Internship offers in many countries

English-Polish translation for "slums"

 

"slums" Polish translation

Results: 1-23 of 28

slums {noun}

slums {pl} (also: poverty-stricken parts of a town, poverty-stricken districts of a town)

slum {noun}

slum {noun}

slums {m}

This is Kibera, which is the largest slum in East Africa.

Kibera, największy slums we Wschodniej Afryce.

This is a place called the Madangiri Settlement Colony, which is a very developed slum about 25 minutes outside New Delhi, where I met these characters who showed me around for the day.

To Madangiri Settlement Colony, bardzo rozwinięty slums, 25 minut od New Delhi. ~~~ Te dziewczyny oprowadziły mnie po okolicy. ~~~ Te dziewczyny oprowadziły mnie po okolicy.

Only in this way will ghettos and slums become proper parts of our cities.

Tylko w ten sposób getta i slumsy staną się pełnoprawnymi dzielnicami naszych miast.

Mr President, ladies and gentlemen, we know what ghettos and slums are like from our own experience.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Z własnego doświadczenia wiemy, czym są getto i slumsy.

Social capital in the slums is at its most urban and dense.

Slumsy wcale nie przeciwdziałają dobrobytowi.

slums {noun}

slum {noun}

slums {m}

This is Kibera, which is the largest slum in East Africa.

Kibera, największy slums we Wschodniej Afryce.

This is a place called the Madangiri Settlement Colony, which is a very developed slum about 25 minutes outside New Delhi, where I met these characters who showed me around for the day.

To Madangiri Settlement Colony, bardzo rozwinięty slums, 25 minut od New Delhi. ~~~ Te dziewczyny oprowadziły mnie po okolicy. ~~~ Te dziewczyny oprowadziły mnie po okolicy.

Only in this way will ghettos and slums become proper parts of our cities.

Tylko w ten sposób getta i slumsy staną się pełnoprawnymi dzielnicami naszych miast.

Mr President, ladies and gentlemen, we know what ghettos and slums are like from our own experience.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Z własnego doświadczenia wiemy, czym są getto i slumsy.

Social capital in the slums is at its most urban and dense.

Slumsy wcale nie przeciwdziałają dobrobytowi.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "slum":

 

Context sentences

Context sentences for "slums" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And most of that growth is not in the cities, but in the slums that surround them.

I większość wzrostu odbywa się nie w miastach, ale w slumsach dookoła nich.

Even in the slums of India more than 50 percent of urban kids are going into private schools.

Nawet w slumsach indyjskich ponad 50% miejskich dzieci uczęszcza do prywatnych szkół.

This is Kibera, Kenya, one of the largest slums of Africa.

Oto Kibera, Kenia -- jeden z największych slamsów w Afryce.

Now, Mathare Valley is one of the oldest slums in Africa.

Leżą ok. 5 km od Nairobi, są długie na 1,5 km i szerokie na 0,3 km.

This is a photo I took standing on the rooftops of one of the largest slums in the world in Mumbai, India.

To zdjęcie zrobiłem na dachu budynku w jednym z największych slumsów w Bombaju.

It is not the case that slums undermine prosperity, not the working slums; they help create prosperity.

Telewizja kablowa, woda, wszystko jest kradzione.

They live next to each other in slums, in extreme poverty.

Żyją obok siebie w slumsach, w skrajnym ubóstwie.

Unfortunately it is well known in every Member State what slums and what terrible conditions the Roma live in.

Niestety w każdym państwie członkowskim doskonale wiadomo, w jakich slumsach i w jak okropnych warunkach żyją Romowie.

Kibera is one of Africa's largest slums.

Kibera to jeden z największych slamsów w Afryce, na peryferiach Nairobi, stolicy Kenii.

In six years now, we have four schools, one junior college, 1,100 children coming from 28 slums and four orphanages.

W ciągu sześciu lat stworzyliśmy cztery szkoły, uczelnię półwyższą dla 1100 dzieci z 28 osiedli i czterech domów dziecka.

The first thing that we did was walk through the slums.

Zaczęliśmy od wycieczki po slamsach.

So in a town like Mumbai, which is half slums, it's 1/6th of the GDP of India.

Następnie poziom zamożności wzrasta.

And together they started a book club for a hundred people in the slums, and they're reading many TED authors and liking it.

Załozyli klub książki dla setek ludzi ze slumsów czytują i lubią wielu autorów TED.

He was actually living in the Kibera slums when his father called him and told him about Artemisia and the value-add potential.

Właściwie żył w slumsach w Kibery, gdy zawołał go ojciec i powiedział mu o Artemizji i potencjale wartości dodanej.

There are no state schools in slums.

W slumsach nie ma państwowych.

And these vaccinators, these volunteers, they have got to dive headlong into some of the toughest, densest urban slums in the world.

Ci wolontariusze, muszą się często zmierzyć z największymi, gęsto zaludnionymi slumsami na świecie.

So there are schools in slums like this.

W slumsach są takie szkoły.

Our first school was on a rooftop of a building inside the slums, a second story building, the only second story building inside the slums.

Nasz pierwsza szkoła mieściła się na dachu dwupiętrowego budynku w dzielnicy nędzy.

I didn't grow up in the slums or anything that dire, but I know what it is to grow up without having money, or being able to support family.

Nie urodziłam się w slumsach, ale wiem, czym jest brak pieniędzy, niemożność wykarmienia rodziny.

There is also this myth that parents from the slums are not interested in their children going to school; they'd much rather put them to work.

Istnieje błędne przekonanie, że rodziców ze slumsów nie obchodzi edukacja swoich dzieci i woleliby posłać je do pracy.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

slugger · sluggish · sluggishness · sluice · sluicegate · sluices · slum · slumdog · slummock · slump · slums · slung · slur · slurp · slurred · slurry · slush · slushy · slut · sluttish · slutty

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.