Professional translators one click away

English-Swahili translation for "three"

 

"three" Swahili translation

Results: 1-5 of 5

three

Accrual of three copyright strikes leads to account termination.

Uondoaji mara tatu ya hakimilki husababisha kumaliza akaunti.

I put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.

Niliweka kiwango cha uzazi hapa: idadi ya watoto kwa mwanamke, moja, mbili, tatu, nne, mpaka watoto nane kwa mwanamke mmoja.

three (also: tangle)

Accrual of three copyright strikes leads to account termination.

Uondoaji mara tatu ya hakimilki husababisha kumaliza akaunti.

I put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.

Niliweka kiwango cha uzazi hapa: idadi ya watoto kwa mwanamke, moja, mbili, tatu, nne, mpaka watoto nane kwa mwanamke mmoja.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "three":

© Princeton University3 · iii · trey · III · trio · threesome · tierce · leash · troika · triad · trine · trinity · ternary

 

Context sentences

Context sentences for "three" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And in the three years that I was Finance Minister, they made an average of 360 million dollars profit per year.

Katika miaka mitatu niliyokuwa Waziri wa Fedha, wamepata wastani wa dola milioni 360 kwa mwaka.

Nigerians themselves began to develop some wireless telecommunications companies, and three or four others have come in.

Wanageria wenyewe walianzisha makampuni ya mawasiliano ya simu zisizotumia waya na wengine kama watatu wane hivi wameingia.

Conflicts are down on the continent; from about 12 conflicts a decade ago, we are down to three or four conflicts -- one of the most terrible, of course, of which is Darfur.

Migogoro imepungua barani; kutoka migogoro 12 kwa muongo uliopita, kufikia migogoro mitatu au minne, Mojawapo ya migogoro mibaya zaidi, kwa hakika, ni ule wa Darfur.
 

Suggest new English to Swahili translation

Do you know any regional Swahili expressions? Or do you have a great Swahili translation for a specific English phrase? Then add your contribution to the English-Swahili dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: Story, Mighty, Strong, wise, pause, verb

Similar words

those · thou · though · thought · thoughtful · thoughtfulness · thousand · thread · threat · threaten · three · thresh · thrive · throat · through · throw · thrust · Thumb · thunder · Thursday · thus

More translations in the bab.la English-Swahili dictionary.