Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "shoes"

 

"shoes" Polish translation

Results: 1-37 of 74

shoes {noun}

shoes {pl}

buty {f pl}

You get to tell the story on Blake's behalf, on behalf of the people who got the shoes.

opowiadasz tę historię w imieniu Blake'a, w imieniu ludzi, którzy dostali te buty.

I'm out of here - keep the shoes, but you're on your own from now on.'

Ja się wycofuję - możecie zatrzymać buty, ale od tej pory jesteście już sami”.

Vietnam is heavily dependent on a single product group, namely shoes.

Wietnam w dużej mierze zależny jest od jednostkowej grupy produktów, którą są buty.

The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.

Ponad wszystko zapadło jej w pamięć, że ktoś przyniósł jej nawet buty.

So I went back to the store and said to the owner, "I love the shoes, but I hate the laces."

Wróciłem więc do sklepu i powiedziałem właścicielowi: "Kocham buty, ale nienawidzę sznurówek."

shoes {pl} (also: little shoes, booties)

buciki {f pl} [dim.]

shoe {noun}

shoe {noun} (also: boot)

but {m}

shoe {noun} (also: little shoe)

bucik {m} [dim.]

shoe {noun} (also: brogue)

shoe {noun} (also: court shoe)

pantofelek {m} [dim.]

shoe {adjective}

shoe {adj.}

obuwniczy {adj. m}

to shoe {verb}

 

Synonyms

Synonyms (English) for "shoes":

Synonyms (English) for "shoe":

 

Similar translations

Similar translations for "shoes" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "shoes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

He hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.

Zamęczał nas często w Parlamencie, i Lady Ashton nie będzie łatwo mu dorównać.

Anyway, and so the birds were coming in with their feet protected with little canvas shoes.

W każdym razie, ptaki docierały na targ, mając nogi zabezpieczone małymi bucikami.

I was wearing hospital scrubs. ~~~ And somebody donated tennis shoes for me.

Miałam na sobie szpitalny fartuch i tenisówki, które ktoś mi oddał.

Carry no purse, no wallet, no shoes; and salute no man on the way.

Nie noścież mieszka, ani taistry, ani obuwia, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie;

Can you imagine what you would feel if you were in my shoes?

Czy możecie wyobrazić sobie, co byście czuli, gdybyście byli na moim miejscu?

In politics, we need to learn to put ourselves in their shoes.

W polityce musimy nauczyć się postawić się na ich miejscu.

Put yourself in the shoes of the Americans who caught them.

Postawcie się na miejscu Amerykanów, którzy ich złapali.

that we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes, and sell the refuse of the wheat?

Kupując ubogich za pieniądze, a chudzinę za parę trzewików; nadto abyśmy odmieciny zbóż sprzedawali.

Once we define somebody as an enemy, we have trouble putting ourselves in their shoes, just naturally.

W momencie gdy określimy kogoś jako wroga, ciężko nam jest postawić się w jego sytuacji. ~~~ To naturalne.

Step outside of your shoes that you're in right now and step back into your normal shoes.

Porzuć perspektywę Irakijczyka, którą przed chwilą przyjąłeś i popatrz ze swojej normalnego punktu widzenia.

So, these are three-pound charges of C4; that's about 10 times what the guy had in his shoes. ~~~ (Laughter)

To ładunki C4 o masie ok. 1,5 kg. ~~~ Prawie 10 razy tyle, ile ten facet miał w gaciach.

She passed away in 1994, and I was hired back to MIT to try to fill her shoes, but it's so hard.

Zmarła w 1994 roku, a mnie przyjęli z powrotem do MIT-u. ~~~ Próbuję ją zastąpić, ale jest to trudne zadanie.

I met her in a field, she was ragged, she had no shoes.

Gdy ją spotkałem miała obdarte ubrania, była boso.

So the first thing you have to do -- this is Graham, the designer -- is, sort of, put yourself in their shoes.

To Graham, designer... ...od postawiania się w ich sytuacji.

And the Lord said unto him, Loose the shoes from thy feet: for the place whereon thou standest is holy ground.

I rzekł mu Pan: Zzuj obuwie z nóg twoich; bo miejsce, na którem stoisz, jest ziemia święta.

Now, put yourself in the shoes, go back to the shoes of an Arab Muslim living in Iraq.

A teraz znowu wyobraźcie to sobie inaczej, wróćcie do perspektywy arabskiego muzułmanina, mieszkającego w Iraku.

So Blake, at Tom's Shoes, had a very simple idea.

Blake z Tom's Shoes miał bardzo prosty plan.

To fully understand this issue, we need to put ourselves in the shoes of the petitioner and see it from their perspective.

Aby w pełni zrozumieć tę kwestię, musimy postawić się w sytuacji składającego petycję i spojrzeć z jego punktu widzenia.

This is one of the biggest shoe factories, the Yuyuan shoe factory near Shenzhen. ~~~ It has 90,000 employees making shoes.

To jedna z największych fabryk obuwia - farbyka w Yuyuan niedaleko Shenzhen - zatrudnia 90 000 robotników.

And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

shockvertising · shod · shoddy · shoe · shoe-string · shoebill · shoehorn · shoelace · shoeless · shoemaker · shoes · shoestring · shoetree · sholder · shoo · shook · shoot · shoot-out · shooter · shooting · shooting-star

More in the English-Korean dictionary.