English-Swedish translation for "homosexual"

EN homosexual Swedish translation

SV

EN homosexual
volume_up
{noun}

homosexual
volume_up
homo {comm. gen.} [coll.]
The European Union still does far too little to protect the human rights of homosexuals, lesbians, bisexuals and transsexuals.
EU gör fortfarande långt ifrån tillräckligt för att skydda de mänskliga rättigheterna för homo-, bi- och transsexuella.
Among lesbian and bisexual women, the corresponding figure is between 15% and 24%, while between 28% and 36% of homosexual and bisexual men have been exposed to unprovoked violence.
Bland homo- och bisexuella män har mellan 28-36 % utsatts för oprovocerat våld.

Synonyms (English) for "homosexual":

homosexual

Context sentences for "homosexual" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you notice carefully, it's a homosexual couple bringing up a child.
Om ni är uppmärksamma, det är ett homosexuellt par som uppfostrar ett barn.
EnglishIt is gratifying that the recognition of homosexual partnerships found support in committee.
Det är glädjande att erkännandet av homosexuellt partnerskap har fått stöd i utskottet.
EnglishThe third point relates to homosexual practices between men.
Den tredje punkten rör homosexuellt umgänge mellan män.
EnglishUganda: anti-homosexual draft legislation (vote)
Uganda: Förslag till lagstiftning mot homosexualitet (omröstning)
EnglishWe are not, therefore, against the possibility of either heterosexual or homosexual couples being tested for adoption.
Vi är därför varken emot olikkönade pars eller samkönade pars möjlighet att prövas för adoption.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on the anti-homosexual draft legislation in Uganda.
Nästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om förslag till lagstiftning mot homosexualitet i Uganda.
EnglishThe law does not prohibit homosexual acts, only "habitual debauchery", of which there was scant evidence.
Lagen förbjuder inte homosexualitet i handling utan endast ?vanemässiga utsvävningar?, vilket det fanns ringa bevis för.
EnglishThe law does not prohibit homosexual acts, only " habitual debauchery ", of which there was scant evidence.
Lagen förbjuder inte homosexualitet i handling utan endast? vanemässiga utsvävningar?, vilket det fanns ringa bevis för.
EnglishUganda: anti-homosexual draft legislation
Uganda: Förslag till lagstiftning mot homosexualitet
EnglishCan a television programme, for example, show a homosexual couple that is happy, or must it only show one that is unhappy?
Kan man i ett tv-program visa ett homosexuellt par som mår bra eller får man bara visa dem om de är olyckliga?
EnglishOn previous occasions, the anti-homosexual rhetoric uttered by the Namibian President could be laughed off.
Vid de tidigare tillfällena var det fortfarande möjligt att avfärda den namibiska presidentens anti-homoretorik med ett leende.
EnglishHomosexual rights are human rights.
Homosexuellas rättigheter är mänskliga rättigheter.
EnglishMr President, homosexual rights are an important topic in the EU and, from time to time, form the basis of intense debate.
(EN) Herr talman! Homosexuellas rättigheter är ett viktigt ämne i EU och ligger då och då till grund för intensiva debatter.
EnglishIt is high time that a fresh wind blew through Windhoek and that the homosexual wall in a number of frontline states was razed to the ground.
Det börjar bli dags för en ny vind att blåsa genom Windhoek och att homomuren i ett antal stater vid frontlinjen raseras.
EnglishWhat, you a homosexual, Taylor?
EnglishA homosexual forgery...!
EnglishAmendment No 4, for example, sought uncontrolled immigration of grandparents, unmarried and homosexual live-in partners and the like.
Ändringsförslag 4 innebär till exempel en okontrollerad invandring av far- och morföräldrar, ogifta och livspartner av samma kön och liknande.
EnglishWe have chosen to abstain in the vote on partnership and rights for heterosexual and homosexual couples when it comes to adoption within the EU.
Vi har valt att avstå i omröstningen om partnerskap och rättigheter för par av olika kön och par av samma kön när det gäller adoption inom EU.
EnglishThis is the situation facing Ramzi Isalam, a homosexual Algerian man who may be deported from the UK to Algeria as he is deemed not to be in need of subsidiary protection.
Från och med våren 2005 kommer Europaparlamentet att vara medlagstiftare i den process som krävs för att åstadkomma detta.
EnglishOn behalf of the League of Polish Families I should like to propose that this House dissolve itself, as it has become hostage to the European homosexual lobby.
För förbundet för polska familjers räkning vill jag föreslå att parlamentet upplöser sig, eftersom det har blivit en gisslan för den europeiska homosexlobbyn.