Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Polish translation for "vaginal"

 

"vaginal" Polish translation

Results: 1-21 of 55

vaginal {adjective}

vaginal {adj.}

pochwowy {adj. m}

Common: bleeding (gastrointestinal, haematuria, haematoma, epistaxis, haemoptysis, utero-vaginal haemorrhage, haemarthrosis, ocular, purpura, bruise)

do krwioplucie, krwotok maciczno- pochwowy, wylew krwi do stawu, do gałki ocznej, plamica, siniak)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "vaginal" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "vaginal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Similar results for vaginal pH and MI were observed in the PEARL study.

Podobne pH pochwy i wskaźnika dojrzewania obserwowano w badaniu PEARL.

Vaginal haemorrhage, menorrhagia, amenorrhea, vaginitis, breast pain

Krwawienie z pochwy, krwotok miesiączkowy, brak miesiączki, zapalenie pochwy, ból piersi

Any unexplained vaginal bleeding should be investigated as clinically indicated.

Wszelkie niewyjaśnione krwawienia z pochwy należy zbadać zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.

vaginal Candida infection (fungal infection associated with local itching, burning and white

zakażenia pochwy drożdżakami Candida (zakażenia grzybami z miejscowym swędzeniem,

The overall incidence of vaginal bleeding was low (≤ 2.6 % in all treatment groups).

Całkowita częstość występowania krwawień z pochwy była niska (≤ 2, 6 % we wszystkich grupach).

The number of subjects discontinuing treatment as a result of vaginal bleeding was low [ FABLYN:

Liczba pacjentek przerywających leczenie z powodu krwawienia z pochwy była niska [ FABLYN:

acute kidney failure, abnormal kidney function, vaginal secretion due to a fungal infection (vaginal

ostra niewydolność nerek, zaburzenia funkcji nerek, upławy w wyniku zakażenia grzybiczego

Amenorrhea, breast pain, dysmenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder

wstrzyknięcia *, zmęczenie, sztywność, gorączka§, objawy ic

experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infection

drożdżakowego bądź grzybiczego jamy ustnej lub pochwy,

Female: amenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder Male: testicular pain

en Kobiety: brak miesiączki, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia Często: miesiączkowania, zaburzenia pochwy

Menorrhagia, vaginal discharge, sexual dysfunction

Nadmierne krwawienie menstruacyjne, upławy, zaburzenia funkcji seksualnych

Vaginal discharge occurred in about one in 26 patients.

Upławy występowały u około jednej na 26 pacjentek.

Vaginal moniliasis Leukorrhea Vaginal haemorrhage

Kandydoza pochwy Obfite białe upławy Krwawienia z pochwy

Breast cyst, clitoral engorgement, enlarged clitoris, genital pruritus, vaginal burning sensation

Torbiel piersi, przerost łechtaczki, powiększenie łechtaczki, świąd narządów płciowych, uczucie pieczenia pochwy

13/ 15 In rare cases vaginal bleeding occurred.

14/ 16 W rzadkich przypadkach wstępował krwawy wyciek z pochwy.

Vaginal bleeding may occur in some females.

U niektórych kobiet może wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

In rare cases vaginal bleeding occurred.

W rzadkich przypadkach wstępował krwawy wyciek z pochwy.

Effects on vulvar and vaginal atrophy (VVA):

Oddziaływanie na atrofię sromu i pochwy:

Female: amenorrhea, menorrhagia, menstrual disorder, vaginal disorder, Male: testicular pain

Kobiety: brak miesiączki, krwotok miesiączkowy, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia dotyczące pochwy Mężczyźni: ból jąder

The virus is found in body fluids such as blood, semen, vaginal secretions, or saliva (spit) of infected people.

Wirus ten znajduje się w płynach ustrojowych takich jak krew, nasienie, wydzielina pochwy, ślina (plwocina) osoby zakażonej.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

vacuous · vacuousness · vacutainer · vacuum · VAD · Vaduz · vagabond · vagaries · vagary · vagina · vaginal · vaginally · vaginectomy · vagrancy · vagrant · vague · vaguely · vagueness · vain · vainglorious · valance

In the English-French dictionary you will find more translations.