Internship offers in many countries

English-Romanian translation for "Gypsy"

 

"Gypsy" Romanian translation

Results: 1-15 of 15

Gypsy {noun}

Gypsy {noun} (also: Romany)

rom {m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Gypsy":

 

Similar translations

Similar translations for "Gypsy" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "Gypsy" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Four years on, we see lists drawn up in France in relation to the expulsion of Gypsies.

Patru ani mai târziu, vedem liste întocmite în Franța referitoare la expulzarea țiganilor.

In Hungary, Gypsies are involved in a very high percentage of crime.

În Ungaria ţiganii sunt implicaţi într-un procent foarte ridicat de infracţiuni.

There are over 900 000 gypsies in Romania and Bulgaria, many of whom would like to migrate.

În România și Bulgaria există peste 900 000 de țigani, dintre care mulți ar dori să emigreze.

Then we can also see that in Finland, the ethnic origin of Gypsy perpetrators is recorded in detention facilities.

Apoi mai putem vedem și că, în Finlanda, originea etnică a infractorilor romi este înregistrată în centrele de detenție.

At least in this one respect, with their cross-border mobility, the people we call gypsies are ahead of us.

Cel puțin în această privință, prin mobilitatea lor transfrontalieră, oamenii pe care îi numim țigani se află înaintea noastră.

For who has not heard it said that 'if he's a gypsy, he does not want to change his situation but prefers to steal rather than work'?

Cine nu a auzit spunându-se "dacă e ţigan, nu vrea să-şi schimbe situaţia, ci preferă mai degrabă să fure decât să muncească”?

My constituents in East Anglia are already deeply concerned at the scale of the traveller and gypsy communities, particularly so in Essex.

Alegătorii mei din East Anglia sunt deja profund îngrijoraţi de mărimea comunităţilor de nomazi şi de romi, mai ales în Essex.

What steps is it taking to prevent additional problems in connection with the Roma gypsies and the nuisance and criminality associated with them?

Ce măsuri ia pentru a preveni alte probleme legate de romi și de neplăcerile și criminalitatea asociate cu aceștia?
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

Even more translations in the Italian-English dictionary by bab.la.