How to write a letter in Swahili

English-Swahili translation for "likeness"

 

"likeness" Swahili translation

Results: 1-2 of 2

likeness

likeness (also: aim, resemblance, target, objective)

like

like (also: as, how, if, in what way)

  kama

I don't know if I'm scared, but this is my first time of addressing an audience like this.

Sijui kama na mimi ninaogopa, lakini hii ni mara yangu ya kwanza kuhutubia hadhara kama hii.

And just like my new dog, it was an idea that got bigger than I'd imagined.

Na kama ilivyo kwa mbwa wangu mpya, lilikuwa ni wazo ambalo lilikuwa zaidi ya nilivyofikiria.

Now will we let the Gulf Coast languish for a decade or two like the South Bronx did?

Sasa tutaacha pwani ya Gulf iteketee kwa muongo mmoja au miwili kama ilvyokuwa kwa Bronx Kusini?

Now, this is, more or less, if you look at the average data of the countries -- they are like this.

Naam, hivi ndivyo, zaidi au pungufu kidogo, ukiangalia wastani wa takwimu za nchi. Ziko kama hivi.

The thread that links them all: our addiction to carbon based fuels, like dirty coal and foreign oil.

Utando unaziunganisha zote, mazoea yetu ya nishati zitokanazo na ukaa, kama makaa ya mawe chafu na mafuta ya kigeni.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "likeness":

Synonyms (English) for "like":

 

Suggest new English to Swahili translation

Do you know any regional Swahili expressions? Or do you have a great Swahili translation for a specific English phrase? Then add your contribution to the English-Swahili dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: astronaut, better delay and get there, better late than never, social, bore-hole

Similar words

Liechtenstein · Life · lifetime · lift · light · Light-year · Lighthouse · lightning · like · liken · likeness · likewise · Lilongwe · Lima · lime · limit · limp · line · lineage · linen · lingerie

Even more translations in the English-Arabic dictionary by bab.la.