Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swahili translation for "three"

 

"three" Swahili translation

Results: 1-10 of 10

three

It's three times hotter than Mercury, which is right next to the Sun.

Ni ya moto mara tatu zaidi ya Zebaki, ambayo iko karibu kabisa na jua.

Accrual of three copyright strikes leads to account termination.

Uondoaji mara tatu ya hakimilki husababisha kumaliza akaunti.

I put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.

Niliweka kiwango cha uzazi hapa: idadi ya watoto kwa mwanamke, moja, mbili, tatu, nne, mpaka watoto nane kwa mwanamke mmoja.

three (also: tangle)

It's three times hotter than Mercury, which is right next to the Sun.

Ni ya moto mara tatu zaidi ya Zebaki, ambayo iko karibu kabisa na jua.

Accrual of three copyright strikes leads to account termination.

Uondoaji mara tatu ya hakimilki husababisha kumaliza akaunti.

I put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.

Niliweka kiwango cha uzazi hapa: idadi ya watoto kwa mwanamke, moja, mbili, tatu, nne, mpaka watoto nane kwa mwanamke mmoja.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "three":

© Princeton University3 · iii · trey · III · trio · threesome · tierce · leash · troika · triad · trine · trinity · ternary

 

Context sentences

Context sentences for "three" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And I think that all three have also been responsible in putting forward plans and proposals.

Na ninadhani kuwa wote watatu wamewajibika katika kupitisha mipango na mapendekezo.

And in the three years that I was Finance Minister, they made an average of 360 million dollars profit per year.

Katika miaka mitatu niliyokuwa Waziri wa Fedha, wamepata wastani wa dola milioni 360 kwa mwaka.

All three have offered leadership, and all three are very different from the approach taken by the current administration.

Wote watatu wameahidi kutoa mwongozo, na wote watatu wana mitazamo tofauti kutokana na msimamo wa uongozi wa sasa.

Nigerians themselves began to develop some wireless telecommunications companies, and three or four others have come in.

Wanageria wenyewe walianzisha makampuni ya mawasiliano ya simu zisizotumia waya na wengine kama watatu wane hivi wameingia.

I'm trying to tell you that since the past three years, the average rate of growth on the continent has moved from about 2,:,5 percent to about five percent per annum.

Ninajaribu kuwaelezea kwamba toka miaka mitatu iliyopita wastani wa ukuaji wa uchumi katika bara umeongezeka kutoka karibu asilimia 2,:,5 mpaka asilimia 5 kwa mwaka.

Conflicts are down on the continent; from about 12 conflicts a decade ago, we are down to three or four conflicts -- one of the most terrible, of course, of which is Darfur.

Migogoro imepungua barani; kutoka migogoro 12 kwa muongo uliopita, kufikia migogoro mitatu au minne, Mojawapo ya migogoro mibaya zaidi, kwa hakika, ni ule wa Darfur.

And if we are down to three or four conflicts, it means that there are plenty of opportunities to invest in stable, growing, exciting economies where there's plenty of opportunity.

Na iwapo tuna migogoro mitatu minne hivi, ina maana kuwa kuna fursa nyingi za kuwekeza katika uchumi ulio imara, unaokua na wenye kusisimua ambako kuna fursa nyingi sana.

Environmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems: air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.

Changamoto za mazingira zimo katika makundi hayohayo matatu, na kila tunachofikiria matatizo ya mazingira yanayotukabili: uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa maji, majalala ya uchafu wa hatari.
 

Forum results

"three" translation - forum results

 

Suggest new English to Swahili translation

Do you know any regional Swahili expressions? Or do you have a great Swahili translation for a specific English phrase? Then add your contribution to the English-Swahili dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: astronaut, better delay and get there, better late than never, social, bore-hole

Similar words

those · thou · though · thought · thoughtful · thoughtfulness · thousand · thread · threat · threaten · three · thresh · thrive · throat · through · throw · thrust · Thumb · thunder · Thursday · thus

More translations in the bab.la English-Korean dictionary.