English-Swedish translation for "to keep going"

EN to keep going Swedish translation

EN to keep going
volume_up
{verb}

to keep going (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
We must keep going in this direction and not succumb to the difficulties.
Vi måste fortsätta på denna bana och inte ge efter för problemen.
We are now reunited; there are 25 of us and together we will keep going.
Vi är 25 stycken, och vi kommer att fortsätta tillsammans.
So the main message, as far as I can see, is that the Commission should keep going.
Så budskapet är i huvudsak, såvitt jag kan förstå, att kommissionen skall fortsätta.

Context sentences for "to keep going" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeep it going and have as much success as you had with the roaming charges.
Kör vidare och se till att framgångarna blir lika stora som med roamingavgifterna.
EnglishWe must keep the momentum going, not least in view of global competition.
Vi måste behålla drivkraften, inte minst med tanke på den globala konkurrensen.
EnglishOLAF is now a reality but we must keep going along this excellent path.
OLAF är nu en realitet men vi får inte stanna upp, när vi nu slagit in på rätt väg.
EnglishIt is small and medium-sized enterprises which keep the economy going, even during a crisis.
Det är de små och medelstora företagen som håller ekonomin igång, även under en kris.
EnglishIf the Irish say 'no' again, how often must they keep going to the polls?
Om irländarna säger nej igen, hur ofta ska de då behöva gå och rösta?
EnglishWaste management is going to keep us busy for a very long time.
Vi kommer att länge, mycket länge vara tvungna att ägna oss åt avfallshanteringen.
EnglishIt is now important for the Council and Parliament to keep the momentum going.
Det gäller nu för rådet och parlamentet att hålla farten uppe.
EnglishIt will not be economically viable if you do not have enough waste to keep the incinerators going.
Det enda förbränning gör, som Evans sade, är att främja behovet av ännu mer avfall.
EnglishThese are just words, there are no commitments and therefore I am going to keep asking.
Det är bara ord, inget åtagande, så därför måste jag tjata vidare.
EnglishIn any case, I want to assure you that we are going to keep a special watch on these matters.
I vilket fall som helst vill jag säga er att vi särskilt kommer att bevaka dessa frågor.
EnglishThe only way we are going to keep these essential carers is if we support them in their work.
Det enda sättet att behålla dessa mycket viktiga vårdare är att stödja dem i deras arbete.
EnglishWine producers are using their know-how to keep traditions going in modern viticulture.
Vintillverkare använder sitt expertkunnande för att hålla traditionerna levande i modern vinodling.
English(ES) Madam President, I am going to keep to my time limit and be very specific.
(ES) Fru talman! Jag ska hålla tiden och vara konkret.
EnglishThe need to keep food aid going was central to the discussion at this Afghan group meeting.
Behovet av att hålla livsmedelsbiståndet igång var centralt i diskussionen vid afghangruppens möte.
EnglishIt is our goal to keep the momentum going, to support young people and strengthen youth policy in Europe.
Vårt mål är att hålla arbetet vid liv, stödja ungdomar och stärka ungdomspolitiken i Europa.
EnglishIt is one of the methods, even if the pressure subsides, to keep the employment policy going.
Det är en av de metoder som kan få sysselsättningspolitiken att ändå gå framåt, även om trycket minskar.
EnglishThe question is a legitimate one: How long is the European Union going to keep waiting to conclude this agreement?
Frågan är legitim. Hur länge dröjer det innan Europeiska unionen sluter detta avtal?
EnglishIt is we, our own people, who keep the war going over there.
Det är vi, vårt eget folk som håller kriget i gång där borta.
EnglishIn 1991 we had to borrow IEP760 million to keep public services going.
1991 var vi tvungna att låna 760 miljoner irländska pund för att hålla igång offentliga verk och inrättningar.
EnglishMr Fatuzzo, if you want to remain standing we will just keep going as you are the only speaker left.
Herr Fatuzzo! Om ni vill stå kvar, så fortsätter vi bara, eftersom ni är den enda talaren som är kvar.