"sister" translation into Polish

EN

"sister" in Polish

PL

EN sister
volume_up
{noun}

sister (also: nurse, sibling)
Did your sister send you a funny email that you want to send to your friends?
Siostra wysłała Ci zabawnego e-maila, którego chcesz przesłać znajomym?
And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.
A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.
For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.
Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja.

Synonyms (English) for "sister":

sister

Context sentences for "sister" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.
A synowie Beryjaszowi: Heber i Melchyjel; ten jest ojciec Birsawitów,
EnglishSay unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding [thy] kinswoman:
Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,
EnglishI had somebody on the bus out to the racetrack tell me about his sister calling him.
Czułem, że wypracowanie kompromisu było moim zadaniem, ponieważ większość ludzi nie reguluje swoich krzeseł.
EnglishNow I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.
Miała wysoką gorączkę. ~~~ Przeszłam 10 km, niosąc ją na plecach.
EnglishThou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
English"Big sister Wong, can I sing you a song that my mom sang for me before she was swallowed in the earthquake?"
"Czy mogę zaśpiewać ci piosenkę, którą śpiewała mi mama zanim pochłonęło ją trzęsienie ziemi?"
EnglishAnd Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.
A synowie Jafletowi: Pasach i Bimhal i Aswat.
EnglishDuring the Falklands crisis, Mrs Thatcher successfully reprieved the Ark's sister ship, HMS Invincible.
Podczas kryzysu falklandzkiego pani Thatcher skutecznie zatrzymała siostrzany statek Arki, HMS Invincible.
EnglishBut Paul's sister's son heard of their lying in wait, and he came and entered into the castle and told Paul.
A gdy usłyszał siostrzeniec Pawła o tej zasadzce, przyszedł, a wszedłszy do obozu, oznajmił to Pawłowi.
EnglishAnd Abraham said of Sarah his wife, She is my sister.
A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.
English(Sister: 16.) CC: Mr. Gelehun, I’d like to remind you you’re not on trial here for any crimes you committed.
16. ~~~ Panie Gelehun, chciałbym Panu przypomnieć, że to nie jest proces za zbrodnie przez Pana popełnione.
EnglishThe sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
EnglishSaid he not himself unto me, She is my sister?
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
EnglishAnd his sister stood afar off, to know what would be done to him.
EnglishAnd the sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
EnglishAnd Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishThou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
I rozrąbie go na sztuki, i głowę jego, i tłustość jego; a włoży je kapłan porządnie na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishMoreover, the banks that it saved, or their sister banks, are the ones that are today speculating against it.
Co więcej, banki uratowane przez Irlandię, albo ich banki siostrzane, teraz zajmują się szkodliwymi dla niej spekulacjami.
EnglishWe have a little sister, And she hath no breasts: What shall we do for our sister In the day when she shall be spoken for?
Mamy sistrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi.
EnglishAnd I said after she had done all these things, She will return unto me; but she returned not: and her treacherous sister Judah saw it.
A chociażem rzekł, gdy to wszystko uczyniła: Nawróć się do mnie