English-Swedish translation for "angel"


Did you mean: ängel

EN angel Swedish translation

angel {noun}

SVangel English translation

angel {n}

EN angel
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. finance

1. general

angel
This impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.
Denna maktlöshet föder inom Förenta Staterna övertygelsen att kunna vara hämndens ängel.
Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.
Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.
Well, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.
Ja, ibland behöver man en liten ängel på axeln.

2. finance

angel (also: angel investor, business angel, informal investor)
play_circle_outline
affärsängel  {comm. gen.} [fin.]

Synonyms (English) for "angel":

angel

Context sentences for "angel" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Den tyska blåa ängeln och den nordiska svanen har visat vägen på miljömärkningsområdet.
EnglishWe Iaid her on her bed, and saw She had an angel's child in her womb
Vi la henne på sängen och såg att änglarna redan hade befruktat henne.
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
I vissa länder är nationella märken väl etablerade och erkända i samhället.
EnglishI should also like to refer - as Mr Poggiolini did - to the Nordic Swan and the Blue Angel.
Jag skulle vilja hänvisa till - vilket Poggiolini gjorde - till den nordiska svanen och den blå ängeln.
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
Det gäller exempelvis för den nordiska svanen i Skandinavien och den blåa ängeln i Tyskland.
EnglishIt is not a question of making an angel of peace of Öçalan.
Här handlar det inte om att göra Öcalan till en fredsängel.
EnglishThe angel is going to tell everyone in the world.
" Ängeln ska berätta för alla i världen. "
EnglishSelect the desired angel degree here.
I det här området kan du välja önskat gradtal direkt.
EnglishThe Lord's favorite angel.
EnglishShe's your guardian angel.
EnglishYou're my favorite Angel.
EnglishAre we willing to accept a free-for-all approach to the use of angel dust and other suspicious substances amongst Brazilian beef farmers?
Är vi villiga att godta en strategi med en marknad öppen för alla, där brasilianska nötköttsproducenter använder sig av ängladamm och andra skumma ämnen?