Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "sister"

 

"sister" Polish translation

Results: 1-22 of 59

sister {noun}

sister {noun} (also: nurse, sibling)

siostra {f}

For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.

Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja.

Did your sister send you a funny email that you want to send to your friends?

Siostra wysłała Ci zabawnego e-maila, którego chcesz przesłać znajomym?

And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.

A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.

The last sister stood up and said, "I'm also positive. ~~~ I thought you were going to hate me."

Wstała ostatnia siostra i powiedziała, że ona też jest zarażona i bała się, że ją znienawidzą.

All these were the sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.

A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sister":

 

Similar translations

Similar translations for "sister" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "sister" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.

A synowie Beryjaszowi: Heber i Melchyjel; ten jest ojciec Birsawitów,

Say unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding [thy] kinswoman:

Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,

Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.

A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.

Now I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.

Miała wysoką gorączkę. ~~~ Przeszłam 10 km, niosąc ją na plecach.

During the Falklands crisis, Mrs Thatcher successfully reprieved the Ark's sister ship, HMS Invincible.

Podczas kryzysu falklandzkiego pani Thatcher skutecznie zatrzymała siostrzany statek Arki, HMS Invincible.

He lives in a family home there with his eight brothers and sisters.

Mieszka w domu rodzinnym wraz z ośmiorgiem rodzeństwa.

And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister.

A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.

It's a mile high, and I grew up there with my 10 brothers and sisters and two adoring parents.

"Miasto na Wysokości Mili"] gdzie byłam wychowywana wraz z 10 rodzeństwa przez dwójką wspaniałych rodziców.

I had somebody on the bus out to the racetrack tell me about his sister calling him.

Czułem, że wypracowanie kompromisu było moim zadaniem, ponieważ większość ludzi nie reguluje swoich krzeseł.

But Paul's sister's son heard of their lying in wait, and he came and entered into the castle and told Paul.

A gdy usłyszał siostrzeniec Pawła o tej zasadzce, przyszedł, a wszedłszy do obozu, oznajmił to Pawłowi.

(Sister: 16.) CC: Mr. Gelehun, I’d like to remind you you’re not on trial here for any crimes you committed.

16. ~~~ Panie Gelehun, chciałbym Panu przypomnieć, że to nie jest proces za zbrodnie przez Pana popełnione.

"Big sister Wong, can I sing you a song that my mom sang for me before she was swallowed in the earthquake?"

"Czy mogę zaśpiewać ci piosenkę, którą śpiewała mi mama zanim pochłonęło ją trzęsienie ziemi?"

And right here, right now, we are brothers and sisters on this planet, here to make the world a better place.

Jestem bytem energetycznym, a z energią wokoło łączy mnie świadomość prawej półkuli.

In fact, I have a feeling that if Lehman Brothers was Lehman Brothers and Sisters, they might still be around.

Mam nawet przeczucie, że gdyby Lehman Brothers było Lehman Brothers and Sisters, to wciąż jeszcze by istnieli.

Said he not himself unto me, She is my sister?

I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.

And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

A synowie Jafletowi: Pasach i Bimhal i Aswat.

That's what the sisters said, "He was fine."

Tak mówiły dziewczyny: „On jest w porządku.”

The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.

Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.

We have a little sister, And she hath no breasts: What shall we do for our sister In the day when she shall be spoken for?

Mamy sistrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi.

Moreover, the banks that it saved, or their sister banks, are the ones that are today speculating against it.

Co więcej, banki uratowane przez Irlandię, albo ich banki siostrzane, teraz zajmują się szkodliwymi dla niej spekulacjami.
 

Forum results

"sister" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

SIP · siphon · SIPP · sir · sire · siren · sirloin · sirocco · siskin · sissy · sister · sister-in-law · sisterhood · sisterly · sistrum · sit · sit-in · sit-to-stand · sit-up · sit-ups · sitar

More translations in the Arabic-English dictionary.