EN stem
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. nautical science
  3. automotive
  4. linguistics
  5. IT

1. general

stem (also: shaft, trunk)
stem (also: stalk)
stem
play_circle_outline
mostek {m} (w rowerze)

trending_flat
"of feather"

stem (also: quill)

trending_flat
"of note"

stem (also: staff, mullion)
stem (also: rod, stick, chopstick)

trending_flat
"of leaf"

stem (also: queue)

trending_flat
"of shrub or tree"

There is the brain stem in between the cerebral cortex and the spinal cord.
Pomiędzy korą mózgową, a rdzeniem kręgowym znajduje się pień mózgu.
Another thing that is interesting is that the brain stem that we have is shared with a variety of other species.
Inną interesującą rzeczą jest to, że nasz pień mózgu dzielimy z rozmaitymi innymi gatunkami.

trending_flat
"of fruit"

stem (also: stalk, pedicel, pedicle)

trending_flat
"of letter"

trending_flat
"of glass, vase, fungus"

stem (also: foot)

trending_flat
"of pipe"

stem (also: blowpipe, pipe-stem)

2. nautical science

stem

3. automotive

stem (also: valve stem)
stem (also: valve stem)

4. linguistics

stem
play_circle_outline
temat {m} [ling.] (fleksyjny)
stem (also: radix, radical)
The main stem, the main flow of the glacier is coming from the right and it's going very rapidly up that stem.
Rdzeń lodowca, jego główny nurt napływa tu od prawej strony i widać, jak szybko czoło cofa się w górę nurtu.
The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U -- we would spell it K-E-U; it's pronounced koy -- and it is the same root from which the word curve comes from.
Indoeuropejskie korzenie słowa 'hope' (nadzieja) to rdzeń K-E-U -- zapisuje się to jako K-E-U, wymawia jak koj -- i to ten sam rdzeń, z którego wywodzi się słowo 'curva' (krzywa).

5. IT

stem

Context sentences for "stem" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishplant stem cell
Englishapple stem cell
Englishto stem the tide
Englishto stem the current
EnglishHematopoietic stem cell transplant (HSCT) recipients who are undergoing high-dose
Pacjenci po przeszczepie szpiku (ang. hematopoietic stem cell transplant - HSCT), którzy
EnglishI am sorry that the report tabled does not create incentives to stem emissions.
Jestem zawiedziony, że przedłożone sprawozdanie nie zawiera zachęt do ograniczania emisji.
EnglishChina's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
W tym przypadku problemy Chin wynikają ze starzenia się Państwa Środka.
EnglishTreatment with Zarzio should be maintained until the last stem cell collection.
Stosowanie leku Zarzio należy kontynuować aż do ostatniego pobrania komórek macierzystych.
EnglishThe hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.
Mamy nadzieję, że będzie wydobywał jeszcze więcej komórek macierzystych.
EnglishWhat measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?
Jakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?
EnglishIf you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
EnglishIf you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka
EnglishAt first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.
Kiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.
EnglishThis is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.
Tylko dzięki temu będzie można zwalczyć problem uchodźstwa w miejscu, w którym on powstaje.
EnglishAnd I focused my research on stem cells as a possible source for cell transplants.
Skupiłam się więc na badaniach komórek macierzystych jako możliwym źródle przeszczepu komórek.
English~~~ Bone marrow is a very rich source of adult stem cells.
Wszyscy wiecie o komórkach macierzystych pobieranych z embrionów.
EnglishHere go the stem cells, right into the beating heart of the patient.
Tutaj są komórki macierzyste, aplikowane prosto do bijącego serca pacjenta.
EnglishAnd what I'm going to show you here is stem cells being removed from the hip of a patient.
Co wam tutaj pokażę, to usuwanie komórek macierzystych z biodra pacjenta.
EnglishIn 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.
W 2006 r. skrytykował naukowców prowadzących badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.
EnglishProphylaxis of Candida infection in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell
profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom