"natural gas" translation into Swedish

EN

"natural gas" in Swedish

EN natural gas
volume_up
{noun}

1. industry

natural gas
volume_up
naturgas {comm. gen.} [ind.]
The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
These institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.
Dessa organ utgör en förutsättning för skapandet av en integrerad marknad för naturgas.
Will we, the four states, be forced to establish a separate natural gas market?
Måste vi, de fyra staterna, tvingas inrätta en separat marknad för naturgas?

Synonyms (English) for "natural gas":

natural gas
English

Context sentences for "natural gas" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishApparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Tydligen sätter man i Paris intresset för olja och naturgas framför allt annat.
EnglishWith natural gas, of course, it is that the majority is imported from Russia.
Med naturgasen är det förstås att större delen av den importeras från Ryssland.
EnglishAnother aspect relates to the development of liquefied natural gas terminals.
En annan aspekt handlar om byggandet av terminaler för naturgas i flytande form (LNG).
EnglishMore liberalisation of the markets, with electricity and natural gas in their sights.
Ökad liberalisering av marknaderna, med el- och naturgasmarknaderna i sikte.
EnglishI challenge that, not least because almost all natural gas has to be imported.
Jag ifrågasätter detta. Inte minst på grund av att nästan all naturgas måste importeras.
EnglishThese institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.
Dessa organ utgör en förutsättning för skapandet av en integrerad marknad för naturgas.
EnglishThe European Union is facing, once again, a crisis with its supply of natural gas.
EU står återigen inför en kris när det gäller leveranserna av naturgas.
EnglishThese measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Åtgärderna måste innefatta kärnenergi och sökande efter nya naturgaskällor.
EnglishIt is particularly important that natural gas supplies for Europe should be secured.
Det är framför allt viktigt att Europas naturgasförsörjning tryggas.
EnglishThe opening up of the natural gas market to competition must not be delayed.
Att inte tillåta någon försening beträffande elektricitetsmarknaden.
EnglishRomania has considerable natural resources – oil, natural gas, coal, iron, copper and bauxite.
Rumänien har stora naturtillgångar – olja, naturgas, kol, järn, koppar och bauxit.
EnglishThe process of creating a single market for electricity and natural gas must be accelerated.
Vi måste skynda på processen med att skapa en inre el- och naturgasmarknad.
EnglishThe regulation on the security of natural gas supply has entered into force.
Förordningen om tryggad försörjning av naturgas har trätt i kraft.
EnglishIt has its own reserves of natural gas and the largest natural gas fields in Europe.
Landet har egna naturgasreserver och Europas största naturgasfält.
EnglishSecurity of supply is important, particularly as far as natural gas is concerned.
Leveranssäkerhet är viktigt, särskilt när det gäller naturgas.
EnglishThis is a reference to the Yamal-Europe natural gas pipeline and the 'Friendship' oil pipeline.
Han syftade på naturgasledningen Jamal-Europa och oljeledningen ”Vänskap”.
EnglishIn the future, the EU will be dependent on Russia for her natural resources, especially gas.
EU kommer i framtiden att vara beroende av de ryska naturresurserna, i synnerhet av gasen.
EnglishGreece received just 1.5% of the programme for natural gas pipelines.
Grekland fick endast 1,5 procent av programmet för naturgasledningar.
EnglishThen I would like to say something about the other report on security of natural gas supply.
Jag skulle också vilja säga något om det andra betänkandet om en trygg naturgasförsörjning.
EnglishPerhaps more significantly, reserves of natural gas have now been discovered in the Bay of Bengal.
Något som kanske är viktigare är att naturgaskällor har upptäckts i Bengaliska viken.