English-Swedish translation for "Kurdish"

EN Kurdish Swedish translation

Kurdish {adj.}
kurdish {adj.}
SV

EN Kurdish
volume_up
{adjective}

  1. general
  2. geography

1. general

Kurdish
Yet the Kurdish issue is central to the democratisation process in Turkey!
Ändå är den kurdiska frågan central för demokratiseringsprocessen i Turkiet!
The military were present outside many polling stations within the Kurdish area.
Militären var närvarande utanför många vallokaler inom det kurdiska området.
This Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
Den kurdiska frågan sätter även enorm press på demokratiseringsfrågan.

2. geography

Kurdish
volume_up
kurdisk {adj.} [geogr.]
Otherwise, is this the right way to guarantee the promotion of Kurdish identity?
För övrigt, är detta det rätta sättet att garantera att kurdisk identitet främjas?
Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
In my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.
Jag anser att man för det första måste erkänna att det finns en kurdisk fråga.

Context sentences for "Kurdish" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout meaning to, Turkey has indeed put the Kurdish question on the agenda.
Turkiet har mycket riktigt mot sin vilja fört upp kurdfrågan på dagordningen.
EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
I söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.
EnglishLet me make this quite clear: we want to see a peaceful solution to the Kurdish problem.
Här vill jag göra följande påpekande: Vi är för en fredlig lösning på kurdfrågan.
EnglishAnd we should not have to wait for a reform policy on the Kurdish question.
En reformpolitik vad gäller kurdfrågan får inte heller vänta länge på sig.
EnglishWill it find a peaceful solution to the Kurdish and Cypriot problems?
Kommer den att slutligen reglera kurd- och cypriotfrågan på ett fredligt sätt?
EnglishSecondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.
Det andra gäller kurdfrågan och här vill jag klargöra min ståndpunkt.
EnglishWe all know the problem regarding democracy in Turkey, which is the Kurdish problem.
Vi känner alla till Turkiets demokratiproblem, som är kurdproblemet.
EnglishThe Kurdish issue, including its cultural and economic aspects, must likewise be addressed.
Kurdfrågan, bland annat de kulturella och ekonomiska aspekterna, måste också tas upp.
EnglishNo progress has been made on the Cyprus issue and no progress has been made on the Kurdish issue!
Det har inte gjorts några framsteg i Cypernfrågan, och inte heller i kurdfrågan!
EnglishThe Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.
Det är också absolut nödvändigt att kurdfrågan får en politisk lösning.
EnglishThe Kurdish HADEP party has been banned, and the DEHAP party is under similar threat.
Åtskilliga domar från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter beaktas fortfarande inte.
EnglishTurkey could now move to address the legitimate grievances of its Kurdish citizens.
Turkiet skulle nu kunna gå vidare med att ta itu med de turkiska medborgarnas välgrundade klagomål.
EnglishThere are other issues apart from the Kurdish question, but this is typical of Turkey's attitude.
Kurdfrågan är inte den enda, men den är typisk för Turkiets uppträdande.
EnglishSunni terrorism, Chechen terrorism and Kurdish terrorism do not have a separate existence.
Sunniternas terror, tjetjenernas terror och kurdernas terror existerar inte skilda från varandra.
EnglishThe Turkish Government's efforts to find a political solution to the Kurdish question are encouraging.
Den turkiska regeringens ansträngningar att finna en lösning på kurdfrågan är uppmuntrande.
EnglishThe Turkish Government' s efforts to find a political solution to the Kurdish question are encouraging.
Den turkiska regeringens ansträngningar att finna en lösning på kurdfrågan är uppmuntrande.
EnglishTenth is the Kurdish question, which has sadly become a particularly topical issue over the last few days.
Punkt tio: Kurdfrågan, som tyvärr har aktualiserats de senaste dagarna.
EnglishThanks to the mandate, the Kurdish issue is being seen in a new light.
Tack vare mandatet ses kurdfrågan nu i ett nytt ljus.
EnglishMr President, the Leyla Zana case is unfortunately symptomatic of the whole Kurdish problem in Turkey.
Herr ordförande! Fallet Leyla Zana är tyvärr symtomatiskt för hela kurdproblematiken i Turkiet.
EnglishThat also creates opportunities, we believe, to finally seek a political solution to the Kurdish question.
Vi tror att det skapar möjligheter för att äntligen hitta en politisk lösning på kurdfrågan.