Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "showcase"

 

"showcase" Polish translation

Results: 1-17 of 17

showcase {noun}

showcase {noun} [fig.] (also: calling card, business card, shingle)

showcase {noun} (also: window, store window)

witryna {f}

showcase {noun}

showcase {adjective}

showcase {adj.} (also: model-based)

modelowy {adj. m}

to showcase {verb}

to showcase {vb} (also: to parade, to unveil)

zaprezentować {pf. v.}

to showcase {vb} [fig.] (also: to promote, to be academic adviser to, to market, to merchandise)

to showcase {vb} (also: to promote, to publicize, to boom)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "showcase":

 

Context sentences

Context sentences for "showcase" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I produced in Dubai a show for Ahmed Ahmed to showcase his new Axis special to a packed room.

Nagrałem w Dubaju show dla Ahmed Ahmed'a i zaprezentowałem nowy odcinek 'Osi' pełnej sali.

First, it allows us to showcase our Arab filmmakers and voices to one of the most cosmopolitan cities in the world, New York City.

Po pierwsze, pozwala nam pokazać arabskich filmowców i ich głos jednemu z najbardziej globalnych miast świata, Nowemu Jorkowi.

This report is important to showcase and reverse the discrimination based on gender and intergenerational solidarity!

Przedmiotowe sprawozdanie jest ważne, ponieważ ukazuje i zatrzymuje dyskryminację ze względu na płeć oraz solidarność między pokoleniami!

I believe that from next year onwards Slovakia will be a model stable eurozone member; a problem-free showcase for the European Union.

Wierzę, że od następnego roku, Słowacja będzie modelowym i stabilnym członkiem strefy euro; wolnym od problemów wzorcem dla Unii Europejskiej.

Some of the showcases are even equipped with either a mechanism for tilting the banknotes or UV light to help visitors view the security features more easily.

Niektóre gabloty wyposażono w specjalny mechanizm pozwalający obejrzeć banknoty pod kątem lub lampy ultrafioletowe do sprawdzania zabezpieczeń.

First and foremost, we must assert that although deep-sea drilling showcases state-of-the-art industrial technologies, it is still not without risk.

Przede wszystkim musimy zaznaczyć, iż pomimo że morskie platformy wiertnicze są zbudowane według najnowszych technologii przemysłowych, nadal nie są wolne od ryzyka.

In the best Worldchanging tradition, it might also serve as a showcase for good ideas, successful projects and efforts to make a difference that deserve much more visibility.

W dobrej tradycji Worldchanging, może również służyć jako przedstawienie dobrych pomysłów, udanych projektów i wysiłków robiących różnicę, które zasługują na większą uwagę.

There is a detailed presentation of the individual security features of the banknotes, as well as seven showcases that enable visitors to compare a counterfeit banknote with a genuine banknote.

W skład modułu wchodzi szczegółowa prezentacja zabezpieczeń banknotów oraz siedem gablot, w których odwiedzający mogą porównać banknoty fałszywe z autentycznymi.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

shouting · shove · shovel · shoveler · shovelful · shoveller · show · show-off · showbiz · showboat · showcase · showdown · shower · shower-tray · showerhead · showers · showery · showing · showmanship · showpiece · showreel

Moreover bab.la provides the Russian-English dictionary for more translations.