Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "racing"

 

"racing" Polish translation

Results: 1-30 of 37

racing {noun}

racing {noun}

wyścigi {f pl}

It used to be just racing and sports, but now we have got a huge number of other areas, for example political predictions.

Kiedyś były to tylko wyścigi i sport, ale obecnie mamy ogromną liczbę innych dziedzin, na przykład zakłady dotyczące wydarzeń politycznych.

racing {noun}

regaty {f pl}

race {noun}

race {noun} (also: run)

wyścig {m}

race {noun} (also: strain, breed)

rasa {f}

race {adjective}

race {adj.}

rozstawny {adj. m}

to race {verb}

to race [raced|raced] {vb} (also: to rush, to drive, to scoot, to scuttle)

racing (Present participle)

pędzący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to race [raced|raced] {vb} (also: to run, to speed, to scurry, to corral)

gnać [gnam|gnał] {ipf. v.}

racing (Present participle)

gnający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "race":

 

Similar translations

Similar translations for "racing" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "racing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The economies of China, India and others are racing ahead at 10% per year.

Gospodarki Chin, Indii i innych państw wzrastają w tempie 10 % rocznie.

Horses intended for racing and competition should be treated according to local requirements.

Konie wyścigowe i biorące udział w zawodach powinny być leczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

They now come from Ireland and are therefore racing experts.

Dziś te pytania wychodzą od Irlandii, czyli od eksperta w tym wyścigu.

The racing driver walks the course before driving it, in order to gain an impression of its quality.

Otóż kierowca rajdowy zapoznaje się z torem przed wyjechaniem na niego, aby sprawdzić jego jakość.

How can we expect solidarity if we have big world competitors like China and India racing ahead?

Jak możemy oczekiwać solidarności, jeśli wyprzedzają nas poważni światowi konkurenci, jak Chiny i Indie?

We leverage a lot of technology from the state-of-the-art in general aviation and from automotive racing.

Wykorzystaliśmy technologię z dziedziny nowoczesnej awiacji oraz sportów samochodowych.

He is really into dirtbike racing, and he wants to be an architect.

Lubi też kolarstwo terenowe i chce być architektem.

(Car engine) Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing a car-racing game.

(Odgłos silnika samochodu) Tutaj system odpowiada na poruszenia kartki i steruje samochodem.

Also, a racing pulse and heart valve abnormalities have been reported with INCRELEX treatment.

Zaobserwowano również nieprawidłowe bicie serca oraz zaburzenia pracy zastawek serca przy leczeniu produktem INCRELEX.

I'll just give you one example because time is racing.

Podam Wam jeden przykład, bo czas goni.

And my mind started racing, "Puerto Rico?

Moje myśli wystartowały: "Puerto Rico?

It is time for us to acknowledge that the folly of racing to extract oil anywhere and at any cost is behind us.

Nadszedł czas, abyśmy uznali, iż szaleństwo wyścigu o wydobywanie ropy w każdym możliwym miejscu i za wszelką cenę jest już za nami.

Mr President, ladies and gentlemen, what distinguishes a racing driver from an ordinary car, lorry or bus driver, or indeed a cyclist?

Panie przewodniczący, panie i panowie! Co różni kierowcę rajdowego od zwykłego kierowcy samochodu, ciężarówki lub autobusu, czy też rowerzysty?

As the world population ages, scientists are racing to discover new ways to enhance the power of the body to heal itself through stem cells.

Starzejąca się ludzkość zmusza naukowców do odkrywania nowych sposobów sprawienia, by ciało miało moc leczenia siebie dzięki komórkom macierzystym.

She came racing up to me, engulfed my whole camera -- and her teeth are up here and down here -- but Goran, before I had gotten in the water, had given me amazing advice.

Najpierw foka szybko podpłynęła pochłonęła mój aparat... Jej zęby były odtąd dotąd...

(Laughter) "Did you see him on 60 Minutes, racing Michael Phelps in a pool -- nothing but swim trunks on -- diving in the water, determined to beat this swimming champion?

(Śmiech) "Czy widzieliście go w wiadomościach, jak ścigał się z Michaelem Phelpsem w basenie - w samych kąpielówkach - jak nurkował, zdeterminowany, by pokonać tego mistrza w pływaniu?

So, they got the frames from these big bikes, put them together with the gears from the racing bikes, got the brakes from motorcycles, and sort of mixed and matched various ingredients.

Więc wzięli ich ramy, dodali przerzutki z rowerów szosowych, dołożyli hamulce motocyklowe, połączyli części różnych rowerów.

So just a month ago, on January 29th, we unveiled this vehicle for the very first time to the public at the world-famous Daytona International Speedway during the Rolex 24 racing event.

29 stycznia, czyli zaledwie miesiąc temu, 29 stycznia, czyli zaledwie miesiąc temu, pokazaliśmy samochód publicznie na torze Daytona International Speedway, podczas wyścigu Rolex 24.

The combination with Diacomit should be avoided as it may increase their blood levels, leading to digestive disorders, racing heart and insomnia.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z lekiem Diacomit z uwagi na ryzyko zwiększenia stężenia wymienionych substancji we krwi, co prowadzi do zaburzeń żołądkowych, kołatania serca i bezsenności.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

racegoer · racehorse · raceme · racer · racetrack · raceway · Rachel · rachitic · racial · racially · racing · racism · racist · rack · racket · racketeer · racketeering · raconteur · racoon · racquet · racy

More translations in the English-Czech dictionary.