English-Swedish translation for "banana"

EN banana Swedish translation

banana {noun}

SVbanan English translation

banan {comm. gen.}
EN

EN banana
play_circle_outline
{noun}

trending_flat
"a curved yellow tropical fruit"

banana
play_circle_outline
banan {comm. gen.}
Who disabled an unmarked unit with a banana?
I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.
. - (HU) Jag skulle vilja överlämna en banan till alla dem som burit bördan av detta arbete.
How many children can you fit into a banana?
banana

Synonyms (English) for "banana":

banana

Synonyms (Swedish) for "banan":

banan

Context sentences for "banana" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese banana-dollar billionaires say that they are the victims of discrimination.
Dessa dollarbananernas miljardärer anser sig vara offer för diskriminering.
EnglishYou have heard the people from the countries affected by the banana sanctions.
Ni har talat med människorna i de länder som påverkas av banansanktionerna.
EnglishThe Council has regularly discussed current developments in the banana dispute.
Rådet har fört regelbundna diskussioner om den aktuella utvecklingen inom banantvisten.
EnglishThe annual cost of reform of the banana market amounts to EUR 280 million.
Den årliga kostnaden för reformen av bananmarknaden uppgår till 280 miljoner euro.
EnglishFive multinational corporations control 80% of the international banana trade.
Fem multinationella bolag kontrollerar 80 procent av den internationella bananhandeln.
EnglishIt will be even more detrimental to banana producers on the Canary Islands, Spain.
Det kommer att vara till än större skada för bananproducenter på Kanarieöarna, Spanien.
EnglishThe banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.
Bananfrågan är ett sanningstest: Antingen ger Europa vika eller består Europa.
EnglishSince its accession to the European Union, banana prices have risen steeply.
För det första har bananpriserna stigit drastiskt sedan inträdet i Europeiska unionen.
EnglishThe civil war and severe flooding have devastated the banana industry.
Inbördeskriget och de svåra översvämningarna har tillintetgjort bananindustrin.
EnglishI am not talking here of the so-called 'banana preferences' referred to in Amendment No 4.
Då menar jag inte de så kallade bananpreferenserna som nämns i ändringsförslag 4.
EnglishThis banana dispute is definitely revealing the hidden truth about Europe.
Bananfrågan är på detta sätt betecknande för den dolda sanningen i Europa.
EnglishI am not talking here of the so-called 'banana preferences ' referred to in Amendment No 4.
Då menar jag inte de så kallade bananpreferenserna som nämns i ändringsförslag 4.
EnglishThe new proposal for the ACP banana products has also been taken into account.
Det nya förslaget för bananprodukter från AVS-länderna har också tagits med i beräkningen.
EnglishThe arrangements for EU banana producers are not as good as they might be.
Saker och ting är inte ordnade på bästa sätt för bananproducenterna i EU.
EnglishLet me begin with the banana issue, which is of great importance to a number of people.
Låt mig inleda med bananfrågan, som är av stor betydelse för ett stort antal människor.
EnglishAs far back as 1995, the World Bank condemned the European banana policy.
Redan 1995 fällde Världsbanken ett mördande utlåtande om den europeiska bananpolitiken.
EnglishIt is necessary to adopt banana accompanying measures as soon as possible.
Det är nödvändigt att så snart som möjligt anta kompletterande åtgärder för banansektorn.
EnglishIt committed budgetary funds for aid to banana producers in those regions.
Budgetmedel anslogs för att hjälpa bananproducenterna i dessa regioner.
EnglishIt establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
Avtalen skapar till synes lika villkor för bananexporterande länder.
EnglishThe decision of the WTO 'banana panel' was what made the Union move its own goalposts.
Det är på basis av besluten i WTO: s " bananpanel" som unionen har ändrat sina spelregler.