English-Swedish translation for "from"

EN from Swedish translation

from {adv.}
SV
from {prp.}
from {conj.}
SV

SVfrom English translation

from {adj.}

EN from
volume_up
{adverb}

from
volume_up
ifrån {adv.}
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
Var kommer tillväxten att komma ifrån, och var kommer arbetstillfällena därmed att komma ifrån?
These countries are far from the eyes of the Union, and therefore far from its control.
Dessa länder ligger långt ifrån unionens perspektiv, och därför också långt ifrån dess kontroll.
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Ryssland är samtidigt långt ifrån demokratiskt och inte alls någon pålitlig partner.

Synonyms (Swedish) for "from":

from

Context sentences for "from" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Englishto descend from
Englishto derive from
Englishto grow away from
Englishfrom the top down
Englishfrom day to day
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishThe Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.
Man har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Jag hoppas att socialisterna inte kommer att göra denna deal med de konservativa!
EnglishMr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.
EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.
EnglishDan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.
Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.
EnglishFrom where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
Varifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?
EnglishThe last time a Czech president addressed you from this place was nine years ago.
Förra gången en tjeckisk president talade till er härifrån var för nio år sedan.
EnglishWe must prevent the least developed countries from becoming the biggest losers.
Vi måste förhindra att de minst utvecklade länderna blir de största förlorarna.
EnglishIn 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
   . – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
EnglishSupport from the European Parliament in safeguarding that amount will be crucial.
För att garantera denna summa kommer Europaparlamentets stöd att vara oumbärligt.