English-Romanian translation for "default"

EN default Romanian translation

EN default
volume_up
{noun}

default (also: deficiency)
default (also: absence, defection, deficiency, demerit)
In the Automatic media information updates for files area, verify that the Only add missing information option is selected (it's selected by default).
În zona Actualizări automate informații media pentru fișiere, verificați că este selectată opțiunea Se adaugă numai informațiile lipsă (aceasta este selectată în mod implicit).
default (also: non-payment)
default
volume_up
neprezentare {f}

Synonyms (English) for "default":

default

Context sentences for "default" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere's a list of the four default libraries and what they're typically used for:
Iată lista celor patru biblioteci implicite și pentru ce sunt de obicei utilizate:
EnglishThis folder automatically becomes the default save location for the library.
Acest folder devine în mod automat locația de salvare implicită pentru bibliotecă.
EnglishWindows has four default libraries: Documents, Music, Pictures, and Videos.
Windows are patru biblioteci implicite: Documente, Muzică, Imagini și Videoclipuri.
EnglishWindows has four default libraries: Documents, Music, Pictures and Videos.
Windows are patru biblioteci implicite: Documente, Muzică, Imagini și Videoclipuri.
EnglishChoose a different default download location by tapping or clicking Browse.
Alegeți o altă locație implicită de descărcare atingând sau făcând clic pe Răsfoire.
EnglishYou might be able to resolve the problem by changing your default program settings.
Este posibil să soluționați această problemă modificând setările de programe implicite.
EnglishAll the import settings that you selected will be reset to the default settings.
Toate setările de import pe care le-ați selectat vor fi restabilite la setările implicite.
EnglishThe Microsoft mouse buttons have default assignments when you first use them.
Butoanele mouse-ului Microsoft au atribuiri implicite la prima utilizare.
EnglishThat printer then becomes the default for the network you're connected to.
Acea imprimantă devine imprimanta implicită pentru rețeaua la care sunteți conectat.
EnglishIn this version of Windows, Remote Desktop Connection is installed by default.
Pentru mai multe informații, consultați Ce sunt opțiunile de autentificare a serverului?.
EnglishLeave the TTL box at the default setting, click Submit, and then click Submit changes.
Lăsați caseta TTL la setarea implicită, faceți clic pe Submit, apoi pe Submit changes.
EnglishThe language you select as the default will display when you first start your computer.
Limba pe care o selectați ca implicită se va afișa când porniți computerul.
EnglishLeave the TTL (Time to Live) box at the default setting, and click OK.
Lăsați caseta TTL (Time to Live) la setarea implicită, apoi faceți clic pe OK.
EnglishBy default, the software will automatically download definition updates.
Implicit, produsul software va descărca automat actualizările definiţiilor.
EnglishThe default value is 3:0:0, which represents three hours, zero minutes, and zero seconds.
Valoarea implicită este 3:0:0, care reprezintă trei ore, zero minute şi zero secunde.
EnglishTo avoid that risk, change the default user name and password for your router.
Pentru a evita acest risc, modificați numele de utilizator și parola implicite pentru ruter.
EnglishA new user account named mcx1 (by default) is automatically created to use the Extender.
Se creează automat un nou cont utilizator pentru utilizarea Extenderului.
EnglishIf access to your default Pictures folder is restricted, LifeCam may be unable to start.
Dacă aveţi acces restricţionat la folderul Imagini, probabil LifeCam nu va putea porni.
EnglishOpen Default Programs by clicking the Start button , and then clicking Default Programs.
Deschideți Programe implicite făcând clic pe butonul Start, apoi pe Programe implicite.
EnglishA detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
Este necesară o analiză detaliată a funcţionării pieţei transferurilor riscului de credit.