Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "racing"

 

"racing" Polish translation

Results: 1-30 of 42

racing {noun}

racing {noun}

wyścigi {f pl}

It used to be just racing and sports, but now we have got a huge number of other areas, for example political predictions.

Kiedyś były to tylko wyścigi i sport, ale obecnie mamy ogromną liczbę innych dziedzin, na przykład zakłady dotyczące wydarzeń politycznych.

racing {noun}

regaty {f pl}

race {noun}

race {noun} (also: run)

wyścig {m}

race {noun} (also: strain, breed)

rasa {f}

race {adjective}

race {adj.}

rozstawny {adj. m}

to race {verb}

to race [raced|raced] {vb} (also: to run, to speed, to scurry, to corral)

gnać {vb}

to race [raced|raced] {vb} (also: to rush, to drive, to scoot, to scuttle)

pędzić {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "race":

 

Similar translations

Similar translations for "racing" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "racing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The economies of China, India and others are racing ahead at 10% per year.

Gospodarki Chin, Indii i innych państw wzrastają w tempie 10 % rocznie.

Horses intended for racing and competition should be treated according to local requirements.

Konie wyścigowe i biorące udział w zawodach powinny być leczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

They now come from Ireland and are therefore racing experts.

Dziś te pytania wychodzą od Irlandii, czyli od eksperta w tym wyścigu.

The racing driver walks the course before driving it, in order to gain an impression of its quality.

Otóż kierowca rajdowy zapoznaje się z torem przed wyjechaniem na niego, aby sprawdzić jego jakość.

How can we expect solidarity if we have big world competitors like China and India racing ahead?

Jak możemy oczekiwać solidarności, jeśli wyprzedzają nas poważni światowi konkurenci, jak Chiny i Indie?

We leverage a lot of technology from the state-of-the-art in general aviation and from automotive racing.

Wykorzystaliśmy technologię z dziedziny nowoczesnej awiacji oraz sportów samochodowych.

He is really into dirtbike racing, and he wants to be an architect.

Lubi też kolarstwo terenowe i chce być architektem.

"I can't wait to see them racing for the first time at Daytona next month, because I feel the need for speed."

"Nie mogę się doczekać wyścigu na torze Daytona w przyszłym miesiącu, ponieważ odczuwam 'potrzebę prędkości'."

(Car engine) Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing a car-racing game.

(Odgłos silnika samochodu) Tutaj system odpowiada na poruszenia kartki i steruje samochodem.

Also, a racing pulse and heart valve abnormalities have been reported with INCRELEX treatment.

Zaobserwowano również nieprawidłowe bicie serca oraz zaburzenia pracy zastawek serca przy leczeniu produktem INCRELEX.

I'll just give you one example because time is racing.

Podam Wam jeden przykład, bo czas goni.

And my mind started racing, "Puerto Rico?

Moje myśli wystartowały: "Puerto Rico?

Be ready soon, because the horse racing will start again in the spring and so Mr McCreevy will once again no longer be here.

Bądźcie gotowi już wkrótce, ponieważ wiosną ponownie ruszy sezon wyścigów konnych i pan McCreevy nie będzie już tutaj obecny.

It is time for us to acknowledge that the folly of racing to extract oil anywhere and at any cost is behind us.

Nadszedł czas, abyśmy uznali, iż szaleństwo wyścigu o wydobywanie ropy w każdym możliwym miejscu i za wszelką cenę jest już za nami.

I found a brilliant aeronautical engineer who designs sails for America's Cup racing yachts named Peter Heppel.

Nazywa się Peter Heppel.

Mr President, ladies and gentlemen, what distinguishes a racing driver from an ordinary car, lorry or bus driver, or indeed a cyclist?

Panie przewodniczący, panie i panowie! Co różni kierowcę rajdowego od zwykłego kierowcy samochodu, ciężarówki lub autobusu, czy też rowerzysty?

Firstly, I regret that the Commissioner's colleague, Mr McCreevy, is not here - I think the horse racing season may have started again!

Po pierwsze, żałuję, że nie ma tu kolegi pana komisarza, pana McCreevy'ego - prawdopodobnie właśnie rozpoczął się kolejny sezon wyścigów konnych!

As the world population ages, scientists are racing to discover new ways to enhance the power of the body to heal itself through stem cells.

Starzejąca się ludzkość zmusza naukowców do odkrywania nowych sposobów sprawienia, by ciało miało moc leczenia siebie dzięki komórkom macierzystym.

And of course, a racing bike doesn't have a prop stand, but this one, because it's a road bike, it all goes away and it folds into this little gap.

Wszystko się składa i wpasowuje w tę małą lukę.

US-based online betting on horse racing, and indeed official state lotteries, are tolerated, but only foreign providers are prosecuted.

W amerykańskim Internecie toleruje się obstawianie wyścigów konnych czy wręcz oficjalne loterie stanowe, a ściga się jedynie operatorów zagranicznych.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

racecourse · racehorse · raceme · racer · racetrack · raceway · Rachel · rachitic · racial · racially · racing · racism · racist · rack · racket · racketeering · raconteur · racquet · racy · radar · raddle

More translations in the Swahili-English dictionary.