"no" translation into Swedish

EN

"no" in Swedish

volume_up
no {noun}
volume_up
no {adj.}
volume_up
no {adv.}
volume_up
no {pron.}
SV
volume_up
no. {noun} [abbreviation]
SV

EN no
volume_up
{noun}

no
Improving, yes; supplementing, yes; putting a question mark over, emphatically no.
Sätta frågetecken för - definitivt nej!
Once again, the European Parliament is saying a categorical NO to the use of GMOs.
Återigen säger parlamentet kategoriskt NEJ till användningen av GMO.
Perhaps, then, the Council should stop weeping crocodile tears over the Irish 'no'.
Då kanske rådet ska sluta gråta krokodiltårar över Irlands ”nej”.
no
volume_up
nej-röst {comm. gen.}
A ‘no’ vote would mean more money for the EU’s institutions and for PR campaigns.
En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.
All of this fills me with suspicion, and only strengthens me in my no-vote for this budget.
Allt detta gör mig misstänksam och stärker ytterligare min nej-röst mot budgeten.
A ‘ no’ vote would mean more money for the EU ’ s institutions and for PR campaigns.
En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

Synonyms (English) for "no":

no
English
no.

Context sentences for "no" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe security library has encountered an improperly formattedDER-encoded message.
Säkerhetsbiblioteket har påträffat ett felaktigt formateratDER-kodat meddelande.
English/cms_fs/1.96444!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]
/cms_fs/1.96444!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]
English/cms_fs/1.97481!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]
/cms_fs/1.97481!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]
English/cms_fs/1.97476!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]
/cms_fs/1.97476!/file/Dok%201.%20F%C3%B6rslag%20uppl%C3%A4gg%20anm%C3%A4lan.pdf]
EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
English– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.
EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
EnglishWe know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishSo, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
Detta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
EnglishThis is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
Denna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
EnglishThe Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
Unionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishHowever, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Vi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.