Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Romanian translation for "warning"

 

"warning" Romanian translation

Results: 1-28 of 163

warning {noun}

warning {noun} (also: admonition, admonishment, notice, caveat)

I have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule.

Am de dat un avertisment, dle comisar: vreau să văd că acest lucru se întâmplă la timp.

From a red warning, click Report that this site does not contain threats.

De la un avertisment roșu, faceți clic pe Raportați că acest site nu conține amenințări.

The UNHRC should become more an early-warning and preventive mechanism.

UNHRC ar trebui să devină mai mult un avertisment timpuriu și un mecanism preventiv.

I recall that the resolution that we adopted itself also gave this warning.

Vă reamintesc că însăși rezoluția adoptată a lansat acest avertisment.

The message from this Parliament is unequivocal and serves as a warning.

Mesajul Parlamentului este inechivoc şi reprezintă un avertisment.

warning {noun}

If your subscription expires, users can export their data during the warning phase.

Dacă abonamentul expiră, utilizatorii pot exporta datele în timpul fazei de avertizare.

I would say that the warning lights are all flashing red on the subject.

Aş spune că, pe această temă, toate luminile de avertizare sunt pe roşu intermitent.

If Windows doesn't recognise the issuer of the certificate, a warning message will appear.

Dacă Windows nu recunoaște emitentul certificatului, se va afișa un mesaj de avertizare.

If Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.

Dacă Windows nu recunoaște emitentul certificatului, se va afișa un mesaj de avertizare.

On our initiative several warning devices have been installed there.

La iniţiativa noastră, în acel loc au fost instalate mai multe dispozitive de avertizare.

to warn {verb}

to warn [warned|warned] {vb} (also: to admonish)

a preveni {v.t.}

to warn [warned|warned] {vb} (also: to prevent, to forewarn, to apprize, to inform)

a preveni {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "warning":

Synonyms (English) for "warn":

 

Similar translations

Similar translations for "warning" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "warning" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

If the app doesn't have established reputation, a warning dialogue is shown.

Dacă aplicația nu are o reputație stabilită, se afișează o casetă de dialog.

The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.

Organizaţiile de acolo ne avertizează că există riscul unui conflict etnic.

There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.

Au existat prognoze și avertismente că se va produce un astfel de tsunami îngrozitor.

If the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.

Dacă aplicația nu are o reputație stabilită, se afișează o casetă de dialog.

You ignored our warnings for months and only reacted after the catastrophe.

Ați ignorat avertismentele noastre luni de zile și ați reacționat doar după catastrofă.

May this fire and its victims be a great cry of warning for the future.

Fie ca acest incendiu şi victimele sale să reprezinte un semnal de alarmă pentru viitor.

In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.

În Nicaragua, vedem un exemplu care ne avertizează că astfel de conducători nu se schimbă.

I am therefore taking the floor because I want to sound a note of warning.

Prin urmare, iau cuvântul pentru că vreau să trag un semnal de alarmă.

Without prior warning and without charge, people were taken from their homes.

Oamenii au fost scoși din casele lor, fără avertismente prealabile și fără a avea vreo vină.

We have a duty to our citizens to take Europol's warnings seriously.

Avem față de cetățenii noștri o datorie de a lua avertismentele Europol în serios.

It has a crucial impact if we listen to the appeals and the warnings of the WHO.

Este vorba de un impact crucial, dacă ţinem seama de apelurile şi avertizările emise de OMS.

It is a pity that the warnings from the Commission were too gentle.

Este păcat că avertismentele venite din partea Comisiei au fost prea blânde.

Early warnings may prevent unnecessary deaths, and even many thousands of such deaths.

Alertele rapide ar putea să prevină decesele inutile, și chiar multe mii de astfel de decese.

The volcanic eruption in Iceland should be a warning to all of us.

Erupţia vulcanică din Islanda ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toţi.

For more information, see Understanding sync errors and warnings.

Pentru informații suplimentare, consultați Ce sunt erorile și avertismentele de sincronizare.

Users can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.

Utilizatorii pot alege să ignore avertismentele Filtrului SmartScreen și să continue navigarea.

The Sync Results screen is where all your sync warnings are displayed.

Ecranul Rezultate sincronizare este locul unde se afișează toate avertismentele de sincronizare.

Let us take Copenhagen as an alarming warning of that scenario.

Haideţi să considerăm Copenhaga un semnal de alarmă îngrijorător cu privire la acest scenariu.

The agricultural lands of southern Europe are crying out in warning.

Terenurile agricole din sudul Europei se află în stare critică.

Should it ever be repeated, please at least give us plenty of warning.

În caz că se va repeta, vă rog să ne avertizaţi cum se cuvine.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

warehousing · warfare · Warhol · warily · wariness · warlike · warm · warmish · warmly · warmth · warning · warp · warping · warrant · warranting · warranty · warren · warrior · Warsaw · warship · wart

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.