Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "idiot"

 

"idiot" Swedish translation

Results: 1-49 of 60

idiot {noun}

idiot {noun} [pej.] (also: dope, dip, dick, dick head)

idiot {comm. gen.} [pej.]

Now that's not the only reason that we think this person is an idiot.

Nu är inte detta enbart skälet till att vi tror hon är en idiot.

The thing is, you got to be an idiot not to know how to handle a gun.

Grejen är, den som inte kan hantera ett vapen är en idiot.

Oh, thanks, Joe.... while being a complete idiot.

Tack, Joe.... trots att han är en riktig idiot.

One when you think someone's really an idiot.

Ett när du tycker att någon verkligen är en idiot.

And now I'm an idiot for saying way too much.

Och nu är jag en idiot eftersom jag pratar för mycket.

idiot {noun} [pej.]

fån {n} [pej.]

idiot {noun} [pej.] (also: imbecile, half-wit, goose, simpleton)

dumbom {comm. gen.} [pej.]

idiot {noun} (also: silly) [unverif.]

  jöns {noun}

idiot {noun}

idiot {noun} [pej.]

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: dumbom, fån)

Now that's not the only reason that we think this person is an idiot.

Nu är inte detta enbart skälet till att vi tror hon är en idiot.

The thing is, you got to be an idiot not to know how to handle a gun.

Grejen är, den som inte kan hantera ett vapen är en idiot.

Oh, thanks, Joe.... while being a complete idiot.

Tack, Joe.... trots att han är en riktig idiot.

One when you think someone's really an idiot.

Ett när du tycker att någon verkligen är en idiot.

And now I'm an idiot for saying way too much.

Och nu är jag en idiot eftersom jag pratar för mycket.

fool {noun}

idiot {comm. gen.} (also: dåre, fjant, gycklare, narr)

to be a fool

vara en idiot

Only a prophet... or a fool could make such a claim.

Bara en profet... eller idiot kan påstå det.

In your case, it's probably the fool.

I ditt fall, är det antagligen idiot.

Do you take me for a complete fucking fool?

Tror du jag är en fullständig idiot?

What the hell did you do, fool?

Vad fan har du gjort, din idiot?

moron {noun} [pej.]

idiot {comm. gen.} [pej.]

It has nothing to do with child psychology, you moron!

Det har inget med barn psykologi att göra, idiot!

Obviously, this boy is a complete moron.

Uppenbarligen så är den där pojken en idiot.

Put a lock on that " moron " shit.

Lägg ned det där " idiot " snacket.

He's a fucking moron.

Han är en jävla idiot.

You fucking moron!

Din jävla idiot!

dickhead {noun} [vulg.]

idiot {comm. gen.} (also: kukhuvud)

dummy {noun} [Amer.]

idiot {comm. gen.} (also: dumskalle, fårskalle)

silly {noun}

idiot {comm. gen.} (also: tok, dumbom, jöns)

goon {noun}

idiot {comm. gen.} (also: galning)

dope {noun} [Amer.] [coll.]

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: tjockskalle, dummer)

dip {noun} [Amer.]

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: fårskalle)

dick {noun} [pej.]

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: tjockskalle)

dick head {noun} [pej.]

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: tjockskalle)

clown {noun}

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: grobian, clown, tölp, pajas)

clot {noun} [Brit.] [pej.]

idiot {comm. gen.} [pej.] (also: dumskalle)

pudding {noun} [Brit.]

idiot {comm. gen.} (also: dessert, dumhuvud, efterrätt, fetknopp)

beetlehead {noun} [Brit.]

idiot {comm. gen.} [vulg.] (also: dumskalle, pucko)

wanker {noun} [Brit.] [slg.]

idiot {comm. gen.} (also: nolla, kräk)

numpty {noun} [Scot.] [coll.]

idiot {comm. gen.} (also: dåre, fårskalle, dumbom)

sucker {noun} [unverif.]

idiot {noun} (also: sugpropp, tönt)

twerp {noun} [coll.]

idiot {comm. gen.} [vulg.] (also: dumskalle)

ignoramous {noun} [coll.]

idiot {comm. gen.} [vulg.] (also: dumhuvud, pucko)

idiot {adjective}

dullard {adj.}

idiot {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "idiot":

Synonyms (Swedish) for "idiot":

 

Similar translations

Similar translations for "idiot" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "idiot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I fully share Mr Prodi’ s view that the Stability and Growth Pact is idiotic.

Jag delar helt Romano Prodis uppfattning om att stabilitetspakten är idiotisk.

It was a mistake, leaving 'em in the care of that drunkard idiot.

Vår stora miss var att låta dem stanna hos det förbannade fyllot.

As Members of this House, we cannot allow ourselves to act as villains or idiots.

Som ledamöter av denna kammare kan vi inte tillåta att vi uppför oss som skurkar eller idioter.

That is idiotic; it will not make you popular with unmarried couples.

Det är idiotiskt, det skulle inte bli populärt bland ogifta par.

When the -- and there's also many more male idiots in the world.

När -- och det finns också många fler manliga idioter i världen.

I will as soon as I get home provided idiot Cato does not attack me first.

Jag gör det när jag kommer hem, om inte Cato attackerar mig.

Then some idiot in Stockholm gave them chocolate and oranges.

Nåt ljushuvud i Stockholm gav dem choklad och apelsiner.

Now I gotta work two shifts because of that idiot!

Nu måste jag jobba två skift på grund av den idioten.

No God could have created such an idiotic bumbler.

Ingen gud kan ha skapat nåt så idiotiskt klantigt.

You must not, however, treat people like idiots.

Ni bör dock inte behandla folk som idioter.

Will you idiots tell me what this fucker's doin '?

Kan nån tala om vad den där idioten gör?

Look at this idiot right in the middle of the road.

Se på idioten som kör mitt i vägbanan.

This idiot should have died instead!

Den här idioten skulle ha dött direkt!

Can you imagine, a state funeral for that idiot?

En statsbegravning för den idioten.

They're in high school, you idiot.

Dom går i högsklonan din idot.

In response to the idiotic criticism of those people who believe this to be idealism, we could reply that values are interests.

Som svar på den absurda kritiken från dem som anser att detta är idealism, skulle vi kunna svara att värderingar innebär intressen.

But don't think of me as an idiot.

Men tro inte att jag är dum.

All people are idiots to you.

För dig är alla idioter.

The captain's an idiot.

Kapten är inte klok.

The guy's an idiot!

Killen är ju en byfåne!
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

ides · idiocy · idiographic · idiolect · idiom · idiomatic · idiomorphic · idiopathic · idiosyncrasy · idiosyncratic · idiot · idiotic · idle · idleness · idler · idling · idly · idol · idolatrous · idolatry · idolisation

More translations in the Japanese-English dictionary.