"me" translation into Romanian

EN

"me" in Romanian

volume_up
me {pron.}
RO
RO

EN me
volume_up
{pronoun}

me (also: I)
volume_up
eu {pron.}
This question was put to you by me on 6 April 2010 and on 5 May 2010.
Eu v-am adresat această întrebare, la 6 aprilie 2010 şi la 5 mai 2010.
Let me make it clear that I condemn terrorism in all its forms.
Doresc să subliniez că eu condamn terorismul sub toate formele lui.
Put simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
Mai simplu, dacă nu îţi trag eu un pumn, îmi vei trage tu unul.

Context sentences for "me" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's a vibe between you and me.
Englishare you kidding me?
Englishbetween you and me
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishI would like to start with that because it has been a unique experience for me.
Aş dori să încep cu acest lucru, întrucât a fost o experienţă unică pentru mine.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Dle preşedinte, nu voi abuza de acest drept excepţional pe care mi-l acordaţi.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Prin intermediul acestuia, mi se pare, am elimina acest tip de semn de întrebare.
EnglishMr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.
Dl Hamon mi-a spus că nu este interesat dacă toată lumea îşi plăteşte impozitele.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Şi ajungem astfel la a treia întrebare: în legătură cu preţul comunicaţiilor.
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Mi se pare că am remediat acum acest neajuns şi că am recuperat timpul pierdut.
EnglishThank you for your question, because it gives me the opportunity to explain myself.
Vă mulţumesc pentru întrebare, pentru că îmi oferă posibilitatea să mă explic.
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc vor şti cât sunt de dedicată acestui scop.
EnglishDear colleagues, thank you for electing me President of the European Parliament.
Dragi colegi, vă mulţumesc pentru că m-aţi ales Preşedinte al Parlamentului European.
EnglishIt was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.
Pentru mine, era important ca în raport să fie menționate și sarcini foarte concrete.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Pentru mine marea întrebare a fost întotdeauna dacă acest lucru este suficient.