English-Swedish translation for "gelatin"

EN gelatin Swedish translation

gelatin {noun}
SV

SVgelatin English translation

gelatin {n}

EN gelatin
play_circle_outline
{noun}

1. American English

gelatin (also: gelatine)
Could you please give me clarification on gelatin and medical drugs?
Gelatin och mediciner, skulle ni kunna ge mig närmare upplysningar om detta?
The pharmaceutical pressure group is continuing to back gelatin in medication capsules and so forth.
Påtryckningsgruppen för läkemedel fortsätter att satsa på gelatin för sina läkemedelskapslar och annat.
Who was it that lifted the embargo on gelatin?

Synonyms (English) for "gelatin":

gelatin

Context sentences for "gelatin" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other amazing thing is, when this ballistics gelatin comes down, it falls back down as a nice block.
Den andra fantastiska saken är, när detta ballistiska gelet kommer ner, så landar det som en fint block.
EnglishI would like to ask one more brief question: what are we going to do with gelatin and medical drugs?
En mycket kort fråga som jag också skulle vilja ställa till er är: vad skall vi göra med gelatinet och medicinerna?
EnglishAnd because people watch Mythbusters and CSI, I thought, well, let's put in a recipe for a ballistics gelatin.
Och på grund av att folk tittar på Mythbusters och CSI, tänkte jag, ja, låt oss ha med det i ett recept till en ballistisk gel.
EnglishWell, if you have a high-speed camera, and you have a block of ballistics gelatin lying around, pretty soon somebody does this.
Så, om man har en höghastighetskamera, och man har ett block av ballistisk gel liggande, ganska snart har någon gjort detta.
EnglishI cannot understand why he did not propose today one of the measures that the committee recommends, namely the rescinding of the decision on gelatin.
Jag frågar mig varför han inte idag föreslår en av de åtgärder som han nämnde, dvs. upphävandet av beslutet angående gelatinet.
English(Gasps) Now the amazing thing here is that a ballistics gelatin is supposed to mimic what happens to human flesh when you get shot -- that's why you shouldn't get shot.
(flämt) Den fantastiska saken här är att ballistisk gel är tänkt att efterlikna vad som händer med mänsklig vävnad när man blir skjuten – detta är varför man inte bör bli skjuten.
EnglishWe want full compliance with the committee's recommendations and immediate withdrawal of your authorization, which is still applicable, of the lifting of the ban on gelatin.
Vi kräver en total efterlevnad av kommitténs rekommendationer och ett omedelbart tillbakadragande av tillståndet ni gav för upphävandet av gelatinembargot som fortfarande gäller.