Internship offers in many countries

English-Polish translation for "toilet"

 

"toilet" Polish translation

Results: 1-26 of 30

toilet {noun}

toilet {noun} (also: bathroom, toilette, commode, restroom)

toaleta {f}

When asked, they said, "It's kind of like a giant toilet that doesn't flush."

Pytani, stwierdzili: "To jakby wielka toaleta, w której nie spuszcza się wody".

where is the toilet?

Gdzie jest toaleta?

SB: Sink, toilet, yes, these are all memes, they're all memes, but they're sort of useful ones, and then there's this one.

SB: Umywalka, toaleta, tak, to wszystko memy, wszystkie są przydatne, ale jest jeszcze ten.

So it's a young -- I just have to stop here, because Arup is in the room and this is the best-designed toilet in the world.

Teraz muszę przerwać, ponieważ pojawił się Arup. ~~~ Oto najlepiej zaprojektowana toaleta na świecie.

I mean, a no hands, no toilet paper toilet.

Toaleta bez użycia rąk, bez papieru.

toilet {noun} (also: loo, lavatory)

klozet {m}

toilet {noun} (also: the WC, restroom)

ustęp (euf.) {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "toilet":

 

Similar translations

Similar translations for "toilet" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "toilet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Used patches should not be flushed down the toilet or placed in liquid disposal systems.

Zużytych plastrów nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Her job, her goal and her calling was not to become the world's greatest toilet scrubber.

Jej pracą, celem i powołaniem nie było zostanie najlepszą babcią klozetową.

Medicines should not be disposed of via wastewater (do not flush it down the toilet).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji (nie wrzucać do ubikacji).

The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.

Ubikacje to dosłownie dziury w ziemi przykryte drewnianą budą.

I only recognise the little flower with the circle of stars around it from a brand of toilet paper.

Kwiatuszek otoczony wianuszkiem gwiazd znam jedynie z pewnej marki papieru toaletowego.

These are compost toilets, and nobody at the school wanted to know about them, especially the principal.

Nikt w szkole nie chciał o nich słyszeć, zwłaszcza dyrektor.

Over 500 entries in three weeks, toilet paper fashion.

500 prac w trzy tygodnie - moda z papieru toaletowego.

If you're ever, ever in India, go use this toilet.

Jeśli kiedykolwiek będziecie w Indiach - skorzystajcie z niej.

It's almost like a home medical center -- ~~~ and that is the direction that Japanese toilet technology is heading in.

Prawie jak domowe centrum medyczne -- to właśnie kierunek rozwoju japońskiej technologii sanitarnej.

because there was never room in the toilet.

bo w łazience zawsze brakowało miejsca.

We have made these kinds of devices using napkins and toilet paper and wraps, and all kinds of stuff.

Wyprodukowaliśmy tego typu urządzenia na serwetkach i na papierze toaletowym, na mapach i na innych papierowych przedmiotach.

Japan is doing crazy things with toilets.

Japonia szaleje z toaletami.

Providing drinking water and toilet facilities is the only way to reduce the number of people infected.

Zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych jest jedynym sposobem ograniczenia liczby zarażonych osób.

Female journalists are even followed to the toilet by female intelligence service observers to ensure that nothing forbidden can be done.

Agentki wywiadu tropią dziennikarki nawet w toaletach, żeby upewnić się, iż nie czynią nic zakazanego.

Did you also know that after apartheid, when the new government went into the parliament houses, there were no female toilets in the building?

Ale dziś kobiety odbudowują Rwandę, Czy wiedzieliście, że po apartheidzie, kiedy nowy rząd zawitał w budynku parlamentu, nie było w nim łazienek dla kobiet?

Madam President, Commissioner, refugees have been received in Lampedusa under appalling conditions, without food or toilet facilities: under conditions that are really inhumane.

Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Uchodźcy na Lampeduzie znajdują się w okropnych warunkach, bez jedzenia i dostępu do urządzeń sanitarnych, w warunkach naprawdę nieludzkich.
 

Forum results

"toilet" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

toffees · toft · tofu · toga · together · togetherness · toggle · Togo · togs · toil · toilet · toiletries · toilette · toilsome · Tokelau · token · Tokyo · tolerable · tolerance · tolerant · toll

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.