How to write a CV in Swedish

English-Swedish translation for "girl"

 

"girl" Swedish translation

Results: 1-24 of 377

girl {noun}

girl {noun}

flicka {comm. gen.}

And what kind of beast couldn't get along with a precious little girl like this?

Och vilken typ av människa skulle inte komma överens med en sån fin liten flicka.

I've been saving this for a special occasion... for a special girl, just like you.

Jag har sparat den för ett speciellt tillfälle... och en speciell flicka, som du.

The young 14-year old girl raped on a highway in Africa: does she have a choice?

Den unga 14-åriga flicka som våldtogs på landsvägen i Afrika: har hon ett val?

The day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.

Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.

An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.

En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.

girl {noun} (also: maid)

tjänsteflicka {comm. gen.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "girl":

 

Similar translations

Similar translations for "girl" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "girl" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.

När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.

Girls perform a greater extent so-called low-intensity exercise, like walking.

Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader.

It is stated that the rights of women and girls are threatened by child marriage.

Det slås fast att kvinnors och flickors rättigheter hotas på grund av barnäktenskap.

Thank you, everybody, for coming out to celebrate my little girl's bat mitzvah.

Tack allihop för att ni kom hit för att fira min lilla flickas bat mitzvah.

We have worked single-mindedly to create equal opportunities for girls and boys.

Vi har målmedvetet arbetat för att skapa lika möjligheter för både tjejer och killar.

Then there is the traffic in young Burmese girls sold into prostitution in Thailand.

Till detta bör läggas handeln med burmesiska småflickor till Thailand för prostitution.

So, if Kevin's saying it's been three girls, it's more like one, or none.

Om Kevin säger att det är tre tjejer, är det snarare en eller ingen alls.

I know it's a long way, but the girls were wondering if you could tow us back into town?

Jag vet att det är långt, men tjejerna undrar om du inte kan bogsera oss till stan?

Dad, I'm not that 12- year-old girl who would only dance with you at your inaugural ball.

Jag är ingen 12- åring som bara vill dansa med dig på din invigningsbal.

Fifteen per cent of all boys and 21 % of all girls do not go to school.

Det innebär ett finansieringsglapp på närmare 118 miljoner på ett och ett halvt år.

Participation in primary education, particularly for girls, is way behind the objectives.

Aidsepidemin gör allt annat än förlorar mark, och dess framfart har inte kunnat hejdas.

So what you're saying is that all the pretty girls I've met lately are not really pretty?

Påstår du att alla puddingar jag träffat på sistone inte är riktiga puddingar?

Girls outperform boys now at every level, from elementary school to graduate school.

Tjejer har bättre skolresultat än killar på varje nivå från grundskolan till universitetet.

These assumptions underlie the everyday experience of many women and girls in Europe today.

Det kallas och prostitution, men det kan också benämnas sexuellt slaveri.

And there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.

Och det fanns en hel del söta tjejer i sopranstämman, visade det sig.

They have had a good relationship and she lives with three other girls in a camping cabin.

De har fått en god relation och hon bor tillsammans med tre andra tjejer i en kampingstuga.

You're gonna meet girls, they're gonna fly you places for free, offer drugs.

Du möter tjejer som fixar gratisplatser åt dig, erbjuder dig droger.

Because I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.

Därför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.

I suppose the girls we partied with a couple weeks ago downtown were a couple of carp?

Så brudarna som vi festade med för några veckor sen var också karp?

Sometimes, I feel like the little girl in the story " The Emperor's New Clothes ".

Ibland känner jag mig som barnet i sagan " Kejsarens nya kläder ".
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

gingerbread · gingerly · gingham · gingko · ginnel · gipsy · GIR · giraffe · girder · girdle · girl · girlfriend · girls · girly · giro · gist · give · give-and-take · giveaway · given · giver

More translations in the bab.la Chinese-English dictionary.