Internship offers in many countries

English-Swedish translation for "Kurdish"

 

"Kurdish" Swedish translation

Results: 1-22 of 144

Kurdish {adjective}

Kurdish {adj.}

kurdiska {adj.}

The military were present outside many polling stations within the Kurdish area.

Militären var närvarande utanför många vallokaler inom det kurdiska området.

This is what the case of Italy, the case of the Kurdish refugees, warns us about.

Det är det som fallet Italien, fallet med de kurdiska flyktingarna uppmanar oss till.

During this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.

Låt oss under denna period stödja rörelsen för solidaritet med den kurdiska saken.

Yet the Kurdish issue is central to the democratisation process in Turkey!

Ändå är den kurdiska frågan central för demokratiseringsprocessen i Turkiet!

The use of the Kurdish language, too, is still subject to considerable restrictions.

Även användningen av det kurdiska språket är fortfarande klart inskränkt.

kurdish {adjective}

kurdish {adj.}

kurdisk {adj.}

Otherwise, is this the right way to guarantee the promotion of Kurdish identity?

För övrigt, är detta det rätta sättet att garantera att kurdisk identitet främjas?

In my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.

Jag anser att man för det första måste erkänna att det finns en kurdisk fråga.

Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services

Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service

Mr President, a Kurdish demonstration is currently taking place outside Parliament's premises.

Herr ordförande! Det pågår för närvarande en kurdisk demonstration utanför Europaparlamentet.

The acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue' is a landmark.

Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ”kurdisk fråga” är en milstolpe.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "Kurdish" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Without meaning to, Turkey has indeed put the Kurdish question on the agenda.

Turkiet har mycket riktigt mot sin vilja fört upp kurdfrågan på dagordningen.

On Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.

I söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.

And we should not have to wait for a reform policy on the Kurdish question.

En reformpolitik vad gäller kurdfrågan får inte heller vänta länge på sig.

Let me make this quite clear: we want to see a peaceful solution to the Kurdish problem.

Här vill jag göra följande påpekande: Vi är för en fredlig lösning på kurdfrågan.

The Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.

Det är också absolut nödvändigt att kurdfrågan får en politisk lösning.

Will it find a peaceful solution to the Kurdish and Cypriot problems?

Kommer den att slutligen reglera kurd- och cypriotfrågan på ett fredligt sätt?

Secondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.

Det andra gäller kurdfrågan och här vill jag klargöra min ståndpunkt.

The Kurdish issue, including its cultural and economic aspects, must likewise be addressed.

Kurdfrågan, bland annat de kulturella och ekonomiska aspekterna, måste också tas upp.

We all know the problem regarding democracy in Turkey, which is the Kurdish problem.

Vi känner alla till Turkiets demokratiproblem, som är kurdproblemet.

The Kurdish HADEP party has been banned, and the DEHAP party is under similar threat.

Åtskilliga domar från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter beaktas fortfarande inte.

Sunni terrorism, Chechen terrorism and Kurdish terrorism do not have a separate existence.

Sunniternas terror, tjetjenernas terror och kurdernas terror existerar inte skilda från varandra.

There are other issues apart from the Kurdish question, but this is typical of Turkey's attitude.

Kurdfrågan är inte den enda, men den är typisk för Turkiets uppträdande.

No progress has been made on the Cyprus issue and no progress has been made on the Kurdish issue!

Det har inte gjorts några framsteg i Cypernfrågan, och inte heller i kurdfrågan!

Turkey could now move to address the legitimate grievances of its Kurdish citizens.

Turkiet skulle nu kunna gå vidare med att ta itu med de turkiska medborgarnas välgrundade klagomål.

The Turkish Government's efforts to find a political solution to the Kurdish question are encouraging.

Den turkiska regeringens ansträngningar att finna en lösning på kurdfrågan är uppmuntrande.

The Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter.

Kurdfrågan kan inte reduceras till enbart en social fråga.

Mr President, the Leyla Zana case is unfortunately symptomatic of the whole Kurdish problem in Turkey.

Herr ordförande! Fallet Leyla Zana är tyvärr symtomatiskt för hela kurdproblematiken i Turkiet.

The handling of the Kurdish issue also has to be used as a criterion for assessing the reform process.

Hanteringen av kurdfrågan måste också användas som kriterium för bedömningen av reformprocessen.

The Turkish Government' s efforts to find a political solution to the Kurdish question are encouraging.

Den turkiska regeringens ansträngningar att finna en lösning på kurdfrågan är uppmuntrande.

on contributing to the solution of the Kurdish problem.

Ändringsförslaget om att bidra till en lösning på kurdfrågan.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Kosovo · Kovac · Krakow · krasnozem · kribbley · krona · krypton · kudos · kulturliv · Kurd · kurdish · Kurdiska · Kurdistan · kurds · kurfuffle · Kutaisi · Kuwait · Kuwaiti · kwyjibo · kyanite · Kyoto

More in the English-Korean dictionary.