English-Polish translation for "thank you"

EN thank you Polish translation

EN thank you
volume_up

thank you (also: thanks)
(LT) Thank you, Madam President and thank you, Minister Malmström for your response.
(LT) Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję pani minister Malmström za odpowiedź.
. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
. - Dziękuję, pani przewodnicząca, i dziękuję również za to upomnienie.
Thank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
Dziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.

Similar translations for "thank you" in Polish

to thank verb
you noun
Polish
you pronoun

Context sentences for "thank you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishwithout so much as a please or thank you
Englishthank you for your understanding
dziękujemy za Pana/Pani wyrozumiałość
Englishthank you card
EnglishWe have at last secured our representative and thank you for pointing that out.
W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.
EnglishThen, you paste that code snippet in the HTML for the "Thank you for your purchase!"
Następnie wklejasz go w kodzie HTML strony z podziękowaniem za dokonanie zakupu.
EnglishBaroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.
Pani Baronesso Ashton! Dziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.
EnglishMr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.
Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
EnglishLet me thank you for all your support so far for the European Commission's endeavours.
Chciałbym podziękować za państwa dotychczasowe wsparcie dla Komisji Europejskiej.
EnglishI would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.
Chciałbym podziękować wszystkim za cenne uwagi, nowe spostrzeżenia i nowe akcenty.
EnglishWe would also like to thank you for supporting the European Parliament's priorities.
Chcielibyśmy również podziękować za wspieranie priorytetów Parlamentu Europejskiego.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to speak on this subject.
(PL) Bardzo chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu na ten temat.
EnglishMr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience.
Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu i pana współpracownikom za cierpliwość.
EnglishI would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.
Chciałbym podziękować pani za tak proaktywne zajęcie się zagadnieniem roamingu.
EnglishThank you for discussing the issue of simplification; we have taken note of your comments.
Dziękujemy za dyskusję na temat uproszczenia; wzięliśmy pod uwagę Państwa uwagi.
EnglishSo, in conclusion, I would like to thank you for your support for the Danube Strategy.
A więc na zakończenie chciałbym podziękować za wsparcie dla strategii naddunajskiej.
EnglishWe owe this to the Presidency, but do not even have the possibility to say thank you.
Zawdzięczamy ją prezydencji, ale nawet nie mamy możliwości jej podziękować.
EnglishIn this spirit, may I thank you once again very warmly for your visit today.
W tym duchu chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować za dzisiejszą wizytę.
EnglishI would like to thank you very much for your constructive support today.
Chciałbym bardzo Państwu podziękować za konstruktywne wsparcie w dniu dzisiejszym.
EnglishWe thank you most heartily and wish you a very pleasant stay among us.
Bardzo serdecznie wam dziękujemy i życzymy wam bardzo przyjemnego pobytu z nami.
EnglishAnd in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.
Na zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.