English-Polish translation for "stone"

EN stone Polish translation

EN stone
volume_up
{noun}

stone (also: rock)
The wood is so solid it's like stone, and it lasts for a long time.
Las jest trwały jak skała, przetrwa długi czas.
And there are chambers carved in the rock -- concrete walls, stone, the natural rock when possible -- with the light shafts.
Tam, gdzie to możliwe skała, w pozostałych miejscach betonowe mury mieszają się ze snopami światła.
Borges said that "nothing is built on stone, everything is built on sand, but we must build as if the sand were stone."
Borges powiedział "Nic nie jest zbudowane na skale, wszystko buduje się na piasku, ale musimy budować tak, jakby piasek był skałą".
stone (also: flint, limescale, rock)
The stone is bigger than her because stone is an organic.
Kamień jest większy od niej, ponieważ kamień jest nieorganiczny.
The stone which the builders rejected Is become the head of the corner.
Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, the guard being with them.
A oni poszedłszy, osadzili grób strażą, zapieczętowawszy kamień.
stone (also: pebble)
stone (also: absolutely certain, ironclad, layed with stone)
volume_up
murowany {adj. m}

trending_flat
"plum, cherry, peach"

stone (also: pip, pushover, pit, seed)

Synonyms (English) for "stone":

stone

Context sentences for "stone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cannot get water out of a stone.
EnglishTablets of Stone
Englishto leave no stone unturned
Englishstone the crows
Englishconstant dropping wears away a stone
Englishcontinual dropping wears away a stone
EnglishWhen he ascended Poland was wooden, when he left us, it was from stone
Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną
EnglishHis roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
EnglishTherefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.
Jesteśmy zatem w sytuacji, w której możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
EnglishIt is obvious as well that the text of the chairs is not cast in stone.
Oczywiste jest również, że tekst przewodniczących nie został ustalony definitywnie.
EnglishJabra Stone3 is simply a real standout among our high-end headsets.
Jabra Stone3 wyróżnia się spośród naszych wysokiej klasy zestawów słuchawkowych.
EnglishEC-Côte d'Ivoire stepping stone Economic Partnership Agreement (vote)
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)
EnglishEC-Central Africa stepping-stone Economic Partnership Agreement(vote)
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Środkowej(głosowanie)
EnglishIt does not look as though the agreements made in Madrid back in June were set in stone.
Nie wygląda więc na to, by ustalenia dokonane w czerwcu w Madrycie były bardzo wiążące.
EnglishNow in the law Moses commanded us to stone such: what then sayest thou of her?
A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamionować; a ty co mówisz?
EnglishWe will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
Doprowadzimy do referendum i wykończymy ten nieszczęsny i haniebny traktat.
EnglishIn a way, the static, stone mountain becomes a moving mountain of sand.
W pewnym sensie, statyczna kamienna góra staje się ruchliwą górą piasku.
EnglishWell Ireland did just that, and their 'no' vote therefore kills the Lisbon Treaty stone dead.
No cóż, Irlandia właśnie to zrobiła, a jej "nie” zabiło traktat lizboński.