Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Swedish translation for "cream"

 

"cream" Swedish translation

Results: 1-33 of 69

cream {noun}

cream {noun}

grädde {comm. gen.}

I am, however, quite definitely against abolishing private storage for cream and skimmed milk powder.

Jag motsätter mig emellertid bestämt att privat lagring av grädde och skummjölkspulver ska avskaffas.

Make it extra-large, two sugars, lots of cream.

En stor kopp med extra socker och mycket grädde.

Furthermore, private storage for butter is maintained, so there is really no need to maintain the scheme for cream.

Dessutom behålls privat lagring av smör, så det är egentligen inte nödvändigt att behålla systemet för grädde.

However, the elimination of subsidies for the private storage of SMP and cream raises some questions.

Avskaffandet av stöden för privat lagring av skummjölkspulver och grädde ger emellertid upphov till vissa frågetecken.

You're supposed to put the cream in before the sugar.

Du ska ta grädde innan du tar socker.

cream {noun} (also: paste, fool, crème, lotion)

kräm {comm. gen.}

anti-fatigue moisturizing cream

fuktgivande kräm mot trötthet

Two little mice fell into a bucket of cream.

Två små möss, föll i en skål med kräm.

It will be interesting to see how all of the anti-wrinkle cream that we put on our faces, and which clearly does not work, will be sold in future.

Det ska bli intressant att se hur all kräm mot rynkor som vi smörjer in i ansiktet, och som uppenbarligen inte fungerar, kommer att säljas i framtiden.

cream {adjective}

cream {adj.}

krämfärgad {adj.}

to cream {verb}

to cream [creamed|creamed] {vb} (also: to regard, to move, to concern, to appertain to)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "cream":

 

Similar translations

Similar translations for "cream" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "cream" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You can get all hopped up on ice cream and sugar and cake and go crazy.

Ni kan bli aldeles höga på glass och socker och kaka och bli galna.

It is your job, Commissioner, to invite the Member States to send only the cream of the cream.

Det är er uppgift, herr kommissionär, att uppmana medlemsländerna att bara sända de allra bästa.

So, it appears that where olive oil is consumed, there are no Americans, fat with ice cream.

Det visar sig emellertid att där man förtär olivolja, finns det inte några glassfeta amerikaner.

Yesterday in Parliament we celebrated the European Day of home-made ice cream.

I går firade vi i parlamentet Europadagen för hemmagjord glass.

I repeat, we celebrated the European Day of home-made ice cream.

Jag upprepar: i går firade vi Europadagen för hemmagjord glass.

Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.

Magnum-glassar är till exempel tillverkade med bearbetad gensoja.

How horrible!' and continued to apply cream to her face.

Ja, du har rätt! Det var illa!" och sedan fortsatte hon att smörja in sig.

Well, the sour cream and onion has a very strong taste.

Sour cream and onion har en väldigt stark smak.

Currently, full-cream milk is fully subsidised, semi-skimmed milk is semi-subsidised and skimmed milk receives no subsidy.

För närvarande ges fullt stöd till sötmjölk, halvt stöd till lättmjölk och inget stöd till skummjölk.

It is obvious that lipsticks and anti-wrinkle creams are always particularly useful for making points and adding emphasis.

Det är klart att läppstift och antirynkkrämer alltid är särskilt lätta att ta fram och peka på.

Come on, cream puffs aren't fattening.

Man blir inte tjock av gräddbullar.

Providing protective equipment, such as sunglasses, hats, or sun tan cream, and making sure that they wear them?

Att tillhandahålla skyddsutrustning som till exempel solglasögon, mössor eller solskyddsolja och se till att de använder den?

Sour cream and butter and Baco Bits.

Sour cream och smör och Baco Bits.

Sour cream and onion or original?

Sour cream and onion eller original?

Chrome for Android Beta is available on phones and tablets running Android 4.0+, Ice Cream Sandwich.

Betaversionen av Chrome för Android finns till mobiler och pekdatorer som Android 4.0 eller senare (Ice Cream Sandwich) körs i.

What, the ice cream or Mel Gibson's bottom?

Glassen eller Mel Gibsons rumpa?

I'll have the cream of hash and barley soup.

Jag tar hasch och korn-soppan.

Again, the subsidies can be creamed off by people in the middle as well as creating immense opportunities for irregular practices.

Ännu en gång kan bidragen hamna hos människor på vägen, samt skapa möjligheter för otillåten praxis.

A recent study shows that titanium dioxide nanoparticles used in sun creams can cause cancer in mice.

En nyligen utförd undersökning visar hur nanopartiklar av titandioxid, som används i solskyddskrämer, kan framkalla cancer hos möss.

Characteristic specialities of Latvian cuisine are speķapīrādziņi (bacon pies) and a refreshing, cold sour cream soup.

Karakteristiska specialiteter i det lettiska köket är speķa pīrādziņi (baconpaj) och en uppfriskande kall soppa som görs på surmjölk.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

crayon · crayons · craze · crazed · crazily · craziness · crazy · CRE · creak · creaks · cream · creamware · creamy · crease · creased · creaseproof · created · creatine · creating · creation · creationism

More in the German-English dictionary.