English-Romanian translation for "perhaps"

EN perhaps Romanian translation

perhaps {adv.}

EN perhaps
volume_up
{adverb}

perhaps (also: maybe, perchance, possibly, mayhap)
volume_up
poate {adv.}
Perhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Poate nu azi, poate nu peste câțiva ani, dar această perspectivă există.
Perhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
Poate va putea fi examinată posibilitatea unui ajutor din partea Comunităţii.
Perhaps the Commission's proposal will be improved slightly in the forthcoming negotiations.
Propunerea Comisiei va fi, poate, uşor îmbunătăţită în negocierile viitoare.
perhaps (also: maybe, possibly, belike)
They are perhaps a little difficult for anyone listening to this debate to understand.
Este posibil să fie dificil de înţeles pentru oricine ascultă această dezbatere.
It is a movement that is perhaps slowly getting under way already.
Este posibil ca această mişcare să fie deja în plină desfăşurare.
Therefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.
În consecinţă, mă întreb dacă este posibil să respingem acea parte din compromisul propus.
perhaps (also: maybe)
perhaps (also: maybe)

Synonyms (English) for "perhaps":

perhaps

Context sentences for "perhaps" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
Cel mai bun lucru ar fi probabil ca aceasta să abordeze cele mai importante probleme.
EnglishPerhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
Aţi putea explica mai în detaliu ce înseamnă acest lucru şi cum a funcţionat?
EnglishTherefore, we should, perhaps, end the EU's involvement in the UN mission in Africa.
Prin urmare, trebuie, probabil, să oprim implicarea UE în misiunea ONU din Africa.
EnglishHave the urgent, major societal challenges perhaps all been solved already?
Probabil, toate provocările societale urgente şi majore au fost deja rezolvate?
EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
După cum probabil ştiţi, centrala nucleară de la Krško este situată pe această falie.
EnglishThe current authorities in Iran are, perhaps, denying that great history and culture.
Autorităţile actuale din Iran neagă, probabil, această fabuloasă istorie şi cultură.
EnglishWhether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.
Dacă Islanda este destul de pregătită pentru a deveni membru al UE este o altă problemă.
EnglishCould you perhaps ask the Committee on Constitutional Affairs to clarify this issue?
I-aţi putea solicita Comisiei pentru afaceri constituţionale să clarifice acest aspect?
EnglishI had asked the services to perhaps make this generally known once again.
Solicitasem serviciilor ca eventual să comunice din nou tuturor acest lucru.
EnglishPensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.
Pensiile şi veniturile urmează să fie reduse, taxele pe consum probabil mărite.
EnglishPerhaps very little, but at least highlighting it here today is important.
Probabil foarte puțin, dar cel puțin este importantă evidențierea acestui lucru astăzi.
EnglishWe have perhaps too many already that are choking the sector that is complying with them.
Avem probabil deja destul de multe care sufocă sectorul care se conformează acestora.
EnglishThis is perhaps also your last visit before our elections in June.
Probabil că va fi şi ultima dumneavoastră vizită înainte de alegerile din iunie.
EnglishWhen you are criticised by both sides, then perhaps you are actually getting things right.
Când ești criticat de ambele părți, atunci probabil că faci lucrurile să meargă bine.
EnglishPerhaps I can briefly explain why the socialist MEPs are very pleased today.
Cu voia dvs., voi explica pe scurt de ce deputaţii socialişti sunt foarte mulţumiţi astăzi.
EnglishWe should not destroy this by a resolution perhaps shaped by emotions.
Nu trebuie să distrugem acest lucru printr-o rezoluţie motivată, probabil, emoţional.
EnglishLithuania’s most famous culinary export is perhaps cold beet soup.
Cel mai cunoscut produs culinar al Lituaniei este probabil supa rece de sfeclă.
EnglishTherefore, it is perhaps very sensible that we have postponed the vote on the resolution.
Prin urmare, probabil este foarte rațional faptul că am amânat votul privind rezoluția.
EnglishIn this debate there have been two elements that have been rather, perhaps, confusing.
În această dezbatere au existat două elemente care au fost, probabil, mai degrabă confuze.
English. - Mr President, perhaps I may begin where Mr Schulz left off.
în numele Grupului ALDE. - Dle președinte, aș putea începe de unde s-a oprit dl Schulz.