English-Romanian translation for "mind (to)"

EN mind (to) Romanian translation

mind (to) {noun}
RO

EN mind (to)
volume_up
{noun}

mind (to)
volume_up
poftă {f} (chef)

Context sentences for "mind (to)" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishstate/frame of mind
Englishto have something in mind
Englishhave a mind to
EnglishEarlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.
Înainte, când ne gândeam la anul 2010, aveam perspectiva unui buget pe şapte ani.
EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Reţineţi că nu toate cererile de eliberare a unui permis de muncă sunt acceptate!
EnglishVery strange ... to my mind, nothing prevented the accounts from being closed.
Foarte ciudat ... în opinia mea, nimic nu a împiedicat închiderea conturilor.
EnglishThat, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
După părerea mea, din acest punct de vedere trebuie să analizăm acest vot dublu.
EnglishWe should bear in mind the international commitments of the Russian Federation.
Trebuie să ținem seama de angajamentele internaționale ale Federației Ruse.
EnglishThe question that we always have to keep in mind is the value and importance of them.
Aspectul de care trebuie să ţinem cont mereu este valoarea şi importanţa acestora.
EnglishBearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.
Ţinând cont de toate acestea, au avut loc dezvoltări, atât pozitive, cât şi negative.
EnglishI also hope that they do not have a specific segment of the electorate in mind.
Sper, de asemenea, că aceştia nu ţintesc către un anume segment electoral.
EnglishI have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
Am luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.
EnglishIn other words, could you explain what timescale you have in mind for this?
Cu alte cuvinte, aţi putea explica cum aţi programat lucrurile în această privinţă?
EnglishTherefore, we must keep the complexity of the subject in mind at all times.
Prin urmare, trebuie să avem întotdeauna în vedere complexitatea subiectului.
EnglishWe also consider it extremely important to keep in mind the human factor.
De asemenea, considerăm extrem de important să luăm în considerare factorul uman.
EnglishWith this in mind, I wish the European Union all the best for the future.
Având în vedere acest lucru, doresc toate cele bune Uniunii Europene pe viitor.