English-Polish translation for "Tony"

EN Tony Polish translation

Tony {pr.n.}
PL

PLTony English translation

Tony {pr.n.}
EN
tony {f pl}
EN
ton {m}
EN

EN Tony
volume_up
{proper noun}

Tony
volume_up
Tony {pr.n.}
Please, please, give us Tony Blair as the first President of Europe.
Proszę, bardzo proszę: niech Tony Blair zostanie pierwszym prezydentem Europy.
Marketing authorisation holder MERIAL 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon, France
Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francja
Marketing authorisation holder MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON France
Podmiot odpowiedzialny MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON Francja

Context sentences for "Tony" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo somebody should tell Tony Blair not to get too upset if he does not get it!
Zatem ktoś powinien powiedzieć Tony'emu Blairowi, żeby nie czuł się źle, jeśli nie zostanie wybrany!
EnglishAnd so we decided that we were going to sponsor Tony, TEMPT, and his cause.
Zdecydowaliśmy, że będziemy sponsorować Tony'ego i jego sprawę.
EnglishWe found we could begin to look at interventions over the centuries, from the Buddha to Tony Robbins.
Postanowiliśmy prześledzić interwencje używane od wieków, od Buddy do Tony'ego Robbinsa.
EnglishSo I say to Tony, "Sorry, but it's worse than you think.
Mówię do Tony'ego, "Przykro mi, ale jest gorzej niż myślisz.
EnglishWhat do you think about the statements of Tony Blair?
Co Pani sądzi o stwierdzeniach pana Tony'ego Blaira?
EnglishShe married well: she married an adviser, friend and supporter of Tony Blair and got put in the House of Lords.
Dobrze wyszła za mąż: wyszła za doradcę, przyjaciela i zwolennika Tony'ego Blaira i trafiła do Izby Lordów.
EnglishTony Blair is the odds-on favourite with the bookmakers.
Bukmacherzy stawiają na Tony'ego Blaira.
EnglishI rather liked the reference to Tony Blair.
Podobało mi się porównanie z Tonym Blairem.
EnglishLet's hear from Tony Hayward again.
Posłuchajmy Tony'ego Haywarda jeszcze raz.
EnglishJE: And Tony's done hundreds of these?
EnglishSo please appoint Tony Blair.
Dlatego proszę: nominujcie Tony'ego Blaira.
EnglishAnd I say to Tony, "Let's do this."
Englishtony.volpe@univ-cezanne.fr
EnglishRemember Tony Blair.
EnglishThis is going on in Tony Atala's lab in Wake Forest where he is re-growing ears for injured soldiers, and he's also re-growing bladders.
To wszystko dzieje się w laboratorium Tony'ego Altala w Wake Forest, gdzie hoduje on uszy dla rannych żołnierzy, hoduje tam także pęcherze.
EnglishIn 2005, at the beginning of the UK Presidency, I listed to a speech by British Prime Minister Tony Blair given in this esteemed chamber.
W 2005 r., na początku prezydencji Wielkiej Brytanii, słuchałem przemówienia brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira, wygłaszanego w tej szacownej izbie.
EnglishTony Blair being used as a mounting block, and Rumsfeld and Bush laughing with some Abu Ghraib photos behind, and the seriousness, or the intellect, of Bush.
George Bush użyty jako podnóżek. ~~~ I Rumsfeld i Bush śmiejący się a w tle zdjęcia z więzienia w Abu Ghraib, a także powaga albo intelekt Busha.
EnglishI remember the debate in this House with British Prime Minister Tony Blair, who was acting as though he had the solution ahead of the G20 Summit in London.
Pamiętam debatę w tej Izbie z udziałem brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira, który zachowywał się tak, jakby dysponował rozwiązaniem przed szczytem G20 w Londynie.
EnglishThe biggest threat to the CAP and to European farmers is in the budget review, the legacy of Tony Blair to this institution, where financing of agriculture is under threat.
Największym zagrożeniem dla WPR i rolników europejskich jest przegląd budżetu - dziedzictwo Tony'ego Blaira w tej polityce, zagrażające finansowaniu rolnictwa.