EN driver
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. automotive

1. general

driver (also: chauffeur, (motor-car) driver, taxi man/driver)
play_circle_outline
şofer {m}
Driving time represents only half - on average - of the working time of a driver.
Timpul de conducere reprezintă în medie numai jumătate din timpul de lucru al unui şofer.
A driver is 23 times more likely to be in an accident if texting.
Posibilitatea ca un şofer să aibă un accident este de 23 de ori mai mare dacă acesta transmite mesaje telefonice scrise în timp ce conduce.
The brochure should contain a list of estimates of penalties which can be imposed on a driver for infringement of a particular rule.
Broşura ar putea conţine o listă a sancţiunilor estimate care pot fi impuse unui şofer pentru încălcarea unei anumite norme.
driver (also: operator)
play_circle_outline
operator {m}
driver (also: coachman)
play_circle_outline
vizitiu {m}
driver (also: conductor)
play_circle_outline
conductor {m}

2. automotive

driver
play_circle_outline
conducător {m} [autom.]
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
Acest lucru a însemnat că acel conducător auto nu a putut încărca şi descărca în acea zi, pe lângă consecinţele acestei situaţii.
A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.
Un conducător auto care traversa Franţa a fost amendat cu 750 EUR a scurtat cu 15 minute întreaga sa perioadă de odihnă.
Thus, the fine imposed on a driver who exceeds the maximum daily driving limit by more than two hours is ten times higher in Spain than in Greece.
Astfel, amenda aplicată unui conducător auto care depăşeşte cu mai mult de două ore limita maximă de condus pe zi este de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.

Synonyms (English) for "driver":

driver

Context sentences for "driver" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you download a driver that isn't self-installing, follow the steps below.
Dacă descărcați un driver care nu se instalează singur, urmați pașii de mai jos.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Pentru a remedia problema, trebuie să reinstalați driverul corect pentru placa video.
EnglishClick the Driver tab, click Update Driver, and then follow the instructions.
Faceți clic pe fila Driver, pe Actualizare driver, apoi urmați instrucțiunile.
EnglishUse the following procedures in order until you're able to update the driver.
Utilizați următoarele proceduri în ordine până când reușiți să actualizați driverul.
EnglishIf an older driver is causing problems, you'll need to update it manually.
Dacă un driver mai vechi cauzează probleme, este necesar să-l actualizați manual.
EnglishContact your hardware manufacturer for information about updating the driver.
Contactați producătorul de hardware pentru informații despre actualizarea driverului.
EnglishEvery device needs a driver that allows it to communicate with your computer.
Fiecare dispozitiv are nevoie de un driver, care îi permite să comunice cu computerul.
EnglishIf this is the case, you can try to find a driver for the device yourself.
Dacă aceasta este situația, încercați să găsiți singur un driver pentru dispozitiv.
EnglishYou may need to install a driver for each TV tuner that you connect to your computer.
Poate fi necesar să instalaţi un driver pentru fiecare tuner TV conectat la computer.
EnglishIf you find an updated driver, follow the installation instructions on the website.
Dacă găsiți un driver actualizat, urmați instrucțiunile de instalare de pe site-ul web.
EnglishClick New Driver, and then complete the steps in the Add Printer Driver Wizard.
Faceți clic pe Driver nou, apoi efectuați pașii din Expert adăugare driver de imprimantă.
EnglishDriving time represents only half - on average - of the working time of a driver.
Timpul de conducere reprezintă în medie numai jumătate din timpul de lucru al unui şofer.
EnglishYou might need to revert to a previous version of the driver for that device.
Poate fi necesar să reveniți la o versiune anterioară de driver pentru acel dispozitiv.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
UE trebuie să fie recunoscută tot mai mult ca principalul lider în crearea păcii mondiale.
EnglishFor more help, see Update a driver for hardware that isn't working properly.
Pentru mai mult ajutor, consultați Repararea și actualizarea unui driver.
EnglishOccasionally, Windows might not be able to find a driver for your device.
Ocazional, este posibil ca Windows să nu găsească un driver pentru dispozitivul dvs.
EnglishA signed driver is a device driver that includes a digital signature.
Un driver semnat este un driver de dispozitiv care include o semnătură digitală.
EnglishDownload and install the latest version of the driver from the manufacturer's website.
Descărcați și instalați ultima versiune de driver de pe site-ul Web al producătorului.
EnglishHold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Păstrați-l până când Windows termină de căutat și instalat un driver.
EnglishIf the device is not compatible, you will need to find the correct driver.
Dacă dispozitivul nu este compatibil, va trebui să găsiți driverul corect.