Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Swedish translation for "gelatin"

 

"gelatin" Swedish translation

Results: 1-14 of 14

gelatin {noun}

gelatin {noun} [Amer.] (also: gelatine)

gelatin {n}

Could you please give me clarification on gelatin and medical drugs?

Gelatin och mediciner, skulle ni kunna ge mig närmare upplysningar om detta?

The pharmaceutical pressure group is continuing to back gelatin in medication capsules and so forth.

Påtryckningsgruppen för läkemedel fortsätter att satsa på gelatin för sina läkemedelskapslar och annat.

Yet the Commission appears to be abandoning the ban on the processing of risk organs in gelatin and tallow.

Ändå verkar det som om kommissionen överger förbudet mot att inarbeta riskorgan i gelatin och talg.

I would like to be told the Commission's position regarding the processing of hazardous cattle organs in gelatin and tallow.

Jag skulle gärna vilja höra kommissionens ståndpunkt beträffande inarbetandet av riskorgan från nötkreatur i gelatin och talg.

Who was it that lifted the embargo on gelatin?

Vem hävde embargot mot gelatin?

gelatin {noun}

gelatine {noun} [Brit.]

gelatin {n}

   . My concern is with the manufacture of gelatine and bio-gelatine.

   .– Jag vill ta upp tillverkningen av gelatin och biogelatin.

Both types of gelatine are manufactured using the same production process.

Båda typerna av gelatin tillverkas med hjälp av samma process.

I can partly accept Amendment No 50 to Annex V where it exempts gelatine from hides from the ban.

Jag kan delvis godta ändringsförslag 50 till bilaga V där det undantar gelatin från hudar från förbudet.

That is only right, since the current demand for gelatine still far exceeds the supply of bio-gelatine.

Det är inte mer än rätt, eftersom efterfrågan på gelatin fortfarande är långt större än utbudet av biogelatin.

To date, the embargo remains intact, and the Commission has not granted any authorizations to export British gelatine.

Idag är embargot fullständigt och kommissionen har inte beviljat något tillstånd att exportera gelatin med brittiskt ursprung.

gelatin {noun} [Amer.]

gelatin {n}

Could you please give me clarification on gelatin and medical drugs?

Gelatin och mediciner, skulle ni kunna ge mig närmare upplysningar om detta?

The pharmaceutical pressure group is continuing to back gelatin in medication capsules and so forth.

Påtryckningsgruppen för läkemedel fortsätter att satsa på gelatin för sina läkemedelskapslar och annat.

Yet the Commission appears to be abandoning the ban on the processing of risk organs in gelatin and tallow.

Ändå verkar det som om kommissionen överger förbudet mot att inarbeta riskorgan i gelatin och talg.

I would like to be told the Commission's position regarding the processing of hazardous cattle organs in gelatin and tallow.

Jag skulle gärna vilja höra kommissionens ståndpunkt beträffande inarbetandet av riskorgan från nötkreatur i gelatin och talg.

Who was it that lifted the embargo on gelatin?

Vem hävde embargot mot gelatin?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "gelatin":

 

Similar translations

Similar translations for "gelatin" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "gelatin" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

As I have already explained to the House, the decision on gelatine has been put on ice.

Gelatinbeslutet har - och det har jag redan förklarat i detta parlament - frusit inne.

The other amazing thing is, when this ballistics gelatin comes down, it falls back down as a nice block.

Den andra fantastiska saken är, när detta ballistiska gelet kommer ner, så landar det som en fint block.

I would like to ask one more brief question: what are we going to do with gelatin and medical drugs?

En mycket kort fråga som jag också skulle vilja ställa till er är: vad skall vi göra med gelatinet och medicinerna?

Then it lifted the embargo on gelatine.

Slutligen hävde kommissionen gelatinembargot.

And because people watch Mythbusters and CSI, I thought, well, let's put in a recipe for a ballistics gelatin.

Och på grund av att folk tittar på Mythbusters och CSI, tänkte jag, ja, låt oss ha med det i ett recept till en ballistisk gel.

Well, if you have a high-speed camera, and you have a block of ballistics gelatin lying around, pretty soon somebody does this.

Så, om man har en höghastighetskamera, och man har ett block av ballistisk gel liggande, ganska snart har någon gjort detta.

I cannot understand why he did not propose today one of the measures that the committee recommends, namely the rescinding of the decision on gelatin.

Jag frågar mig varför han inte idag föreslår en av de åtgärder som han nämnde, dvs. upphävandet av beslutet angående gelatinet.

We want full compliance with the committee's recommendations and immediate withdrawal of your authorization, which is still applicable, of the lifting of the ban on gelatin.

Vi kräver en total efterlevnad av kommitténs rekommendationer och ett omedelbart tillbakadragande av tillståndet ni gav för upphävandet av gelatinembargot som fortfarande gäller.

(Gasps) Now the amazing thing here is that a ballistics gelatin is supposed to mimic what happens to human flesh when you get shot -- that's why you shouldn't get shot.

(flämt) Den fantastiska saken här är att ballistisk gel är tänkt att efterlikna vad som händer med mänsklig vävnad när man blir skjuten – detta är varför man inte bör bli skjuten.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

geek · geeky · geese · geezer · geezers · gegenschein · geisha · Gekkonidae · gel · Gelada · gelatin · gelatine · gelding · gelignite · gem · Gemini · gemstone · gender · gender-bender · gender-neutral · gender-sensitive

More translations in the bab.la Korean-English dictionary.