English-Swedish translation for "nursery school"

EN nursery school Swedish translation

EN nursery school
volume_up
{noun}

nursery school (also: preschool, pre-school)
volume_up
förskola {comm. gen.}
In Schirnding, for example, we have a German-Czech nursery school.
I Schirnding har vi till exempel en tysk-tjeckisk förskola.
nursery school (also: part-time pre-school, play school)
volume_up
lekskola {comm. gen.}
If that is to be the case, then our work here in the future will be like that of a nursery school and we will never make any progress.
I så fall kan vi arbeta här som i en lekskola i framtiden och kommer ingen vart.

Similar translations for "nursery school" in Swedish

nursery noun
school noun
to school verb
Swedish

Context sentences for "nursery school" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey also expect the children's nursery and school to be repaired as soon as possible.
De förväntar sig också att daghemmet och skolan renoveras så snart som möjligt.
EnglishYou know, we had to take our little brothers to nursery school... if that's okay with you.
Vet du, vi var tvugna att ta me våran lillebror till vårdskolan... om det okay för dig.
English(SL) On 1 February this year, unidentified persons set fire to a nursery school in Trieste for children from the Slovene minority.
(SL) Den 1 februari i år satte okända personer eld på ett daghem för barn från den slovenska minoriteten i Trieste.
EnglishIn my home country, Sweden, where corporal punishment is banned, every child at nursery school and all young people know that adults may not strike a child.
I mitt hemland, Sverige, där barnaga är förbjuden, vet vartenda dagisbarn och alla unga människor att vuxna inte får slå barn.
EnglishThe male nursery school teacher or woman fire-fighter are still exceptions to the rule - as are women who make it to the very top on management boards, as directors or on political committees.
Men fortfarande hör det också till undantagen att kvinnor kommer fram till toppen inom direktionen, direktörsposterna eller de politiska instanserna.
EnglishIt is, of course, possible for the Commission to issue a special directive concerning what nursery school staff, or other adults, should do when they have more than one child to take care of.
Det är ju möjligt att kommissionen också får utfärda ett speciellt direktiv när det gäller hur förskolepersonal, eller andra vuxna, skall uppföra sig när de har fler än ett barn att ta hänsyn till.