hepatic cirrhosis (Child-Pugh C).
Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z ciężką marskością wątroby (Child - Pugh C).
EnglishThere are no data for patients with Child-Pugh C (severe) hepatic impairment.
Nie ma danych dotyczących chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (stopień C wg klasyfikacji Child- Pugh).
English11-fold in AUC) in patients with chronic alcoholic liver disease (Childs-Pugh B).
Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę.
EnglishInitiation of ViraferonPeg is contraindicated in HCV/HIV patients with cirrhosis and a Child-Pugh
jednocześnie zakażonych wirusem HCV i HIV z marskością wątroby i liczbą ≥ 6 punktów wg skali Child- Pugh.
EnglishNo data are available in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C).
Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (klasa C wg klasyfikacji Child- Pugh).
EnglishPatients with severe hepatic disease (Child-Pugh > 9).
Pacjenci z ciężką chorobą wątroby (> 9 wg skali Child- Pugh).
EnglishSevere hepatic impairment (Child Pugh class C).
Ciężka niewydolność wątroby (stopnia C w klasyfikacji Child- Pugh).

Similar words