How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "tensile"

 

"tensile" Polish translation

Results: 1-6 of 6

tensile {adjective}

tensile {adj.} (also: expandable, extendable, stretchy)

rozciągliwy {adj. m}

tensile {adj.} (also: ductile)

ciągliwy {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "tensile":

 

Similar translations

Similar translations for "tensile" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "tensile" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Here are stress-strain curves generated by tensile testing five fibers made by the same spider.

To są krzywe napięcia wytrzymałości, podczas testowania rozciągliwości pięciu włókien wytworzonych przez tego samego pająka.

So this makes quantifying silk properties by methods such as tensile testing, which is basically, you know, tugging on one end of the fiber, very amenable.

Sprawia to, że ilościowe określanie właściwości jedwabiu takimi metodami, jak test rozciągliwości, polegający na ciągnięciu jednego końca włókna, bardzo użytecznym.

For example, during recent decisions on sanitary ware for bathrooms, or high-tensile steel, we have applied reductions ranging from 25 to 75%.

Na przykład przy podejmowaniu ostatnio decyzji w sprawie wyrobów sanitarnych do łazienek czy stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie obniżyliśmy grzywny od 25 do 75 %.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

tenet · tenfold · Tennessee · tennis · tenon · tenor · tens · tense · tensed · tenses · tensile · tension · tension-mask · tensioner · tensions · tent · tentacle · tentacles · tentacular · tentative · tentatively

Have a look at the English-Chinese dictionary by bab.la.