Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "stud"

 

"stud" Polish translation

Results: 1-51 of 51

stud {noun}

stud {noun} (also: pin ear-ring, earring, earmark)

kolczyk {m}

stud (for wall) {noun} [construct.] (also: stile, stanchion)

słupek {m} [construct.]

stud (for wall) {noun} [construct.]

stojak {m} [construct.]

stud {noun} [zool.]

ogier {m} [zool.]

stud {noun} (also: stud farm)

stud (on football boot) {noun} (also: cork, jam, stopper, plag)

korek {m}

stud (on football boot) {noun} (also: peg, dowel, cleat, tee)

kołek {m}

stud {noun} [coll.]

ogier (o mężczyźnie) {m} [fig.]

stud (in tyre) {noun} [autom.]

kolec (przeciwślizgowy) {m} [autom.]

stud {noun} [coll.] (also: seducter, heartbreaker, seductor)

stud {noun} [coll.] (also: chaser)

kobieciarz {m} [coll.]

stud {noun} [cloth.]

ćwiek {m} [cloth.]

stud (bolt) {noun} [techn.]

śruba dwustronna {f} [techn.]

stud (wheel bolt) {noun} [autom.]

stud (for wall) {noun} [construct.]

słup szkieletowy {m} [construct.]

stud {noun} [transp.]

 

Synonyms

Synonyms (English) for "stud":

 

Similar translations

Similar translations for "stud" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "stud" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them.

Pamiętamy stowarzyszenia ze stadnin koni i kluby golfowe - wszystko opiera się na nich.

Anybody out here old enough to know Studs Terkel, that old radio man?

Jest tu ktoś, kto kojarzy Studsa Terkela, starszego dziennikarza radiowego?

Based on cross-stud y comparison to 600 mg saquinavir three times daily alone.

Na podstawie porównania krzyżowego z sakwinawirem w dawce 600 mg trzy razy na dobę w monoterapii.

In other words, the equipment to put them out to stud has been removed.

Innymi słowy, ich ekwipunek służący do rozrodu został usunięty.

49/ 64 The use of difloxacin in pregnant or lactating bitches or male stud dogs is not recommended.

Nie zaleca się stosowania difloksacyny u suk ciężarnych lub w okresie laktacji oraz samców reproduktorów.

We will make thee plaits of gold With studs of silver.

Naczynimyć klejnotów złotych z nakrapianiem srebrnem.

And she asks also a question that Studs talks about: this notion of the "official truth," to question the "official truth."

Porusza też tę samą sprawę,o której mówił Studs: koncepcję prawdy oficjalnej i jej kwestionowania.

Look at the size of the stud.

Spójrz na wielkość zapięcia.

And that's Studs Terkel.

I to jest Studs Terkel.

But if you can clone that horse, you can have both the advantage of having a gelding run in the race and his identical genetic duplicate can then be put out to stud.

Klonowanie tego konia, pozwala na posiadanie wałacha biegającego w wyścigach oraz jego genetycznego duplikatu przeznaczonego do rozpłodu.

You need to have those 27-year-old studs at the peak of their powers ready to drop the kill, and you need to have those teenagers there who are learning the whole thing all involved.

Potrzebni są też 27-letni ludzie w sile wieku, którzy zabiją tę antylopę, oraz nastolatkowie, którzy wszystkiego się uczą.

And he wrote the name of king Ahasuerus, and sealed it with the king's ring, and sent letters by post on horseback, riding on swift steeds that were used in the king's service, bred of the stud:

A gdy napisał imieniem króla Aswerusa, i zapieczętował pierścieniem królewskim, rozesłał listy przez posłów, którzy jeżdżali na koniach prędkich, i na mułach młodych:
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

stub · stubble · stubbly · stubborn · stubborness · stubbornmess · stubbornness · stubby · stucco · stuck-up · stud · studded · studding · student · student's · students · studied · studies · studio · studious · studs

Moreover bab.la provides the Hungarian-English dictionary for more translations.