"Kurdish" translation into Swedish

EN

"Kurdish" in Swedish

SV

EN Kurdish
volume_up
{adjective}

  1. general
  2. geography

1. general

Kurdish
We condemn the treatment meted out to the Kurdish people by the Iranian authorities.
Vi fördömer de iranska myndigheternas behandling av det kurdiska folket.
The use of the Kurdish language, too, is still subject to considerable restrictions.
Även användningen av det kurdiska språket är fortfarande klart inskränkt.
The main cancer in the Turkish system is the repression of the Kurdish people.
Den största kräftsvulsten i det turkiska systemet är förtrycket av det kurdiska folket.

2. geography

Kurdish
volume_up
kurdisk {adj.} [geogr.]
In my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.
Jag anser att man för det första måste erkänna att det finns en kurdisk fråga.
Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
The acknowledgment by Prime Minister Erdogan of the existence of a 'Kurdish issue ' is a landmark.
Premiärminister Tayyip Erdogans erkännande av att det finns en ” kurdisk fråga ” är en milstolpe.

Context sentences for "Kurdish" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout meaning to, Turkey has indeed put the Kurdish question on the agenda.
Turkiet har mycket riktigt mot sin vilja fört upp kurdfrågan på dagordningen.
EnglishDuring this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
Låt oss under denna period stödja rörelsen för solidaritet med den kurdiska saken.
EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
I söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.
EnglishSubject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
EnglishLet me make this quite clear: we want to see a peaceful solution to the Kurdish problem.
Här vill jag göra följande påpekande: Vi är för en fredlig lösning på kurdfrågan.
EnglishThis Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Den kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan.
EnglishAnd we should not have to wait for a reform policy on the Kurdish question.
En reformpolitik vad gäller kurdfrågan får inte heller vänta länge på sig.
EnglishThe Kurdish HADEP party has been banned, and the DEHAP party is under similar threat.
Det kurdiska HADEP-partiet har förbjudits och DEHAP-partiet hotas med liknande åtgärder.
EnglishSecondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.
Det andra gäller kurdfrågan och här vill jag klargöra min ståndpunkt.
EnglishWill it find a peaceful solution to the Kurdish and Cypriot problems?
Kommer den att slutligen reglera kurd- och cypriotfrågan på ett fredligt sätt?
EnglishSo is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
Så jag vill veta om samförståndsavtalet också diskuteras med den kurdiska autonoma regeringen?
EnglishIt is not solving the issues of the Kurdish minority on its territory.
Det löser inte problemen med den kurdiska minoriteten på dess territorium.
EnglishNevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
Den turkisk-kurdiska fredsprocessen har icke desto mindre drabbats av ett allvarligt bakslag.
EnglishWe all know the problem regarding democracy in Turkey, which is the Kurdish problem.
Vi känner alla till Turkiets demokratiproblem, som är kurdproblemet.
EnglishThe Kurdish issue, including its cultural and economic aspects, must likewise be addressed.
Kurdfrågan, bland annat de kulturella och ekonomiska aspekterna, måste också tas upp.
EnglishNo progress has been made on the Cyprus issue and no progress has been made on the Kurdish issue!
Det har inte gjorts några framsteg i Cypernfrågan, och inte heller i kurdfrågan!
EnglishThe Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.
Det är också absolut nödvändigt att kurdfrågan får en politisk lösning.
EnglishThe Kurdish HADEP party has been banned, and the DEHAP party is under similar threat.
Åtskilliga domar från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter beaktas fortfarande inte.
EnglishIt is about the use of the words 'Kurdish minority' in the report.
Det handlar om att orden ”den kurdiska minoriteten” används i betänkandet.
EnglishI dedicate this speech to brotherhood and happiness amongst the Turkish and Kurdish people.
Jag tillägnar broderskapet och harmonin mellan det turkiska och kurdiska folket detta tal.