English-Swedish translation for "to keep on"

EN to keep on Swedish translation

EN to keep on
volume_up
{verb}

to keep on (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
Jag hoppas vi ska fortsätta samtala med varandra, att vi ska fortsätta diskutera.
What is important is to keep our eyes on the horizon and to keep working towards it.
Vad som är viktigt är att se mot horisonten och fortsätta arbeta mot den.
We need to keep on working, we need to keep driving gender equality policies forward.
Vi måste fortsätta att arbeta; vi måste driva denna typ av jämställdhetsfrågor framåt.
to keep on (also: to abide by, to cheer, to keep, to maintain)
You can keep doing that forever, the dog is never going to move.
Ni kan hålla sådär i evigheter, hunden kommer inte att röra sig.
We cannot keep giving lentils to people."
Vi kan inte hålla att ge linser till människor."
If farms are to be enabled to plan with certainty then we cannot keep changing course every couple of years.
Om jordbruksföretagen ska kunna planera kan vi inte hålla och ändra kurs med några års mellanrum.
to keep on (also: to keep up)
I have heard that the German Government intends to keep stonewalling.
Jag har hört att den tyska regeringen har tänkt fortsätta med förhalningspolitiken.
Let us make progress on enlargement; let us keep the show on the road.
Låt oss fortsätta med utvidgningen, låt oss hålla oss kvar på vägen.
If we start children eating healthy at a young age, they will keep up the habit.
Om vi får barnen att börja äta hälsosamt när de är små kommer de att fortsätta med den vanan.
to keep on (also: to hold onto, to keep, to keep down, to keep to)
Therefore, let us keep our research and, in particular, let us also keep animal experimentation.
Låt oss därför behålla vår forskning och låt oss framför allt också behålla djurförsöken.
Well, if you're gonna keep the bullets, just keep the gun.
Om ni ska behålla kulorna så kan ni behålla pistolen.
(Parliament decided to keep the report on the agenda)
(Parlamentet beslutade att behålla betänkandet på föredragningslistan.)
to keep on
That the Socialists wanted to keep it that way is also a matter of concern.
Att socialdemokraterna ville ha kvar detta är också bekymmersamt.
They are not to be prohibited if a Member State wants to keep that option open.
Dessa blir inte förbjudna om en medlemsstat vill ha kvar den möjligheten.
The Commission would therefore like to keep this option open.
Alltså det är därför som kommissionen helst skulle vilja ha kvar denna möjlighet.
to keep on (also: to nag, to worry, to hassle)
to keep on
to keep on (also: to keep)
to keep on (also: to keep)
to keep on
to keep on (also: to continue, to go on)

Context sentences for "to keep on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto keep away
Englishto keep off
Englishto keep away
Englishto keep back
Englishto keep in with
Englishto keep in with
Englishto keep on
Englishto keep out of
Englishto keep off