"accident" translation into Swedish

EN

"accident" in Swedish

EN accident
volume_up
{noun}

accident (also: affliction, blow, crash, misery)
volume_up
olycka {comm. gen.}
The risks of infection following an accident are not insignificant.
Riskerna för en infektion efter en olycka är inte obetydliga.
I hope that this accident will not have any impact on the outcome of the elections.
Jag hoppas att denna olycka inte kommer att påverka valresultatet.
It reads: Seoul, 22 injured in accident in South Korean nuclear power station.
Där står det: Seoul, olycka i ett sydkoreanskt kärnkraftverk kräver 22 skadade.
accident (also: affair, case, coincidence, episode)
volume_up
händelse {comm. gen.}
What steps are being taken to protect the people of Europe in the event of a new accident?
Vilka åtgärder vidtas för att skydda människorna i Europa i händelse av en ny olycka?
3. compensation and assistance in case of an accident.
Kompensation och assistans i händelse av olycka.
Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.
I händelse av en olycka har de en benägenhet att välta.
accident (also: coincidence, happenstance, banana skin)
volume_up
tillfällighet {comm. gen.}
This is an accident of the calendar, in the middle of a presidential election!
Vilken tillfällighet, mitt i presidentvalskampanjen!
But even if it is by accident, it is still unacceptable.
Oavsett det handlar om en tillfällighet eller inte, så är detta oacceptabelt.
It is no accident that the Czech Republic leads the field in this statistic.
Det är ingen tillfällighet att dessa siffror är som högst i Tjeckien.
accident (also: chance, coincidence, hap, hazard)
volume_up
slump {comm. gen.}
It was not by accident that we spent five years together.
Det var ingen slump att vi tillbringade fem år tillsammans.
It is no accident that research and innovation lie at the heart of the Europe 2020 initiative.
Det är ingen slump att forskning och utveckling har hög prioritet i Europa 2020-initiativet.
This terrible accident did not happen by chance.
Denna fruktansvärda olycka skedde inte av en slump.
accident
volume_up
olyckshändelse {comm. gen.} (olycka av mindre allvarligt slag)
If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.
Om detta inträffar på grund av en olyckshändelse utbetalas ofta ersättning.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
Risken för en framtida olyckshändelse ökar i takt med att tillämpningsområdet vidgas.
(FR) The sinking of the 'Prestige' was not an accident.
Prestiges förlisning var ingen olyckshändelse.

Synonyms (English) for "accident":

accident

Context sentences for "accident" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.
EnglishThe horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.
Hästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades på grund av en ridolycka.
English   – Mr President, today we remember the accursed day of the Chernobyl accident.
   . – Herr talman! I dag minns vi den fördömda dag då Tjernobylolyckan inträffade.
EnglishWe all know how real the link between fatigue and the risk of an accident really is.
Man är väl medveten om hur påtagligt sambandet mellan trötthet och olycksrisk är.
EnglishI would remind the House that yet another fatal accident took place last week.
Jag vill påminna kammaren om att det skedde ytterligare en dödsolycka förra veckan.
EnglishThis leads to employees working many hours and the accident risks are increasing .
Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
EnglishIt is about improved protection for accident victims in the European Union.
Detta gäller ett förbättrat skydd för olycksfallsoffer inom Europeiska unionen.
EnglishThat is not by accident.
Vi ser faktiskt till att detta görs - därför känner jag också till veckorapporterna.
EnglishThe disease must not be allowed to spread by accident as a result of contaminated feed.
Man får inte ens av misstag låta sjukdomen sprida sig genom kontaminerat foder.
EnglishOne nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Den ena kärnkraftsolyckan efter den andra inträffar samtidigt med en naturkatastrof.
EnglishIn such cases, we need clear regulations in favour of the accident victim.
Här behöver vi en klar och för olycksoffret tillfredsställande bestämmelse.
EnglishNeedless to say, every person who becomes a victim of a road accident is one too many.
Varje person som blir offer för en trafikolycka är naturligtvis en person för mycket.
EnglishLessons to be drawn for nuclear safety in Europe following the nuclear accident in Japan
Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan
EnglishLessons to be drawn for nuclear safety in Europe following the nuclear accident in Japan (
Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (
EnglishIgnacio is a Spaniard who was the victim of a car accident during a trip to Germany.
Ignacio är spanjor och har råkat ut för en trafikolycka genom annans vållande i Tyskland.
EnglishNine people died yesterday in the St Gotthard tunnel because of a road accident.
I går dog nio personer i en trafikolycka i S: t Gotthard-tunneln.
EnglishUp to one percent is permitted in unforeseen circumstances, so by accident.
Upp till 1 procent går bra under oförutsedda omständigheter, vilket alltså är slumpmässigt.
EnglishNine people died yesterday in the St Gotthard tunnel because of a road accident.
I går dog nio personer i en trafikolycka i S:t Gotthard-tunneln.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Ändå är narkotika inte något oundvikligt, som man måste stå ut med.
EnglishHowever, we need a genuine union of the people and the States, not an accident of history!
Men vi behöver en verklig union, bestående av folk och stater, inte en historiens nyck!