English-Romanian translation for "full(of)"

EN full(of) Romanian translation

RO

EN full(of)
volume_up
{adjective}

full(of) (also: filled(with))
volume_up
plin {adj. m} (de)

Similar translations for "full(of)" in Romanian

full adjective
to full verb
Romanian
of preposition
of conjunction
Romanian

Context sentences for "full(of)" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishfull of colour
Englishfull of grit
Englishto come full circle
EnglishThe Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Comisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
EnglishThe result is a Europe full of mosques and the Middle East purged of Christians.
Rezultatul este o Europă plină de moschei și Orientul Mijlociu, epurat de creștini.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Avem în față o propunere venită la momentul oportun, care merită tot sprijinul meu.
EnglishClick the Advanced tab, and then click 4:3 (full screen) or 16:9 (widescreen).
Faceți clic pe fila Complex, apoi pe 4:3 (ecran complet) sau pe 16:9 (ecran lat).
EnglishAttempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
Se va încerca să se alipească întreaga agendă verde de orice tratat de investiții.
EnglishThis is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Acesta este primul pas şi un pas fundamental către integrarea deplină în societate.
EnglishWe all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.
Toţi ştim - prea bine chiar - că problema Greciei este o problemă europeană.
EnglishWe will also have to give full consideration to respect for fundamental rights.
Va trebui, de asemenea, să luăm în considerare respectarea drepturilor fundamentale.
EnglishIt is important that not only Parliament have full access to these documents.
Este important ca nu doar Parlamentul să aibă acces total la aceste documente.
EnglishMy impression was that we did not always exploit these opportunities in full.
Impresia mea a fost că nu am exploatat mereu aceste oportunităţi în întregime.
EnglishHis old posse plugged him full of lead and left him under three feet of desert clay.
Potera l-a umplut de plumb și l-a îngropat la doi metri sub argila deșertului.
EnglishNevertheless, the online market is still not being used to its full potential.
Cu toate acestea, piața online tot nu este folosită la adevăratul potențial.
EnglishI can assure the House of the Commission's full support for this resolution.
Pot asigura Parlamentul de susţinerea totală a Comisiei faţă de această rezoluţie.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
Cererea a fost făcută cu o transparenţă totală, prin publicarea în Jurnalul Oficial.
EnglishYou mentioned one particular matter with regard to which you have our full support.
Ați menționat o chestiune specială cu privire la care aveți sprijinul nostru deplin.