English-Romanian translation for "warning"

EN warning Romanian translation

warning {noun}
to warn {vb}

EN warning
volume_up
{noun}

warning (also: admonishment, admonition, caveat, notice)
The message from this Parliament is unequivocal and serves as a warning.
Mesajul Parlamentului este inechivoc şi reprezintă un avertisment.
I recall that the resolution that we adopted itself also gave this warning.
Vă reamintesc că însăși rezoluția adoptată a lansat acest avertisment.
This should be a warning to countries outside the eurozone.
Ar trebui să fie un avertisment pentru orice ţară care nu face parte din zona euro.
warning
In the United States, they have an early-warning system to that end.
În Statele Unite, există un sistem de avertizare precoce în acest scop.
If your subscription expires, users can export their data during the warning phase.
Dacă abonamentul expiră, utilizatorii pot exporta datele în timpul fazei de avertizare.
I would say that the warning lights are all flashing red on the subject.
Aş spune că, pe această temă, toate luminile de avertizare sunt pe roşu intermitent.

Synonyms (English) for "warning":

warning

Context sentences for "warning" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Organizaţiile de acolo ne avertizează că există riscul unui conflict etnic.
EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialogue is shown.
Dacă aplicația nu are o reputație stabilită, se afișează o casetă de dialog.
EnglishIf your subscription expires, users can export their data during the warning phase.
Dacă abonamentul expiră, utilizatorii pot exporta datele în timpul fazei de avertizare.
EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.
Dacă aplicația nu are o reputație stabilită, se afișează o casetă de dialog.
EnglishI would say that the warning lights are all flashing red on the subject.
Aş spune că, pe această temă, toate luminile de avertizare sunt pe roşu intermitent.
EnglishIn Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
În Nicaragua, vedem un exemplu care ne avertizează că astfel de conducători nu se schimbă.
EnglishFrom the warning, you can choose to report this site as a safe site.
Din avertizare, este posibil să alegeți să raportați acest site ca un site sigur.
EnglishWithout prior warning and without charge, people were taken from their homes.
Oamenii au fost scoși din casele lor, fără avertismente prealabile și fără a avea vreo vină.
EnglishI am therefore taking the floor because I want to sound a note of warning.
Prin urmare, iau cuvântul pentru că vreau să trag un semnal de alarmă.
EnglishMay this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Fie ca acest incendiu şi victimele sale să reprezinte un semnal de alarmă pentru viitor.
EnglishThe volcanic eruption in Iceland should be a warning to all of us.
Erupţia vulcanică din Islanda ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toţi.
EnglishIf Windows doesn't recognise the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Dacă Windows nu recunoaște emitentul certificatului, se va afișa un mesaj de avertizare.
EnglishIf Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Dacă Windows nu recunoaște emitentul certificatului, se va afișa un mesaj de avertizare.
EnglishHowever, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?
Cu toate acestea, repetarea acestor solicitări nu ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi?
EnglishWe should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
De asemenea, ar trebui să consolidăm mecanismul de avertizare timpurie şi să-l facem mai operativ.
EnglishIn the United States, they have an early-warning system to that end.
În Statele Unite, există un sistem de avertizare precoce în acest scop.
EnglishOn our initiative several warning devices have been installed there.
La iniţiativa noastră, în acel loc au fost instalate mai multe dispozitive de avertizare.
EnglishI would also like to highlight the issue of the font size used for warning texts.
Aş dori, de asemenea, să subliniez chestiunea mărimii caracterelor folosite pentru textele de avertizare.
EnglishThis is the basic warning to prevent further violence against protestors now.
Aceasta este avertizarea de bază pentru a preveni acum alte acte de violență împotriva protestatarilor.
EnglishFrom the warning webpage, you can continue or close the page.
Din pagina Web de avertizare, aveți posibilitatea să continuați sau să închideți pagina.