English-Romanian translation for "to recommend"

EN to recommend Romanian translation

to recommend {v.t.}

EN to recommend
volume_up
[recommended|recommended] {verb}

to recommend (also: to advise, to suggest, to refer to)
That is why the Commission does not recommend that these amendments be approved.
Din acest motiv, Comisia nu recomandă aprobarea acestor amendamente.
Governments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Guvernele nu recomandă persoane pentru o anumită sarcină, ci pentru o funcţie.
I will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
Voi recomanda Conferinţei preşedinţilor să discutăm acest subiect în mai.
to recommend (also: to bring forward, to introduce oneself)
That is why the Commission does not recommend that these amendments be approved.
Din acest motiv, Comisia nu recomandă aprobarea acestor amendamente.
Governments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Guvernele nu recomandă persoane pentru o anumită sarcină, ci pentru o funcţie.
I will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
Voi recomanda Conferinţei preşedinţilor să discutăm acest subiect în mai.
to recommend (also: to bring forward, to bring up, to exhibit, to offer)
to recommend (also: to advocate, to contemplate, to foresee, to plan)

Context sentences for "to recommend" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe recommend that you use only Internet-standard characters in the computer name.
Vă recomandăm să utilizați numai caractere standard Internet în numele computerului.
EnglishGovernments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Guvernele nu recomandă persoane pentru o anumită sarcină, ci pentru o funcţie.
EnglishAs a general rule, though, we recommend taking pictures in normal color mode.
Ca regulă generală, este recomandată preluarea imaginilor în mod color normal.
EnglishIt is extremely important, and I also recommend that the plan be implemented.
Este foarte important şi recomand de asemenea ca planul să fie fi pus în aplicare.
EnglishI therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.
Prin urmare, recomand ca Parlamentul să voteze în favoarea acestui excelent compromis.
EnglishIf you haven't kept backups in the past, we recommend that you start now.
Dacă nu ați păstrat copii de rezervă în trecut, vă recomandăm să începeți acum.
EnglishFinally, I recommend that everyone becomes more familiar with national legislations.
În final, recomand tuturor o mai bună cunoaștere a legislațiilor naționale.
EnglishThese factors enabled the Commission to recommend the opening of accession negotiations.
Aceşti factori au permis Comisiei să recomande deschiderea negocierilor de aderare.
EnglishWe recommend that you install Windows 7 with your current version of Windows running.
Vă recomandăm să instalați Windows 7 în timp ce executați versiunea curentă de Windows.
EnglishI will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
Voi recomanda Conferinţei preşedinţilor să discutăm acest subiect în mai.
EnglishWe strongly recommend that you back up the registry before making any changes.
Recomandăm insistent să faceţi o copie de rezervă a registry înainte de a face modificări.
EnglishThat is why the Commission does not recommend that these amendments be approved.
Din acest motiv, Comisia nu recomandă aprobarea acestor amendamente.
EnglishI do not want to repeat myself or to once again recommend reading the white paper.
Nu vreau să mă repet şi să recomand încă o dată citirea Cărţii albe.
EnglishWe recommend that you turn on the firewall for all network location types.
Recomandăm să activați paravanul de protecție pentru toate tipurile de locație de rețea.
EnglishWe should recommend to the accused to cooperate with investigating bodies.
Ar trebui să recomandăm acuzaților să coopereze cu organele de anchetă.
EnglishWe recommend you install a virus protection program on your computer and keep it up to date.
Vă recomandăm să instalaţi un program anti-virus pe computer şi să-l menţineţi la zi.
EnglishTherefore I recommend that my group votes in favour of the amendments.
Prin urmare, recomand grupului din care fac parte să voteze în favoarea amendamentelor.
EnglishHowever, we recommend that you don't ignore a certificate warning.
Cu toate acestea, vă recomandăm să nu ignorați un avertisment de certificat.
EnglishIn general, I agree with the proposed guidelines and I recommend the approval of this report.
În general, sunt de acord cu orientările propuse și recomand aprobarea acestui raport.
EnglishThe Committee intends to recommend discharge on expectations for the future.
Comisia intenţionează să recomande descărcarea de gestiune pe baza unor speranţe pentru viitor.