How to write a letter in Romanian

English-Romanian translation for "mind (to)"

 

"mind (to)" Romanian translation

Results: 1-21 of 462

mind (to) {noun}

mind (to) {noun}

poftă (chef) {f}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "mind (to)" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "mind (to)" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Very strange ... to my mind, nothing prevented the accounts from being closed.

Foarte ciudat ... în opinia mea, nimic nu a împiedicat închiderea conturilor.

If so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.

Reţineţi că nu toate cererile de eliberare a unui permis de muncă sunt acceptate!

Earlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.

Înainte, când ne gândeam la anul 2010, aveam perspectiva unui buget pe şapte ani.

I have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.

Am luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.

That, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.

După părerea mea, din acest punct de vedere trebuie să analizăm acest vot dublu.

For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.

Din aceste motive, sunt hotărât să votez în favoarea dispoziției ca întreg.

Therefore, we must keep the complexity of the subject in mind at all times.

Prin urmare, trebuie să avem întotdeauna în vedere complexitatea subiectului.

We should bear in mind the international commitments of the Russian Federation.

Trebuie să ținem seama de angajamentele internaționale ale Federației Ruse.

Bearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.

Ţinând cont de toate acestea, au avut loc dezvoltări, atât pozitive, cât şi negative.

I also hope that they do not have a specific segment of the electorate in mind.

Sper, de asemenea, că aceştia nu ţintesc către un anume segment electoral.

This is what comes to mind when I think about the subject that we are discussing today.

Acest lucru îmi vine în minte când mă gândesc la subiectul pe care îl discutăm astăzi.

With this in mind, I wish the European Union all the best for the future.

Având în vedere acest lucru, doresc toate cele bune Uniunii Europene pe viitor.

Two questions spring to mind when you look at this particular agreement.

Două întrebări îţi vin în minte atunci când te uiţi la acest acord în special.

Of course, we must also keep in mind how we intend to deal with the financial losses.

Desigur, trebuie să ținem seama de cum intenționăm să facem față pierderilor financiare.

If you do not mind, I will switch to Dutch to explain why I am so happy!

Dacă nu vă deranjează, voi vorbi în olandeză pentru a explica motivul bucuriei mele!

To my mind, regional policy is one of the EU's most important policies.

În opinia mea, politica regională este una dintre cele mai importante politici ale UE.

There are many reasons for this, but one reason keeps coming to my mind.

Şi asta dintr-o serie de motive; totuşi unul îmi revine mereu în minte.

With that in mind, I believe that the time for talking and fine pronouncements is over.

Ținând cont de acest lucru, cred că momentul discuțiilor și al cuvintelor alese a trecut.

However, Mr Barroso, to our mind, economic governance is not a vision.

Cu toate acestea, dle Barroso, în opinia noastră, guvernanța economică nu este o viziune.

If you were to imagine the German countryside, what images might come to mind?

Dacă v-ați imagina zona rurală germană, ce imagini v-ar veni în minte?
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

mimesis · mimic · mimicry · miminy-piminy · mimosa · minaret · mincedmeat · mincemeat · mincing · mind · mind-to · mindful · mindlessness · mindset · mine · miner · mineral · mineralogical · mineralogist · mineralogy · mingle

Moreover bab.la provides the English-French dictionary for more translations.