How to write a CV in Swedish

English-Swedish translation for "Angel"

 

"Angel" Swedish translation

Results: 1-29 of 94

Angel

This impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.

Denna maktlöshet föder inom Förenta Staterna övertygelsen att kunna vara hämndens ängel.

Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.

Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.

Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.

Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.

I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.

Jag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.

Miguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.

Även Miguel Angel Martínez och kommissionsledamot Androulla Vassiliou deltog aktivt i konferensen.

angel {noun}

angel {noun}

ängel {comm. gen.}

This impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.

Denna maktlöshet föder inom Förenta Staterna övertygelsen att kunna vara hämndens ängel.

Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.

Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.

Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.

Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.

I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.

Jag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.

Miguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.

Även Miguel Angel Martínez och kommissionsledamot Androulla Vassiliou deltog aktivt i konferensen.

angel {noun} [fin.] (also: angel investor, business angel, informal investor)

affärsängel  {comm. gen.} [fin.]

angel {noun}

fishing bait {noun}

angel {n}

Ängel

This impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.

Denna maktlöshet föder inom Förenta Staterna övertygelsen att kunna vara hämndens ängel.

Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.

Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.

Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.

Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.

I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.

Jag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.

Miguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.

Även Miguel Angel Martínez och kommissionsledamot Androulla Vassiliou deltog aktivt i konferensen.

ängel {noun}

angel {noun}

ängel {comm. gen.}

This impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.

Denna maktlöshet föder inom Förenta Staterna övertygelsen att kunna vara hämndens ängel.

Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.

Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.

Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.

Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.

I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.

Jag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.

Miguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.

Även Miguel Angel Martínez och kommissionsledamot Androulla Vassiliou deltog aktivt i konferensen.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Angel":

Synonyms (English) for "angel":

Synonyms (Swedish) for "ängel":

 

Similar translations

Similar translations for "Angel" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "Angel" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.

Att bemöta utplåningspolitiken på samma sätt är lika med intellektuell perversion.

The German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.

Den tyska blåa ängeln och den nordiska svanen har visat vägen på miljömärkningsområdet.

He went to New York; he went to Chicago; he went to Jacksonville; he went to Los Angeles.

Han åkte till New York, till Chicago, han åkte till Jacksonville, till Los Angeles.

The angels prostrate, not before the human body, but before the human soul.

Änglarna faller på knä, men inte framför en mänsklig kropp, utan framför en mänsklig själ.

They're angelic symbols passed on to mankind by the archangel Gabriel.

Det är angelicanska symboler som förts vidare till mänskligheten av ärkeängeln Gabriel.

It did indeed require a whole company of angels and archangels to work this minor miracle.

Det krävdes faktiskt en rad keruber och ärkeänglar för att åstadkomma detta lilla mirakel.

We Iaid her on her bed, and saw She had an angel's child in her womb

Vi la henne på sängen och såg att änglarna redan hade befruktat henne.

Now, I'm going to take you to Los Angeles, and lots of people know that L.A. has its issues.

Nu, skall jag ta er till Los Angeles. ~~~ Och många personer vet att L.A har sina problem.

Angels, I'd like to introduce Roger Wixon, senior director of the FBl.

Jag vill pressentera Roger Wixon, verkställande direktör för FBl.

As he is not in his place, maybe my remarks will be borne to him on angels ' wings.

Eftersom han inte är närvarande kanske mina synpunkter kommer att bäras till honom på änglavingar.

Angels, you're aware of the Federal Witness Protection Program.

Änglar, ni känner till det federala vittnesskyddsprogrammet?

Now, Angels, a rose by any other name still smells as sweet.

Änglar, en ros med vilket namn som helst doftar fortfarande ljuvligt.

It is not a question of making an angel of peace of Öçalan.

Här handlar det inte om att göra Öcalan till en fredsängel.

She gives you the names of your guardian angels, that's first.

Hon ger dig namnet på din skyddsängel, till att börja med.

I should also like to refer - as Mr Poggiolini did - to the Nordic Swan and the Blue Angel.

Jag skulle vilja hänvisa till - vilket Poggiolini gjorde - till den nordiska svanen och den blå ängeln.

This is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.

I vissa länder är nationella märken väl etablerade och erkända i samhället.

This is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.

Det gäller exempelvis för den nordiska svanen i Skandinavien och den blåa ängeln i Tyskland.

Until you read, as I did, an ad in the Los Angeles Times.

Tills du läser, som jag gjorde, en annons i Los Angeles Times.

Bosley, I hope the Angels aren't being too rough on you.

Bosley, jag hoppas att änglarna inte är för tuffa mot dig.

The only thing missing was little angels floating by chirping and it would be perfect.

Det saknas bara små änglar som flyger förbi och klipper med vingarna för att bilden skall vara komplett.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the English-Portuguese dictionary.