Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Romanian translation for "impenetrable"

 

"impenetrable" Romanian translation

Results: 1-10 of 10

impenetrable {adjective}

impenetrable {adj.} (also: mysterious)

nepătruns {adj. m}

penetrable {adjective}

penetrable {adj.}

penetrabil {adj. m}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "impenetrable":

 

Context sentences

Context sentences for "impenetrable" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.

Procedura de accesare a banilor europeni este destul de stufoasă şi complicată.

Too often, we have gazed into crystal balls and seen a series of marvellous plans, but each is impenetrable to the next.

Prea des ne-am uitat în boluri de cristal şi am văzut un şir de planuri uimitoare dar de nerealizat pe viitor.

My action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.

Reacţia mea de aici nu implică o atenuare a atitudinii mele faţă de UE şi de structura impenetrabilă, neflexibilă şi nejustificată a acesteia.

Indeed, there is growing evidence that citizens see the EU as remote, complex and impenetrable.

Într-adevăr, există din ce în ce mai multe dovezi că cetățenii au sentimentul că Uniunea Europeană este îndepărtată, complexă și impenetrabilă.

Our duty is to question the impenetrable haggling that surrounds appointments to the posts that resulted from the Treaty of Lisbon.

Obligaţia noastră este să ne punem întrebări despre negocierile opace în jurul numirilor pe posturile care au rezultat în urma Tratatului de la Lisabona.

I remember when, in 2005, you came along with an interesting idea about simplifying European legislation and cutting through the now impenetrable undergrowth of community law.

Îmi amintesc că în 2005 aţi venit cu o idee interesantă de simplificare a legislaţiei europene şi de lămurire a legislaţiei comunitare confuze, imposibil de pătruns.

The obstacles which posed problems until now include impenetrable documentation, ever-changing eligibility criteria or short deadlines for submitting dossiers.

Printre obstacolele care până acum puneau probleme se numără documentaţia stufoasă, schimbarea continuă a criteriilor de eligibilitate sau termenele scurte de depunere a dosarelor.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

More translations in the bab.la Danish-English dictionary.