Search for the most beautiful word
automata
hypergamy

VOTE NOW

English-Romanian translation for "claiming"

 

"claiming" Romanian translation

Results: 1-33 of 52

claiming {adjective}

claiming {adj.}

revendicativ {adj. m}

claim {noun}

claim {noun} (also: demand)

claim {noun}

claim {noun} [law] (also: debt-claim)

creanţă {f} [law]

to claim {verb}

to claim [claimed|claimed] {vb} (also: to allege)

a pretinde {v.t.}

to claim [claimed|claimed] {vb} (also: to pretend, to lay claim to, to assert, to maintain)

to claim [claimed|claimed] {vb} (also: to assert, to demand, to insist on)

to claim [claimed|claimed] {vb} (also: to lay claim to)

a cere (a revendica) {vb}

to claim [claimed|claimed] {vb} (also: to denounce, to require, to necessitate, to claim back)

a reclama {vb}
a disputa (a pretinde) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "claim":

 

Context sentences

Context sentences for "claiming" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You threatened me, claiming that Hungary was moving towards becoming a dictatorship.

M-ați amenințat, afirmând că Ungaria se îndreaptă spre un regim dictatorial.

Interestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.

În mod interesant, ambele se laudă că au fost în spatele acestei revolte arabe populare.

The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.

Guvernul Maltei pretinde că rambursarea se va ridica la milioane de euro.

The Irish Government is claiming that you demanded that cut, Mr Rehn.

Guvernul irlandez susține că dvs. ați solicitat această reducere, dle Rehn.

Contrary to what some seem to be claiming, ACTA is not about creating some sort of 'Big Brother'.

Contrar a ceea ce unii dintre aceștia par a susține, ACTA nu presupune crearea unui fel de "Big Brother”.

Then they will either succeed in claiming higher prices from the retailers or they will cease production.

Apoi, fie vor reuși să obțină prețuri mai mari de la comercianții cu amănuntul, fie își vor opri producția.

I should like to conclude by responding to Mr Eppink, who is obviously claiming that we are against freedom.

Aş dori să închei răspunzând domnului Eppink, care pretinde în mod evident că suntem împotriva libertăţii.

Let us be very clear: I do not think anybody here is claiming that the US was acting outside its jurisdiction.

Să fim foarte clari: Nu cred că există cineva aici care susține că SUA au acționat în afara jurisdicției sale.

My other point is that it is not the European Parliament that is claiming that money is being squandered here.

Celălalt aspect la care doresc să mă refer este faptul că nu Parlamentul European pretinde că banii sunt risipiți.

However, the authorities there advised him to apply to Greece, claiming they were not responsible for his case.

Însă autorităţile l-au îndrumat să-şi depună cererea în Grecia, motivând că nu sunt responsabile pentru acest caz.

The Commission, for its part, is claiming the opposite.

Comisia, la rândul său, susţine contrariul.

Today's debate was preceded by voices of concern, with certain people claiming that this issue is too sensitive.

Dezbaterea de astăzi a fost precedată de voci îngrijorate, anumite persoane afirmând că acest aspect este prea sensibil.

They take disgraceful cynicism to the furthest degree, claiming to be doing this in the interests of the poorest countries.

Ei duc cinismul dizgraţios la cel mai înalt nivel, pretinzând că fac acest lucru în interesul ţărilor celor mai sărace.

The violence meted out to these peoples will not indefinitely stop them claiming what they believe to be theirs by right.

Violența aplicată acestor populații nu le va opri pe termen nelimitat să revendice ceea ce au convingerea că este al lor de drept.

He tries to portray himself as a benevolent father of his own people, even claiming that he has no formal role in the state hierarchy.

Încearcă să se prezinte ca un tată binevoitor al poporului său, pretinzând chiar că nu are niciun rol formal în ierarhia de stat.

What is more, the French authorities make no secret of the policy, claiming that they want to protect and maintain France's interests.

Mai mult, autoritățile franceze nu țin secretă această politică, afirmând că doresc să protejeze și să mențină interesele Franței.

I do not therefore think it wise to adopt a new text claiming to make new conclusions when in reality we have nothing new to make public.

Prin urmare, nu cred că este indicat să adoptăm un text nou pretinzând că tragem noi concluzii când de fapt nu avem nimic nou de publicat.

Will this development help to protect our economies from the effects of the global economic crisis, as the Commission is claiming it will?

Această evoluţie va ajuta la protejarea economiilor noastre de efectele crizei economice globale, aşa cum pretinde Comisia că va face?

It went even further, claiming that Berne's very decision to hold a referendum on a matter like this was questionable.

A mers chiar mai departe, susţinând că însăşi decizia dlui Berne de a organiza un referendum pentru o astfel de chestiune este îndoielnică.

It's important to find out in advance what your situation will be if you change the date when you start claiming your pension.

Este important să aflaţi din timp care va fi situaţia dumneavoastră dacă vă decideţi să schimbaţi data de la care doriţi să primiţi pensia.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

civilisation · civility · civilization · civilized · civilizing · clack · cladding · claim · claimable · claimant · claiming · clairvoyant · clam · clamant · clammy · clamor · clamour · clamp · clams · clan · clandestine

Search for more words in the Czech-English dictionary.