Search for the most beautiful word
stonecutter
recalculates

VOTE NOW

English-Swedish translation for "landslide"

 

"landslide" Swedish translation

Results: 1-25 of 25

landslide {noun}

landslide {noun}

skred {n}

landslide {noun} [pol.] (also: landslide victory)

jordskredsseger {comm. gen.} [pol.]

Uh, I don't know if you noticed here but the " ln " is winning by a landslide.

Jag vet inte om märker det...... men in-lådan vinner en jordskredsseger.

It remains to be seen, of course, whether this hypocrisy will be enough to prevent the ‘no’ camp from enjoying a landslide victory on 29 May.

Det återstår naturligtvis att se om denna uppvisning i hyckleri kommer att räcka för att hindra nejsidan från att vinna en jordskredsseger den 29 maj.

It remains to be seen, of course, whether this hypocrisy will be enough to prevent the ‘ no’ camp from enjoying a landslide victory on 29 May.

Det återstår naturligtvis att se om denna uppvisning i hyckleri kommer att räcka för att hindra nejsidan från att vinna en jordskredsseger den 29 maj.

The results of the 1990 elections which, let us remember, were a landslide victory for Aung San Suu Kyi's party, were not recognised by the armed forces.

Resultatet av 1990 års val som, låt oss komma ihåg det, innebar en jordskredsseger för Aung San Suu Kyis parti, har inte erkänts av militären.

I went to Venezuela on two occasions last year, and was there at the time of the recall referendum, won by a landslide by President Chávez.

Jag reste till Venezuela vid två tillfällen förra året, och jag var där samtidigt med folkomröstningen om avsättning som resulterade i en jordskredsseger för president Hugo Chávez.

landslide {noun}

jordras {n}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "landslide":

 

Context sentences

Context sentences for "landslide" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The old chestnut of harm reduction is only the pebble that sets the landslide rolling.

Harm reduction-historien är bara stenen som måste sätta jordskredet i rörelse.

Sadly, 29 people lost their lives in the floods and landslides caused by the torrential rain.

Beklagligt nog ledde de översvämningar och jordskred som följde ösregnen till 29 människors död.

Many colleagues come from Member States which were this summer struck by floods and landslides.

Många kolleger kommer från medlemsstater som i somras drabbades av översvämningar och jordskred.

They lead to flooding, landslides, climate change and the destruction of flora and fauna.

De för med sig översvämningar, jordskred, klimatförändringar samt förstörelse av flora och fauna.

We visited a number of interesting "facilities" such as tunnels, landslide areas, rock cuts and mine.

Vi besökte ett antal intressanta ”anlägg”  som tunnlar, skredområden, bergsskärningar och gruva.

The foot and mouth crisis of 2001 heralded the political landslide of 2002.

Mul- och klövsjukekrisen under 2001 var i Nederländerna ett förebud om det politiska jordskredet år 2002.

I am just sorry to see such a massive landslide.

Jag är bara ledsen över att se ett sådant stort jordskred.

When all was cleared ... 78 percent of the votes, and to give you an idea of the landslide, the next highest name pulled in three.

78 procent av rösterna, och för att ge er en bild av jordskredssegern, det näst populäraste namnet drog in tre.

Our mountain regions must not be invaded by wasteland, or damaged by avalanches and landslides.

Vi måste se till så att trädesbruken inte tar över våra bergsområden, och att de inte förfaller på grund av laviner och jordskred.

Typically this species multiplies extremely quickly, causing chaos and landslides when they burrow in their hundreds into riverbanks.

Denna art förökar sig extremt snabbt och orsakar kaos och jordskred när de i hundratal gräver ner sig i flodbanken.

I went to Venezuela on two occasions last year, and was there at the time of the recall referendum, won by a landslide by President Chávez.

Punkt 84 i betänkandet är oacceptabel med tanke på att det faktiskt är Venezuelas regering som söker samarbete med sina grannländer.

Following the landslide election victory of the Christian Democrats, this Commission does not reflect their majority standing in Parliament.

Efter kristdemokraternas storslagna valseger återspeglar denna kommission inte majoritetsförhållandena i parlamentet.

It was purely and simply the result of a landslide, which is something that can occur in a mountainous region like the Alps.

Olyckan orsakades heller inte av något tekniskt fel, utan berodde enbart på ett jordskred, något som är vanligt i bergsregioner som Alperna.

Aid workers have many problems to overcome, including landslides, bad weather, aftershocks and generally difficult terrain.

Vi måste erkänna att ett vanligt åtgärdspaket inte räcker för en situation som är så svår som denna, och vi måste inleda återuppbyggnaden omedelbart.

Does the European Commission find it acceptable that a landslide could dislocate the operation of the Itoiz dam and threaten the Ascó nuclear power station?

Tycker kommissionen att det är godtagbart att ett jordskalv kan skada Itoizdammen och hota kärnkraftverket i Ascó?

In Poland, there are places like Wilków, 90% of which is under water. There are also places like Lanckorona, where 50 houses have collapsed due to a landslide.

Men det är först efter översvämningen som det verkliga dramat börjar.

The President's party, the People's Democratic Party, won a landslide victory in the parliamentary elections in December 1994, after several opposition parties had been banned.

Parlamentsvalet år 1994 gav en förkrossande majoritet till presidentpartiet, folkdemokratiska partiet, eftersom flera opppsoitionspartier hade förbjudits.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.