English-Polish translation for "root"

EN root Polish translation

EN root
volume_up
{noun}

root (also: fountain, source, spring, wellspring)
What is the root of this problem?
(SV) Mr President, during the turbulent period that we have been experiencing with regard to our public finances over the last few years we have lost our focus on the root of the problem.
W przeżywanym przez nas od kilku lat burzliwym okresie dla naszych finansów publicznych straciliśmy z oczu źródło problemu.
Ultimately, we have to tackle the root of the problem and impose strict regulations on the financial markets, prevent speculative practices and quickly introduce a tax on financial transactions.
I wreszcie musimy usunąć źródło problemu i narzucić rynkom finansowym ścisłe uregulowania prawne, zapobiegać praktykom spekulacyjnym i szybko wprowadzić podatek od transakcji finansowych.
root (also: element)
root
volume_up
nasada {f} (języka, skrzydła, włosów)
root
The wicked desireth the net of evil men; But the root of the righteous yieldeth [fruit].
Niepobożny pragnie obrony przeciw nieszczęściu; ale korzeń sprawiedliwych daje ją.
Though the root thereof wax old in the earth, And the stock thereof die in the ground;
Choć się zstarzeje w ziemi korzeń jego, i w prochu obumrze pień jego:
A man shall not be established by wickedness; But the root of the righteous shall not be moved.
Nie zmocni się człowiek z niezbożności; ale korzeń sprawiedliwych nie będzie poruszony.
root (also: cord, core, nucleus, medulla)
The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U -- we would spell it K-E-U; it's pronounced koy -- and it is the same root from which the word curve comes from.
Indoeuropejskie korzenie słowa 'hope' (nadzieja) to rdzeń K-E-U -- zapisuje się to jako K-E-U, wymawia jak koj -- i to ten sam rdzeń, z którego wywodzi się słowo 'curva' (krzywa).

Context sentences for "root" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto root for
EnglishIn fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".
EnglishThe root cause of this crisis is an inadequately regulated financial system.
Głęboką przyczyną tego kryzysu jest niewystarczająco regulowany system finansowy.
EnglishI would tackle the root of the problem, which actually lies in other matters.
Chciałbym walczyć z przyczyną problemu, która w rzeczywistości leży w gdzie indziej.
EnglishI have seen the foolish taking root: But suddenly I cursed his habitation.
Jam widział głupiego, iż się rozkorzenił; alem wnet źle tuszył mieszkaniu jego.
EnglishFor it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
Gdyż ten ogień aż do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
EnglishI am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Cieszę się, że prowadzi się działania mające na celu rozwiązanie problemu u źródła.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Będą one uwzględniały konieczność wzmocnienia sektora sportu lokalnego.
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Dzięki odwadze Irakijczyków zostały powołane instytucje demokratyczne.
EnglishThou preparedst [room] before it, And it took deep root, and filled the land.
Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
EnglishThe time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Nadszedł czas, aby walczyć ze stereotypami zakorzenionymi w społeczeństwie.
EnglishYou now intend getting to the root of the problem, which is something that we welcome.
Teraz chcecie dotrzeć do sedna problemu, co przyjmujemy z zadowoleniem.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Te dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
EnglishIt reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Pokazuje ona, w jakim stopniu bezprawie zakorzeniło się w niektórych częściach Filipin.
EnglishThe objective must be to address the root causes of irregular migration.
Celem tych działań musi być walka z przyczynami nielegalnej migracji.
EnglishAnd so we're on one planet, and we have to be able to get to the root of these problems.
Żyjemy na jednej planecie, i musimy znaleźć przyczyny tych problemów.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Posiadając takie dane, musimy zbadać pierwotne przyczyny tego spadku.
EnglishThe robots.txt ~~~ file must reside in the root of the domain and must be named "robots.txt".
Plik robots.txt musi znajdować się w katalogu głównym domeny i mieć nazwę „robots.txt”.
EnglishWell the root of this problem, in my view, is the idea of disposability itself.
Więc moim zdaniem przyczyną jest samo pojęcie jednorazowości.