Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Polish translation for "slug"

 

"slug" Polish translation

Results: 1-22 of 22

slug {noun}

slug {noun} [coll.] (also: ball, bullet)

kulka (pocisk) {f}

slug {noun} (also: nip, sip, gulp, swallow)

łyk {m}

slug {noun} [Amer.] [coll.] (also: counter, chip)

żeton {m}

slug {noun} (also: clout, bang)

slug {noun}

pomrów {m}

slug {noun}

slug {noun} [zool.]

ślimak nagi {m} [zool.]

slug {noun} [IT]

to slug {verb}

to slug (sb) {vb} [coll.] (also: to biff)

dosunąć {pf. v.} [coll.]

sługa {noun}

servant {noun}

sługa {m} (also: pachołek, służący)

Deal with thy servant according unto thy lovingkindness, And teach me thy statutes.

Obchodź się z sługą twoim według miłosierdzia twego, a ustaw twoich naucz mię.

Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

Błogosławiony on sługa, którego by, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego;

Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

Błogosławiony jest on sługa, którego gdyby przyszedł pan jego, znajdzie, że tak czyni;

A servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.

Sługa boga wina Dionizosa wykradł wino, by dać go ludziom po raz pierwszy.

The rich ruleth over the poor; And the borrower is servant to the lender.

Bogaty nad ubogimi panuje; ale ten, co pożycza, sługą bywa tego, który mu pożycza.

minion {noun}

sługa {m} (also: pachołek, faworyt, sługus, pupil)

retainer {noun} [arch.]

sługa {m} (also: służący)

attendant {noun} [oldfsh.]

sługa {m} (also: służący)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "slug":

Synonyms (Polish) for "sługa":

 

Similar translations

Similar translations for "slug" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "slug" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The next few minutes is, we're all going to get raised up to the level of a sea slug.

W ciągu kolejnych kilku minut dojdziemy do poziomu ślimaka morskiego.

So what is this hyperbolic geometry that corals and sea slugs embody?

Czym więc jest geometria hiperboliczna, którą ucieleśniają koralowce i ślimaki morskie?

They said, "Well I guess there aren't that many mathematicians sitting around looking at sea slugs."

Powiedzieli, że "Pewnie nie ma zbyt wielu matematyków, którzy się wpatrują w ślimaki morskie".

No offense to banana slug owners.

Bez obrazy do posiadaczy ślimaków.

Slugs became snails.

Nagie ślimaki doczekały się muszli.

I once asked the mathematicians why it was that mathematicians thought this structure was impossible when sea slugs have been doing it since the Silurian age.

Kiedyś zapytałam matematyków, dlaczego sądzono, że ta struktura jest niewykonalna, skoro ślimaki morskie robiły to już w Sylurze.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

slowdown · slower · slowly · slowness · slowpoke · slubberdegullion · sludge · sludgeworks · sludgy · slue · slug · slugabed · sluggard · slugger · sluggish · sluggishness · sluice · sluicegate · sluices · slum · slumdog

Search for more words in the Japanese-English dictionary.