Daily language articles on LexioPhiles

English-Polish translation for "shampoo"

 

"shampoo" Polish translation

Results: 1-20 of 20

shampoo {noun}

shampoo {noun}

szampon {m}

Soap, shampoo, toothpaste, lotions, deodorants, suntan lotions - they are all around us and affect us all.

Mydło, szampon, pasta do zębów, mleczko kosmetyczne, dezodoranty, mleczka do opalania - wszystkie te produkty są dookoła nas i dotyczą nas wszystkich.

Fortunately they can manage to drink a half-litre bottle of mineral water but aftershave or shampoo exceeding the permitted limit will meet its end in a ready container.

Na szczęście są w stanie wypić pół litra wody mineralnej, ale płyn po goleniu czy szampon przekraczające dopuszczalną wielkość wylądują w pojemniku.

to shampoo {verb}

to shampoo (carpet) {vb}

to shampoo (pet) {vb} (also: to bathe, to lave, to distil, to distill)

to shampoo (pet) {vb} (also: to bath, to wash, to give a bath to)

wykąpać {pf. v.}

to shampoo {vb} (also: to give sb a shampoo)

to give sb a shampoo

umyć komuś głowę

to shampoo {vb} (also: to give sb a shampoo, to shampoo one’s hair)

to shampoo {vb} (also: to give sb a shampoo)

  myć głowę {vb}

to shampoo (carpet) {vb}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "shampoo" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "shampoo" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dogs should not be bathed or shampooed from 48 hours before treatment.

Psy nie powinny być kąpane ani myte szamponem przez okres 48 godz. przed zastosowaniem terapii.

Dogs should not be bathed or shampooed from 48 hours before treatment.

Psy nie powinny być kąpane ani myte szamponem przez okres 48 godzin przed zastosowaniem terapii.

If you want to wash your dog, leave at least one day between treatment and shampooing.

Jeśli pies wymaga kąpieli, należy to wykonać, po co najmniej jednodniowej przerwie po wykonaniu zabiegu.

Shampooing or soaking the animal two hours or more after treatment did not affect the medicine’s effectiveness.

Umycie zwierzęcia szamponem lub wodą dwie godziny po zastosowaniu preparatu nie ma wpływu na skuteczność leku.

Some innocent people lose important medicines, not to mention the tonnes of confiscated shampoos, lipsticks etc.

Niewinni ludzie tracą swoje ważne lekarstwa, nie wspominając o tonach konfiskowanych szamponów, szminek etc.

However, shampooing or soaking the animal 2 or more hours after treatment will not reduce the efficacy of the product.

Jednak kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności.

However, shampooing or soaking the animal 2 or more hours after treatment will not reduce the efficacy of the product.

Kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności.

Shampooing or immersion of the animal in water directly after treatment may reduce the efficacy of the product.

Mycie przy pomocy szamponu lub zanurzanie zwierzęcia w wodzie tuż po naniesieniu preparatu może znacznie ograniczyć skuteczność produktu.

However, frequent shampooing or immersion of the animal in water after treatment may reduce the efficacy of the product.

Jednakże częste mycie przy pomocy szamponu lub zanurzanie zwierzęcia w wodzie po naniesieniu preparatu może znacznie ograniczyć skuteczność produktu.

Immersion of the animal in water or shampooing within 24 hours after treatment may reduce the efficacy of the veterinary medicinal product.

Zanurzenie zwierzęcia w wodzie lub w roztworze szamponu w ciągu 24 godz. po zastosowaniu terapii może zmniejszyć skuteczność produktu leczniczego weterynaryjnego.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Indonesian dictionary.