Search for the most beautiful word
vibrating tamper
to enplane

VOTE NOW

English-Swedish translation for "linguistic communication"

Translation

"linguistic communication" Swedish translation

 

Similar translations

Similar translations for "linguistic communication" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "linguistic communication" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

That omission relates to linguistic communication.

Detta förträngda problem gäller den språkliga kommunikationen.

In the philosophy of language we ask how linguistic communication works and how language allows us to convey information about the world and our thoughts.

Inom språkfilosofin frågar man sig hur språklig kommunikation fungerar och hur språket låter oss förmedla information om världen och vårt tänkande.

This is why the latest communication from the Commission on multilingualism rightly describes our linguistic diversity as a trump card.

I kommissionens senaste meddelande om flerspråkighet beskriver man därför med rätta vår språkliga mångfald som ett trumfkort.

A second point on which we reached agreement concerns communications and the crossing of linguistic borders, something on which I had laid a fair amount of emphasis.

En andra fråga som vi nådde en överenskommelse om avser kommunikationen när en språkgräns passeras, något som jag hade betonat kraftigt.

I therefore ask that the communication to the Council should make reference to the linguistic error that has found its way into the German version as regards the term ‘motorway of the sea’.

Jag önskar därför att man i meddelandet till rådet påtalar det språkliga fel som har uppstått i den tyska versionen i fråga om termen ”motorvägar till sjöss”.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

linesman · ling · lingerie · lingering · lingo · lingon · lingonberry · lingual · linguist · linguistic · linguistic-communication · linguistically · linguistics · lining · link · linkability · linkages · linked · linkers · links · linocut

Search for more words in the English-Chinese dictionary.