Search for the most beautiful word
discontinuing operations
aphonous

VOTE NOW

English-Romanian translation for "(to) me"

 

"(to) me" Romanian translation

Results: 1-22 of 3121

(to) me {pronoun}

(to) me {pron.}

mie {pron.}

I must say to you, however, that your speech seemed entirely improper to me.

Totuşi, trebuie să spun că mie mi s-a părut că discursul dvs. a fost complet deplasat.

However, it would seem questionable to me to limit this measure in time.

Cu toate acestea, mie mi s-ar părea discutabilă limitarea acestei măsuri în timp.

This has happened to me in this case and it is something that I did not wish for.

Acest lucru mi s-a întâmplat mie în acest caz, ceea ce nu mi-am dorit.

Now, like the rapporteur, it seems critical to me to restore our communal production.

Ca şi raportorului, şi mie mi se pare esenţial să restabilim producţia comunităţilor noastre.

It seems to me that we here in this House think we are the be all and end all of full democracy.

Mie mi se pare că în acest Parlament ne considerăm a fi alfa și omega democrației absolute.

me {pronoun}

me {pron.} (also: I)

eu {pron.}

This question was put to you by me on 6 April 2010 and on 5 May 2010.

Eu v-am adresat această întrebare, la 6 aprilie 2010 şi la 5 mai 2010.

It is not for me to tell this Parliament how to go about dealing with the report before it.

Nu eu trebuie să îi spun acestui Parlament cum să trateze raportul pe care îl are în față.

However, some questions still remain open for me, even after the answer of the Commissioner.

Cu toate acestea, eu mai am încă niște întrebări, chiar și după răspunsul dlui comisar.

Every time you compare me with your ideal candidate, I lose, obviously.

De fiecare dată când mă comparaţi cu candidatul dumneavoastră ideal, eu pierd, în mod evident.

As a consumer myself, it matters to me to know where the product is made.

Fiind şi eu, la rândul meu, un consumator, mă interesează să ştiu unde a fost fabricat produsul.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "(to) me" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "(to) me" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.

Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.

I would like to start with that because it has been a unique experience for me.

Aş dori să încep cu acest lucru, întrucât a fost o experienţă unică pentru mine.

By means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.

Prin intermediul acestuia, mi se pare, am elimina acest tip de semn de întrebare.

Mr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.

Dle preşedinte, nu voi abuza de acest drept excepţional pe care mi-l acordaţi.

That brings me to the third question: what about the price of the communications?

Şi ajungem astfel la a treia întrebare: în legătură cu preţul comunicaţiilor.

Thank you for your question, because it gives me the opportunity to explain myself.

Vă mulţumesc pentru întrebare, pentru că îmi oferă posibilitatea să mă explic.

It seems only right to me that we should support them as far as is justified.

Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.

Mr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.

Dl Hamon mi-a spus că nu este interesat dacă toată lumea îşi plăteşte impozitele.

Far be it for me to complain—he's gotten his new PC just the way he wants it.

Și nu mă deranjează deloc - și-a configurat computerul exact așa cum a dorit.

It seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.

Mi se pare că am remediat acum acest neajuns şi că am recuperat timpul pierdut.

However, the Commission's position seems to me rather unambitious in this direction.

Poziția Comisiei în această direcție mi se pare totuși destul de lipsită de ambiție.

I hope the incoming Spanish Presidency will be able to help me in this area.

Sper că viitoarea Preşedinţie spaniolă va putea să mă ajute în acest domeniu.

Mr President, I would like to ask Mrs Trautmann to answer a question for me.

Dle președinte, aș dori să o rog pe dna Trautmann să răspundă la o întrebare.

The big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.

Pentru mine marea întrebare a fost întotdeauna dacă acest lucru este suficient.

Marilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.

Marilyn Monroe a spus odată "nu mă duce în ispită, căci o pot găsi singură”.

However, I have a couple of questions in this regard that give me cause for concern.

Am totuşi câteva întrebări în această privinţă, care îmi dau motive de îngrijorare.

You threatened me, claiming that Hungary was moving towards becoming a dictatorship.

M-ați amenințat, afirmând că Ungaria se îndreaptă spre un regim dictatorial.

The distinction between developed and developing countries strikes me as odd.

Distincția dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare mi se pare bizară.

It is an honour for me to speak straight after the former Prime Minister of Finland.

Este o onoare pentru mine să vorbesc imediat după fostul prim-ministru al Finlandei.

Mrs Ždanoka talked to me about biometric data and controlling access to the system.

Dna Ždanoka mi-a vorbit despre datele biometrice şi controlarea accesului la sistem.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

maxim · maximum · May · maybe · mayhap · mayonnaise · mayor · mayoralty · maze · McCartney · me · mead · meadow · meadown · meagre · meal · meal-like · mealy · mealy-mouthed · mean · meander

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.