How to write a CV in Romanian

English-Romanian translation for "punch"

 

"punch" Romanian translation

Results: 1-41 of 41

punch {noun}

punch {noun} (also: clippers)

punch {noun}

punci {n}

punch {noun} (also: cuff, blow with the fist, buffet)

pumn (ca lovitură) {m}

Put simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.

Mai simplu, dacă nu îţi trag eu un pumn, îmi vei trage tu unul.

punch {noun} (also: clippers)

perforator (de bilete) {n}

punch {noun} (also: puncheon)

zimțar {m}

punch {noun}

to punch {verb}

to punch [punched|punched] {vb} (also: to belabour, to cuff, to whack, to switch)

a stâlci {vb}

to punch [punched|punched] {vb} (also: to stamp)

a stampa {vb}

to punch [punched|punched] {vb} (also: to be punched/stamped, to stamp)

to punch [punched|punched] {vb} (also: to clip, to be perforated/boredthrough, to borethrough, to perforate)

a perfora {vb}
a izbi (cu pumnul) {vb}

to punch [punched|punched] {vb} (also: to be pierced, to perforate, to pierce, to make a hole sau holes in)

a găuri {vb}

to punch [punched|punched] {vb} (also: to cuff)

a bate [bătând|bătut] (cu pumnul) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "punch":

 

Similar translations

Similar translations for "punch" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "punch" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

However, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.

Totuşi, deoarece Europa este în continuare divizată, nu este capabilă să profite de forţa sa.

We have got to punch above our weight on the European stage and the world stage internationally.

Trebuie să ne autodepășim pe scena europeană și pe scena mondială.

As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.

Aşa cum arată exemplul Ciprului, Ankara nu ezită să lovească.

The reality is that the EU punches below its weight at global level, be it at the G20, IMF or WTO.

Realitatea este că UE boxează sub greutatea sa la nivel global, indiferent dacă este vorba despre G20, FMI sau OMC.

If we cannot agree on our common cause then we cannot hope to punch at our collective weight.

Dacă nu putem cădea de acord asupra cauzei noastre comune, atunci nu putem spera să ne folosim de forţa noastră comună.

I have approved the compromise that is before us, even though it lacks the punch and boldness that I would have liked to have seen.

în scris. -(NL) Am aprobat compromisul prezentat, chiar dacă îi lipseşte îndrăzneala şi energia pe care mi-ar fi plăcut să le văd.

As a result, they punch above their weight diplomatically at EU level, whereas America falls woefully short of its potential.

Drept urmare, aceştia intră în competiţie mai presus de nivelul lor în sfera diplomatică de la nivel UE, în timp ce America nu reuşeşte să fie la înălţimea potenţialului său.

author. - Mr President, I do not think I will pull my punches here tonight in regard to this particular oral question on the implementation of the first railway package.

autor. - Dle preşedinte, voi fi cât se poate de direct în problema ridicată de această întrebare cu solicitare de răspuns oral privind implementarea primului pachet feroviar.

The breaches are extremely severe and I believe, Mr President, that Parliament must condemn the human rights situation in the country without pulling its punches.

Încălcările sunt extrem de grave şi cred, dle preşedinte, că Parlamentul trebuie să condamne situaţia drepturilor omului din această ţară fără să se ferească să adopte măsuri dure.

Allowing a program to communicate through a firewall (sometimes called unblocking) is like punching a hole in the firewall.

Acțiunea de a permite unui program să comunice printr-un paravan de protecție (operațiune denumită uneori deblocare) este similară cu deschiderea unei mici portițe în paravanul de protecție.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

More translations in the bab.la English-Hungarian dictionary.