Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Romanian translation for "letters"

 

"letters" Romanian translation

Results: 1-41 of 114

letters {noun}

letters {noun} (also: letter)

literă {f}

Letters, numbers, and symbols are incorrectly recognized as other characters that have a similar shape, such as the letter l and the number 1, or the uppercase S and lowercase s.

Litere, numere și simboluri sunt recunoscute incorect drept alte caractere cu formă similară, cum ar fi litera I și numărul 1 sau S scris cu literă mare și s scris cu literă mică.

letter {noun}

letter {noun} (also: missive, writing, epistle)

letter {noun} [ling.]

literă {f} [ling.]

letter {noun} (also: letters)

literă {f}

letter {noun} (also: character)

letter {noun} (also: epistle)

letter {noun} (also: epistle)

răvaș {n}

letter {noun} (also: hand writing)

slovă {f}

letter {noun} (also: mark, figure)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "letter":

 

Similar translations

Similar translations for "letters" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "letters" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Anyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.

Oricine înregistrează o companie va primi între opt și zece scrisori drept răspuns.

In Windows, a password can be made up of letters, numbers, symbols, and spaces.

În Windows, o parolă se poate alcătui din litere, cifre, simboluri și spații.

I get similar letters from people in Cyprus and from property-owners in Bulgaria.

Primesc scrisori similare de la persoane din Cipru și de la proprietari din Belgia.

For letters and numbers, use the button corresponding to the letter or number you want.

Pentru litere și numere, utilizați butonul corespunzător literei sau numărului dorit.

Hundreds of letters of complaint are still being received from new victims.

Se mai primesc încă sute de scrisori de plângeri de la noile victime.

When you use these operators, you need to type them in all capital letters.

Când utilizați acești operatori, trebuie să îi tastați cu majuscule.

I have received hundreds of letters on this matter, and not only from Poland.

Am primit sute de scrisori în acest sens, şi nu numai din Polonia.

When you type Boolean filters like AND or OR, you need to use all capital letters.

Atunci când tastați filtre booleeane, precum AND sau OR, trebuie să utilizați numai majuscule.

Gao's open letters to the regime in 2005 set the tone for Charter 08.

Scrisorile deschise adresate de Gao regimului din China, în 2005, au dat tonul pentru Carta 08.

With WordPad, you can type letters, book reports, and other simple documents.

În WordPad aveți posibilitatea să scrieți scrisori, recenzii de cărți și alte documente simple.

We have completed the hearings, and I have received 26 letters of recommendation.

Am încheiat audierile şi am primit 26 de scrisori de recomandare.

Include a combination of uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols (such as !, #, *).

Folosiți o combinație de litere mari și mici, cifre și simboluri (cum ar fi !, #, *).

When the citizens of the Union write to the Commission, their letters must not go unanswered.

Atunci când cetăţenii Uniunii scriu Comisiei, scrisorile acestora nu trebuie lăsate fără răspuns.

I have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.

Am primit scrisori de la mulţi cetăţeni care se plângeau de comportamentul supărător de la graniţă.

Letters of formal notice have been sent to 22 Member States.

S-au trimis scrisori de somare unui număr de 22 de state membre.

Enter letters by using the numeric keypad or your keyboard.

Introduceți litere utilizând minitastatura numerică sau tastatura.

Substitute numbers, symbols, and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.

Înlocuiți litere sau cuvinte dintr-o frază ușor de memorat cu cifre, simboluri și ortografii greșite.

Substitute numbers, symbols and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.

Înlocuiți litere sau cuvinte dintr-o frază ușor de memorat cu cifre, simboluri și ortografieri greșite.

Substitute numbers, symbols, and misspellings for letters or words in an easy-to-remember phrase.

Înlocuiți litere sau cuvinte dintr-o frază ușor de memorat cu cifre, simboluri și ortografieri greșite.

This web address contains letters or symbols that cannot be displayed with the current language settings.

Această adresă Web conține litere sau simboluri care nu se pot afișa cu setările curente de limbă.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

lesser · lesson · let-down · let's! · lethal · lethargic · lethargical · lethargy · Lett · letter · letters · Lettic · Lettish · Lettonian · lettuce · leucaemia · leucocythaemia · leucocytosis · leukaemia · leukemia · leva

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.