Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "banana"

 

"banana" Swedish translation

Results: 1-25 of 424

banana {noun}

banana (a curved yellow tropical fruit) {noun}

banan {comm. gen.}

I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.

föredragande. - (HU) Jag skulle vilja överlämna en banan till alla dem som burit bördan av detta arbete.

Some types of funding can be threatened overnight, as in the case of the banana crisis with the United States.

Vissa stöd kan dras in från en dag till en annan, som vi har sett i " banan-konflikten " med Förenta staterna.

Some types of funding can be threatened overnight, as in the case of the banana crisis with the United States.

Vissa stöd kan dras in från en dag till en annan, som vi har sett i "banan-konflikten" med Förenta staterna.

How many children can you fit into a banana?

Hur många barn får plats i en banan?

(ES) Madam President, I would respectfully inform Mr Campbell Bannerman that his banana is not from the Canary Islands.

(ES) Fru talman! Jag vill med all respekt informera David Campbell Bannerman om att hans banan inte kommer från Kanarieöarna.

banana (a curved yellow tropical fruit) {noun}

bananplanta {comm. gen.}

banan {noun}

banana (a curved yellow tropical fruit) {noun}

banan {comm. gen.} (also: bananplanta)

I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.

föredragande. - (HU) Jag skulle vilja överlämna en banan till alla dem som burit bördan av detta arbete.

Some types of funding can be threatened overnight, as in the case of the banana crisis with the United States.

Vissa stöd kan dras in från en dag till en annan, som vi har sett i " banan-konflikten " med Förenta staterna.

Some types of funding can be threatened overnight, as in the case of the banana crisis with the United States.

Vissa stöd kan dras in från en dag till en annan, som vi har sett i "banan-konflikten" med Förenta staterna.

How many children can you fit into a banana?

Hur många barn får plats i en banan?

(ES) Madam President, I would respectfully inform Mr Campbell Bannerman that his banana is not from the Canary Islands.

(ES) Fru talman! Jag vill med all respekt informera David Campbell Bannerman om att hans banan inte kommer från Kanarieöarna.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "banana":

Synonyms (Swedish) for "banan":

 

Similar translations

Similar translations for "banana" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "banana" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

These banana-dollar billionaires say that they are the victims of discrimination.

Dessa dollarbananernas miljardärer anser sig vara offer för diskriminering.

You have heard the people from the countries affected by the banana sanctions.

Ni har talat med människorna i de länder som påverkas av banansanktionerna.

This banana dispute is definitely revealing the hidden truth about Europe.

Bananfrågan är på detta sätt betecknande för den dolda sanningen i Europa.

Since its accession to the European Union, banana prices have risen steeply.

För det första har bananpriserna stigit drastiskt sedan inträdet i Europeiska unionen.

Five multinational corporations control 80% of the international banana trade.

Fem multinationella bolag kontrollerar 80 procent av den internationella bananhandeln.

The annual cost of reform of the banana market amounts to EUR 280 million.

Den årliga kostnaden för reformen av bananmarknaden uppgår till 280 miljoner euro.

In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.

EU åtar sig dessutom att tillämpa strikt kontrollerade tullar på import av bananer.

The Council has regularly discussed current developments in the banana dispute.

Rådet har fört regelbundna diskussioner om den aktuella utvecklingen inom banantvisten.

As far back as 1995, the World Bank condemned the European banana policy.

Redan 1995 fällde Världsbanken ett mördande utlåtande om den europeiska bananpolitiken.

The arrangements for EU banana producers are not as good as they might be.

Saker och ting är inte ordnade på bästa sätt för bananproducenterna i EU.

Let me begin with the banana issue, which is of great importance to a number of people.

Låt mig inleda med bananfrågan, som är av stor betydelse för ett stort antal människor.

It will be even more detrimental to banana producers on the Canary Islands, Spain.

Det kommer att vara till än större skada för bananproducenter på Kanarieöarna, Spanien.

The banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.

Bananfrågan är ett sanningstest: Antingen ger Europa vika eller består Europa.

It committed budgetary funds for aid to banana producers in those regions.

Budgetmedel anslogs för att hjälpa bananproducenterna i dessa regioner.

It is necessary to adopt banana accompanying measures as soon as possible.

Det är nödvändigt att så snart som möjligt anta kompletterande åtgärder för banansektorn.

I also believe that the increase in aid to banana producers in these regions is positive.

Jag anser också att det är positivt att bananproducenter i dessa regioner får ökat stöd.

The civil war and severe flooding have devastated the banana industry.

Inbördeskriget och de svåra översvämningarna har tillintetgjort bananindustrin.

The new proposal for the ACP banana products has also been taken into account.

Det nya förslaget för bananprodukter från AVS-länderna har också tagits med i beräkningen.

I hope that we can slip on this banana skin in order to get back on track, but I doubt it.

Jag önskar att vi kunde halka på detta bananskal in på den rätta vägen, men jag tvivlar.

We need stability for European and ACP banana producers and EU consumers.

Vi behöver stabilitet för bananproducenter i Europa och inom AVS och för EU:s konsumenter.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Baltimore · baluster · balustrade · bam · Bamako · bambino · bamboo · ban · banal · banality · banana · bananas · Banat · band · Band-Aid · bandage · bandaid · bandana · bandanas · bandbox · bandeau

More translations in the English-Chinese dictionary.