English-Swedish translation for "no"

EN no Swedish translation

volume_up
no {noun}
volume_up
no {adj.}
volume_up
no {adv.}
volume_up
no {pron.}
SV
volume_up
no. {noun} [abbreviation]
SV

EN no
volume_up
{noun}

no
No, no, no, the next one is actually blue, to your left, and says "Heathrow Express."
Nej nej nej, nästa skylt är faktiskt blå, och gömd på vänstersidan, och lyder "Heathrow Express."
No, we must take that 'no ' vote seriously and take it on board in our reflections.
Nej, vi måste ta detta " nej " på allvar och ta med det i våra reflexioner.
No, we must take that 'no' vote seriously and take it on board in our reflections.
Nej, vi måste ta detta "nej" på allvar och ta med det i våra reflexioner.
no
volume_up
nej-röst {comm. gen.}
A ‘novote would mean more money for the EU’s institutions and for PR campaigns.
En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.
All of this fills me with suspicion, and only strengthens me in my no-vote for this budget.
Allt detta gör mig misstänksam och stärker ytterligare min nej-röst mot budgeten.
A ‘ novote would mean more money for the EU ’ s institutions and for PR campaigns.
En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

Synonyms (English) for "no":

no
English
no.

Context sentences for "no" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Fisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
EnglishThis provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishThis is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
Denna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
EnglishTorture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.
Tortyr bedrivs rutinmässigt i turkiska fängelser och på turkiska polisstationer.
EnglishI can assure you that the Commission will make public all the relevant elements.
Jag försäkrar att kommissionen kommer att offentliggöra alla relevanta aspekter.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishHe or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.
Han eller hon utnämns av Europeiska rådet för en period av två och ett halvt år.
EnglishThe Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
Unionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
EnglishPeace, freedom, democracy and social and economic stability now dominate Europe.
Fred, frihet, demokrati och social och ekonomisk stabilitet dominerar nu Europa.
EnglishIf we are to do this, the EU must have more influence within the United Nations.
Om vi skall kunna göra detta måste EU ha mer inflytande inom Förenta nationerna.
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishWe must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Utbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
EnglishIt is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
Det är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
EnglishIreland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
Även Irland, Förenade kungariket och Nederländerna har gjort betydande framsteg.