Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Swedish translation for "girl"

 

"girl" Swedish translation

Results: 1-28 of 211

girl {noun}

girl {noun}

flicka {comm. gen.}

The young 14-year old girl raped on a highway in Africa: does she have a choice?

Den unga 14-åriga flicka som våldtogs på landsvägen i Afrika: har hon ett val?

The day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.

Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.

An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.

En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.

And it doesn't matter whether I'm a boy or a girl, I'm just going to scoot.

Och det spelar inte någon roll om jag är en pojke eller flicka, jag ska bara dra.

When we first arrived here, we were helped by this girl who took us up to Castlegard.

När vi kom hit, blev vi hjälpta av en flicka. som tog oss till Castlegard.

girl {noun} (also: maid)

tjänsteflicka {comm. gen.}

girl {noun} (also: kid, chick, chicken, skirt)

tjej {comm. gen.}

When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.

När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.

Ah, what would a girl like Sarah want with a... simple Nebraska Boy like me?

Vad skulle en tjej som Sarah se i en enkel Nebraskakille som mig?

Yeah, we also encountered a naked girl upstairs, handcuffed to a light fixture.

Ja, vi hittade även en naken tjej som satt fast med handbojor.

We got a pool going to see whose girl gets the bouquet.

Vi har en vadhållning om vilket tjej som fånger buketten.

There is this one girl, Brandy, from the Mommy & Me class.

Det finns en tjej, Brandy, från Mommy & Me lektionerna.

girl {noun}

brutta {comm. gen.} [slg.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "girl":

 

Similar translations

Similar translations for "girl" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "girl" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It is stated that the rights of women and girls are threatened by child marriage.

Det slås fast att kvinnors och flickors rättigheter hotas på grund av barnäktenskap.

Thank you, everybody, for coming out to celebrate my little girl's bat mitzvah.

Tack allihop för att ni kom hit för att fira min lilla flickas bat mitzvah.

Then there is the traffic in young Burmese girls sold into prostitution in Thailand.

Till detta bör läggas handeln med burmesiska småflickor till Thailand för prostitution.

Dad, I'm not that 12- year-old girl who would only dance with you at your inaugural ball.

Jag är ingen 12- åring som bara vill dansa med dig på din invigningsbal.

So what you're saying is that all the pretty girls I've met lately are not really pretty?

Påstår du att alla puddingar jag träffat på sistone inte är riktiga puddingar?

Fifteen per cent of all boys and 21 % of all girls do not go to school.

Det innebär ett finansieringsglapp på närmare 118 miljoner på ett och ett halvt år.

These assumptions underlie the everyday experience of many women and girls in Europe today.

Det kallas och prostitution, men det kan också benämnas sexuellt slaveri.

Because I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.

Därför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.

I suppose the girls we partied with a couple weeks ago downtown were a couple of carp?

Så brudarna som vi festade med för några veckor sen var också karp?

Sometimes, I feel like the little girl in the story " The Emperor's New Clothes ".

Ibland känner jag mig som barnet i sagan " Kejsarens nya kläder ".

The right of boys and girls to education cannot be subject to market laws.

Barnens rätt till utbildning får inte underordnas marknadslagarna.

And you're waiting for your girl. ~~~ And it's that Tuesday evening back in 1982.

Du väntar på din flickvän, och det är den där tisdagkvällen 1982.

Finch, you don't think there's one girl you're destined to spend your entire life with?

Finch, tror du verkligen inte att du är ägnad till att gifta dig?

This year, the UN body, UNAIDS has therefore selected its theme, ‘ Women, Girls, HIV and AIDS’.

Låt mig dock kommentera några av de frågor som de ärade ledamöterna har tagit upp.

You can't go dashing off in the middle of the night with some girl.

Du kan bara inte sticka iväg Mitt i allt ihop och träffa brudar.

Sometimes, I feel like the little girl in the story "The Emperor' s New Clothes" .

Ibland känner jag mig som barnet i sagan "Kejsarens nya kläder".

At the beginning the father also took care of that young boy or girl.

I början tog även pappan hand om den lilla pojken eller flickan.

I saw one day, the largest school in Afghanistan, a girls' school.

En dag såg jag, den största skolan i Afghanistan, en flickskola.

They had professional uniformed promotion girls distributing handfuls of tendentious propaganda.

Här fanns professionella, uniformerade kampanjflickor som delade ut tendentiös propaganda.

And before long, the condom was know as the girl's best friend.

Och det dröjde inte länge, innan kondomen var känd som en flickas bästa vän.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

gingerly · gingham · gingko · ginnel · ginseng · gipsy · GIR · giraffe · girder · girdle · girl · girlfriend · girls · girly · giro · gist · give · give-and-take · giveaway · given · giver

More translations in the bab.la English-Swahili dictionary.