How to write a letter in Swedish

English-Swedish translation for "Good night!"

 

"Good night!" Swedish translation

Results: 1-23 of 36

Good night!

God natt! [ex.]

Why do girls always have another question after " good night "?

Varför har tjejer alltid en fråga till efter " god natt "?

Many thanks to you all, therefore, and good night.

Således ber jag att få tacka och önska god natt.

Good night, Mrs. Santa's sister.

God natt, fru Tomtens syster.

Say good night, sweet prince.

God natt, söte prins.

Good night, my precious.

God Natt, min skatt.
Gonatt! [ex.]

good night {interjection}

good night {interj.}

godnatt {interj.}

Good night, gentlemen.

Godnatt, mina herrar.

Good night, Miss Gunn.

Godnatt, Miss Gunn.

Good night, AllyAl.

Godnatt, Alex-Ali.

Good night, Rosalee.

Godnatt, Rosalee.

Good night, guys.

Godnatt, Killar.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Good night!" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "Good night!" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Imagine a mother sitting with her children and reading them a good-night story.

Se framför er en mamma som sitter med sina barn och läser godnattsaga.

Nothin ' I like better than stayin ' home on a quiet night watchin ' a good movie on my DVD.

Det finns inget som är så skönt som som en hemmakväll med en bra dvd-film.

We need, though, to be calm in action, so we need to have had a good night’s sleep.

Ändå måste vi agera med lugn, så vi måste ha fått god nattsömn.

And it went like this: wake up well rested after a good night's sleep.

Och den såg ut så här: Vakna utvilad efter en god natts sömn.

If you're very good, tomorrow night I'll tell you the story of Emperor Claudius.

Om du är snäll ska jag berätta om kejsar Claudius i morgon.

Thank you very much, good night and I hope that you will enjoy Strasbourg after a hard day at work.

Tack så mycket och god middag. Jag hoppas att ni kan njuta av Strasbourg efter den här mödosamma dagen.

A snow-sure ski center with hundreds of unmarked off-piste trails, and a very good floodlit night skiing.

Ett snösäkert skidcentrum med hundratals omärkta offpistleder samt en mycket bra upplyst kvällsskidåkning.

Congratulations, therefore, and good night.

Med andra ord: gratulerar, och god kväll!

Do not go gentle into that good night, my lovely.

Gå inte stilla in i den goda natten.

You had a good night?

Har ni haft en skön natt?

Tonight's a good night.

Då passar det bra nu.

Try to have a good night.

Ha en trevlig kväll.

You were so good last night.

Du va så bra igår.

Have a good night.

Ha en bra kväll.

Good night, sir.

God nattt, sir.

The key question is, do we want our citizens to enjoy a good night's rest, and even day's rest and, secondly, are we able to give them just that?

Frågan är om vi kan och framför allt om vi vill att våra medborgare skall ha en natt-, och ja, rentav en hälsosam dagsvila?

The key question is, do we want our citizens to enjoy a good night' s rest, and even day' s rest and, secondly, are we able to give them just that?

Frågan är om vi kan och framför allt om vi vill att våra medborgare skall ha en natt-, och ja, rentav en hälsosam dagsvila?

Good night.

God kväll.

Feels good to have my feet on the ground to wake up in the same bed every night.

Det känns skönt att ha fötterna på jorden, och att vakna upp i samma säng, varje dag.

Madam President, as I said last night, this is a very good report.

(EN) Fru talman! Som jag sa i gårkväll är det här ett mycket bra betänkande.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Moreover bab.la provides the Russian-English dictionary for more translations.